TİCARİ MATEMATİK DERSİ ÖDEV SORULARI
ÖDEV NO: 1
KONU: ORAN/ORANTI-1.BÖLÜM
1) Aşağıda verilen eşitliklerde
bulunuz.
x 5
a.
 ise x  ?
3 9
9 6
b.
 ise x  ?
10 x
x 1 7
c.
 ise x  ?
2
3
2x  1 9
d.
 ise x  ?
6
2
x  2 3x  4
e.

ise x  ?
3
8
x
sayısını
9) Aynı kapasitede iki kamyon bir depoyu 6
saatte boşaltabiliyor. Depoda aynı kapasitede üç
kamyon çalışmış olsaydı depo kaç saatte
boşaltılabilirdi?
10) Bir araç saatte 100 km hızla bir yolu 4 saatte
alabiliyorsa, aynı yolu saatte 80 km hızla kaç
saatte alır?
11) Özdeş 5 musluk bir havuzu 15 saatte
dolduruyorlar. Aynı havuzun 25 saate dolması
için musluklardan kaç tanesi kapatılmalıdır?
a b c
  ve a  b  c  48 ise a  b  c
5 3 4
kaçtır?
12) Bir metal işleme makinesi günde 5 saat
çalışarak 30 adet metal parçayı 4 günde işliyor.
Aynı makine günde 6 saat çalışarak 3 günde kaç
parçayı işler?
x y z
  ve 3x  2 y  z  54 ise x  y  z
2 5 7
kaçtır?
13) 5 işçi günde 4 saat çalışarak bir işi 90 günde
bitiriyor. 15 işçi günde 8 saat çalışarak aynı işi
kaç günde bitirir?
4) (1/3a) = (2/2b) = (1/5c) ve a+b+c = 62 ise,
b-c kaça eşittir?
14) Bir sekreter 200 sayfalık yazıyı günde 4 saat
çalışarak 20 günde bitirebiliyorsa, aynı
kapasitede 2 sekreter günde 6 şar saat çalışarak
10 günde kaç sayfa yazıyı tamamlayabilir?
2)
3)
a 3 b 2
 ,  ve a  b  2c  21 ise a  b  c
b 4 c 5
kaçtır?
5)
6) Bir işçi 12 günlük çalışması sonucu 480 TL
kazanıyorsa, 30 günlük çalışması sonucu kaç TL
kazanır?
a 1 b  2 c 1


ve a  b  c  36
2
3
4
ca
olduğuna göre,
kaça eşittir?
c b
15)
a b c
ve
 
5 4 3
ab  bc  ac  68 ise, a  b  c toplamı kaçtır?
7) Bir fabrikada bulunan 3 makine bir günde
6000 şişe süt paketleyebiliyor. Bu fabrikaya aynı
kapasitede 2 makine daha alınırsa günde kaç şişe
süt paketlenebilecektir?
16) a  0 olmak
8) 100 kg. şeker pancarından 12 kg. şeker elde
ediliyor. 180 kg. şeker elde etmek için kaç kg.
şeker pancarına ihtiyaç vardır?
17) 12 terzi 8 takım elbiseyi günde 2 saat
çalışarak 6 günde bitirirse, aynı nitelikte 6 terzi
aynı takım elbiselerden 5 tanesini günde 3 saat
çalışarak kaç günde bitirir?
üzere,
Download

Buraya tıklayarak indireceğiniz dosya