KPSS
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI
GENEL YETENEK
GENEL KÜLTÜR
DENEME
SINAVI
17
ÇÖZÜM
KİTAPÇIĞI
Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 229 84 94
Web: www.yaklasimkitap.com - www.yaklasimkitabevi.com
e-posta: [email protected]
DENEME - 17
1.
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
8.
Parçanın ikinci cümlesinde dikkat isteyen bir işin olduğundan söz edilmiş ancak o işin ne olduğu hakkında
bilgi verilmemiştir. Bu nedenle B seçeneğindeki ifadeye ulaşamayız.
Parçanın son cümlesinden B seçeneğine, “düşündürmeyecek” sözünden C seçeneğine, “kompleks muhtevalı programlar” sözünden E seçeneğine ulaşırız. “vakit geçirtecek” sözünden A seçeneğine ulaşırız.
CEVAP: B
2.
CEVAP: D
9.
Birinci cümlede neden okumuyoruz sorusunun cevabı,
üçüncü cümlede neden ilerleme, gelişme olmuyor sorusunun cevabı, beşinci cümlede neden dışarıya bağlı kalıyoruz sorusunun cevabı vardır. İki ve dörtte neden yoktur.
B seçeneğinde geçen “sıra” sözcüğü her zaman ayrı
yazılır, başka bir sözcükle bitişik yazılmaz. B seçeneğinde “sıradışı” sözü ayrı yazılmalıdır.
CEVAP: B
CEVAP: D
3.
10. İlk bölüme cümle bittiği için nokta, ikinci bölüme yargı
tamamlanmadığı için üç nokta gelmelidir. Üçüncü bölüme yüklem olduğu için nokta, dördüncü yere sıralama yapıldığı için virgül gelmelidir.
Öncüldeki cümlede “ileri” sözcüğü geleceği, “geri” sözcüğü geçmişi anlatmaktadır. Geleceği uzanmak geçmişten destek olmakla mümkündür ifadesine ulaşırız.
CEVAP: D
4.
Paragrafta geçen altı çizili sözde “içinde bulunduğumuz zaman” bugünü anlatmaktadır. Sözün anlamı yaşadığımız andan, bugünden çıkmamız, uzaklaşmamız
gerektiğidir.
CEVAP: E
5.
Tanım cümlelerinde “bu nedir” sorusuna yanıt aranır.
Birinci ve ikinci cümlelerde “edebiyat öğretmeni”, dördüncü cümlede “edebiyat” sözcükleri tanımlanmıştır.
Üçüncü ve beşinci cümlelerde tanım yapılmamıştır.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: D
11. İlk sözde eyleme nasıl sorusunu sorduğumuz için ilk
söz durum belirtir. İkinci söz zamirdir. Üçüncü söz ismi
niteler, dördüncü söz belirtili isim tamlamasıdır. Beşinci söz çekimli eylemdir.
CEVAP: E
12. “Uzun bir takibin ardından yakalanan hırsızlar, suçsuz
olduklarını itiraf ettiler.” cümlesinde yanlış sözcük kullanımı vardır. Suçlu olmak, itiraf edilir.
CEVAP: B
13. “Türk futbolu” belirtisiz isim tamlamasıdır. “yaşanan”
sıfat fiil, “gelişmeler” isim fiildir. “son” sıfat, “de” bağlaçtır. “haliyle” sözcüğü zarftır. C seçeneğinde isim cümlesi denmiştir. Öncüldeki cümle eylem cümlesidir.
CEVAP: D
CEVAP: C
6.
“taşın içinde gizleneni bulup çıkarmak” sözünde kitaba vurgu yapıldığı için okurun kitabı anlaması, kitabın
özüne inmesi gerektiği anlatılmıştır.
14. “göç eden” birleşik sözcük “için” edat, “onlarca” sıfat,
“altına almak için” belirteçtir. Bağlaç kullanılmamıştır.
CEVAP: C
CEVAP: D
7.
İkinci cümlede “görkemli” dördüncü cümlede “ustalıkla” beşinci cümlede “mimari gelişmişlik” sözleriyle beğeni dile getirilmiştir. Birinci ve üçüncü cümlelerde beğeni yoktur.
15. İlk cümlede geçen “içerik ve biçim” uyum içinde olmalıdır sözünden eserin başarılı olmasının biçim ve içeriğin uyum içinde kullanılmasına bağlı olduğu ifadesine
ulaşırız. Bu da B seçeneğinde verilmiştir.
CEVAP: B
CEVAP: B
2014 - 17 DENEME
1
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
16. Birinci ve ikinci cümlelerden A seçeneğine, son cümleden B seçeneğine, ilk cümleden C seçeneğine, ikinci
cümleden E seçeneğine ulaşırız.
22. Parçanın bütününde göçebe Kazaklarda atın önemli
olduğuyla ilgili bilgi verilmiştir. Açıklayıcı bir anlatım yoluna gidildiği için B seçeneğine ulaşabiliriz.
CEVAP: D
CEVAP: C
17. “Mevlana’nın sevgisi evrenseldir.” sözünden A seçeneğine parçanın birinci cümlesinden B seçeneğine, “ırk,
din, dil ayrımı yapmaz” sözünden C seçeneğine, “o tasavvuf inancını sadece...” sözünden D seçeneğine ulaşırız.
23. Numaralanmış cümlelere bakıldığında giriş cümlesi IV.
cümle olur. Bu cümleden sonra sırasıyla I., III., II., V.
cümleler gelmelidir.
CEVAP: A
CEVAP: E
24. İlk cümlede erkek ve kadınlar karşılaştırılmış ve bir istatistik verilmiştir. Bu istatistikte kadınların erkeklere
göre iki kat daha fazla konuştuğu belirtilmiştir. Üçüncü
cümledeyse iki kattan söz edilmiştir. Bu nedenle birinci ve üçüncü cümleler birbirine bağlı olmalıdır. İki ve üç
numaralı cümleler yer değiştirmelidir.
18. Parçada geçen “çünkü yeni nesillerin edebiyatımızın
geçmişi ile değil, dil ve edebiyat vasıtasıyla bugüne aktarılması gereken kültürlere de bağlantısı kesilmiştir.”
cümlesinden A seçeneğine ulaşırız.
CEVAP: A
19. Paragrafta geçen “Ahmet Mithat, pek çok edebiyat
eleştirmeni ve tarihçisi tarafından yeterince önemsenmemiş olsa da eserlerinde kullandığı deneysel anlatım
tarzları, gerçek bir edebiyatçı olarak yazdığı metinler
üzerine düşündüğünü ve çalıştığını gösteriyor. Bu bakımdan anlatım olanaklarını araştırmış, anlatımın sınırlarını zorlamış olan” cümlelerinden Ahmet Mithat’ın yenilikçi olduğunu ve üsluba önem verdiğini söyleyebiliriz.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
25. Öncüldeki cümlede geçen “... dahil birçok büyük kent”
sözünden gribin sadece bir kentte olmadığı başka
kentlerde de olduğu yargısına kesin olarak ulaşırız.
CEVAP: E
CEVAP: B
26. Parçada diğer alanlarda neler kazanılacağı belliyken
sanatta nelerin kazanılıp kazanılmayacağının belli olmadığından söz edilmiştir.
20. Parçanın bütününde fiziksel aktivitelerin gençlere ne
tür yararlar sağladığından söz edilmiştir. Üçüncü cümledeyse çocuklarda ve gençlerde spor yapma eğiliminin pek görülmediğinden söz edilerek anlam akışı bozulmuştur.
CEVAP. B
CEVAP: B
27. Parçanın beşinci cümlesinde beğenilip beğenilmemekle ilgili bir ifadeye yer verilmemiştir.
21. Parçanın ilk iki cümlesinde iki yazarın benzer yönleri
verilirken üçüncü cümleden itibaren sadece bir yazar
hakkında bilgi verilmeye başlanmıştır. Üçüncü cümleyle ikinci paragraf başlar.
CEVAP: E
CEVAP: C
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
2
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
31.
28. VE 30. SORULARIN ÇÖZÜMÜ
Ankaragüçlü
Ankaragüçlü
Yanyana
Samsunlu
Üst Adanalı
Üste Denizlili → Fenerbahçeli
 2   20 
1+ 5  ⋅  7 

  
Çorumlu
7 20
20
⋅
⇒
=4
5 7
5
Bir kat ara ile
Biri Gençlerbirliği diğeri
Eskişehir taraftarı
 2 5   0, 2 
 1 + 3 : 3  ⋅  0, 07 

 

 2 3   20 
1+ 3 ⋅ 5  ⋅  7 

  
CEVAP: B
Verilenleri tabloya yerleştirelim
Samsunlu
ya da
Çorumlu
Adanalı
Ankaragücü
taraftarı
İzmirli
Ankaragücü
taraftarı
Denizlili
Fenerbahçe
taraftarı
Samsunlu
ya da
Çorumlu
Eskişehirspor veya
→ Gençlerbirliği
taraftarı
−2
Eskişehirspor veya
→ Gençlerbirliği
taraftarı
28. İzmirli olan kişi orta katta oturmaktadır.
CEVAP: C
www.yaklasimkitap.com
Boş Daire
 2
−1
−  ⋅3
32.  3 
( −2 )−3 ⋅ −50
( )
9 1
3
⋅
3 8
4 3
= 4 = ⋅ =6
1
4 1
 1
 − 8  ⋅ ( −1)
8


CEVAP: E
29. Adanalı ve İzmirli olan kişilerin nerede oturdukları ve
tuttukları takımlar kesin olarak bilinmektedir.
CEVAP: D
33. 10.10! – 9.9! ifadesini 9! parantezine alalım.
10.10.9! – 9.9!
9!(10.10 – 9)
30. İzmirli olan kişinin çaprazında oturan kişi Denizlidir, Çorumlu olamaz.
9!.(91) olur.
91 = 13.7 için bu sayı 9!’e kadarki 2, 3, 5, 7 asal sayıları ve 13 asal sayısı ile tam olarak bölünebilir.
CEVAP: B
2 + 3 + 5 + 7 + 13 = 30 bulunur.
CEVAP: C
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
3
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
34.
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
37. abc + a + b + c = 553 ifadesinde çözümleme yapalım.
x4 − 3
ifadesinde x4 = x3.x olduğundan x3 = x2 + 1 yax+2
zalım.
2
100a + 10b + c + a + b + c = 553
101.a + 11.b + 2.c = 553
3
553 101
( x + 1).x − 3 x + x − 3
=
ifadesinde x3 = x2 + 1 yazax+2
x+2
lım.
a
– 505 5
48 11
x 2 + 1 + x − 3 x 2 + x − 2 ( x + 2) .( x − 1)
= x − 1 bulunur.
=
=
x+2
x+2
x+2
CEVAP: D
– 44 4
4 2
b
– 4 2
0
c
a + b + c = 5 + 4 + 2 = 11
CEVAP: E
35.
12.
12.
1
+ 0, 09
3
1
9
+
3
100
9
4+
100
3 23
2+
=
= 2, 3
10 10
CEVAP: D
www.yaklasimkitap.com
38. okek(x,y) = 180 olduğundan
x.y = 180 dir.
x+
60
= 48
y
180
x.y + 60 = 48.y
180 + 60 = 48.y
240 = 48.y
5=y
için x.y = 180 olduğundan
x = 36
CEVAP: E
x
x
x
36. 9 + 9 + 9 = 1
81
3 x.3 x.3 x
3 .9 x
33 x
31.32 x
3
3x
=3
39. – 5 < x < y < 9 için
−4
y = 8 ve x = 7 seçildiğinde x.y en çok 8.7 = 56 olur.
x = – 4 ve y = 8 seçildiğinde x.y en az (– 4).8 = – 32
olur.
= 3−4
32 x +1−3 x = 3−4
− x + 1 = −4
5=x
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
Buna göre en büyük değer en küçük değerden
56 – (– 32) = 88 fazladır.
CEVAP: B
CEVAP: E
4
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
40. Paydanın en küçük değeri için ifade en büyük değerini alır.
45. f(x) = a . x2 + b . x – 11 için
2x – 6 = 0
x = 3 için
|2x – 6| + |x + 2| = 5
x yerine 2 yazıldığında f(2) = 4 . a + 2 . b – 11 = 7 için
4a + 2b = 18
x + 2 = 0
x = –2 için
|2x – 6| + |x + 2| = 10 olur.
x yerine 1 yazıldığında f(1) = a + b – 11 = –5 için
120
Buna göre ifadesinin en büyük değeri
= 24 bu5
lunur.
a + b = 6 olur.
CEVAP: A
a+b=6
4a + 2 . b = 18
denklemleri ortak çözüldüğünde
a=3
ve
b = 3 bulunur.
Buna göre a . b çarpımı 3 . 3 = 9 olur.
CEVAP: E
41. x = 3, 6 . k
y = 1, 5 . k
eşitliğinde sayılar taraf tarafa oranlandığında
x 3, 6 ⋅ k 36 12
olur.
=
=
=
y 1, 5 ⋅ k 15 5
Bu durumda x 12’in katı ve ya 5’in katı olacağından
toplamları 17’nin katı olmak zorundadır.
CEVAP: D
42. Toplam üç maç bulunmakta ve bir maçtaki toplam puan
en az 2’dir. Toplam puan en az 6 olur.
CEVAP: D
46.
www.yaklasimkitap.com
17’in katı olan ve 100’e en yakın değer 17 . 6 = 102
bulunur.
1.yıl
2.yıl
3.yıl
4.yıl
5.yıl
x
x+5.000 x+10.000 x+15.000 x+20.000
x + x + 5.000 + x + 10.000 + x + 15.000 + x +20.000 = 200.000
5x + 50.000 = 200.000
5x = 150.000
x = 30.000
CEVAP: B
43. Yapılan maçlar;
K–L, K–M, L–M dir.
47. Mağazadaki gömlek sayısına 100x adet diyelim.
K takımı iki maç yapacağı için 5 puan alamaz.
CEVAP: D
Mağazadaki
İndirime giren
İndirime girmeyen
gömlek sayısı
gömlek sayısı
gömlek sayısı
100x
40x
Satılan
32x
44. Yapılan maçlar;
60x
Satılan
Satılmayan
8x
12x
48x
8x + 48x = 280
K–L, K–M, L–M dir.
56x = 280
L takımı 6 pan aldığına göre iki maçı kazanmıştır. (K ve
M, bu maçlardan puan alamamıştır)
x=5
Mağazadaki gömlek sayısı = 100x
= 500
K takımı 1 puan aldığına göre M ile berabere kalmıştır.
M takımı da 1 puan almıştır.
CEVAP: A
CEVAP: A
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
Satılmayan
5
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
48. Kadın
Erkek
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
2 saatte
3 gömlek
10 saatte
x gömlek
x = 15
3 saatte
5 gömlek
12 saatte
y gömlek
y = 20
50.
8x
5y
5x
A
B
2. depo
1. depo
Erkek işçi sayısına x dersek kadın işçi sayısı (40 – x)
olur.
2y
1. deponun yüksekliğine 8x br, 2. deponun yüksekliğine 5y br diyelim. A musluğu 1. deponun tamamını 8 saatte boşaltabiliyor ise 1 saatte x br yükseklikte sıvı boşaltır. 3 saatte 3x br yükseklikte sıvı boşaltır. Kalan sıvı
5x br yükseklikte olur.
(1 günde 20 gömlek) (1 günde 15 gömlek)
Erkek
Kadın
x
40 – x
20 . x + 15 . (40 – x) = 660
B musluğu 2. deponun tamamını 5 saatte boşaltabiliyor ise 1 saatte y br yükseklikte sıvı boşaltır. 3 saatte 3y br yükseklikte sıvı boşaltır. Kalan sıvı 2y br yükseklikte olur.
20x + 600 – 15x = 660
5x = 60
x = 12
CEVAP: E
3 saat sonra kalan sıvı miktarları eşit olduğuna göre
5x = 2y ⇒ x = 2k y = 5k
1. deponun yüksekliği 8x = 8 . 2k = 16k
www.yaklasimkitap.com
2. deponun yüksekliği 5y = 5 . 5k = 25k
1. depodaki sıvı miktarı 2. depodaki sıvı miktarının
16k
A
=
⇒ A = %64’dür.
25k
100
49. Buket’in parasına ¨5x diyelim.
Parası
5x
Harcadığı para
2x
+30
2x + 30
Kalan para
3x
–30 (¨30 harcama)
3x – 30
2x + 30 = 4 . (3x – 30)
2x + 30 = 12x – 120
10x = 150
x = 15
Başlangıçtaki para = 5x
= ¨75
CEVAP: C
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
6
YAKLAŞIM KARİYER
CEVAP: E
DENEME - 17
51.
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
53. {1, 2, 3, 4, 5}
harcama(¨)
kümesindeki rakamlarla yazılabilecek rakamları farklı
tüm doğal sayılar
3.000
2.700
2.500
2.400
5 . 4 . 3 = 60 tanedir.
3 ve 1 rakamı dışında geriye kalan 3 farklı rakamın her
birine göre yazılabilecek 3! tane sayı için
ay
3 . 3! = 18 tanedir.
Olasılık =
•
Ocak, Şubat ve Mayıs aylarında eşit harcama yapılmış ise grafikte eşit olan üç ay Ocak, Şubat ve
Mayıs aylarıdır.
•
Mart ayında Şubat ayından ¨100 az harcama yapılmış ise grafikte en az harcama yapılan ay Mart
ayıdır. Mart ayında ¨2.400 harcama yapıldığı için
Ocak, Şubat ve Mayıs aylarında ¨2.500 harcama
yapılmıştır.
•
•
•
Haziran ayında Nisan ayından ¨300 fazla harcama
yapılmış ise grafikte kalan iki ay Nisan ve Haziran
ayları olur.
Mayıs ayında Haziran ayından ¨500 az harcama
yapılmış Mayıs ayında ¨2.500 harcama yapıldığı
için Haziran ayına ¨3.000 harcanmıştır.
Haziran ayında Nisan ayından ¨300 fazla harcama
yapılmış ise Haziran ayında ¨3000 harcama yapıldığı için Nisan ayında ¨2.700 harcanmıştır.
2700+2500+2400+2500+2500+3000
6
Aylık ort. harcama=
İstenen Durumu
Tüm durum
=
18
60
=
3
bulunur.
10
CEVAP: C
54. (2 kişi)
Çeşme
(2 kişi)
Bodrum
(3 kişi)
Kuşadası
Ali
Burcu
Figen
Can
Gökhan
Demet
Elif
www.yaklasimkitap.com
Haziran
Mayıs
Şubat
Mart
Ocak
Nisan
İçerisinde hem 1 hem de 3 rakamını bulunduran sayılar,
= ¨2600
Demet ve Elif aynı beldeye gitmişler ise gittikleri belde
Kuşadası olmalıdır.
Can ve Gökhan’da biri Çeşme, diğeri Bodrum’a gitmiştir.
D şıkkında Can ve Figen aynı beldeye gitmişlerdir denilmiştir. Can ve Figen farklı beldelere gitmişlerdir.
CEVAP: D
55.
A
CEVAP: D
10
52. 10
8
100 t
V km/sa
A
X
B
B
C
6
A ile B şehirleri arası yol x km olsun. Aracın V km/sa
hızla yolu alış süresi 100 t ise (V+15) km/sa hızla yolu
alış süresi 80 t olur.
Buna göre |CH| = |DH| = 6 cm
X = V . 100t
∆
ABH üçgeninde |AB|2 =|AH|
mak üzere;
,
H
D
Pisagor bağıntısına göre |AC|2=|CH|2+|AH|2 olduğundan |AH| = 8 cm.
X = (V+15).80t
V . 100 t = (V+15).80 t
2
+|BH|
2
için |AB|=x ol-
x2 = 82 +162
100V = 80V + 1200
x2 = 320
20V = 1200
x = 8 5 bulunur.
V = 60
CEVAP: C
CEVAP: A
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
6
İkizkenar üçgende tabana inilen dikme tabanı iki eş
parçaya böler.
80 t
(V+15) km/sa
10
7
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
D
56.
6
GENEL YETENEK / ÇÖZÜMLERİ
C
58. – 60. SORULAR IÇIN AÇIKLAMA
2012 yılı ihracat hedefi = 60 + 60 + 50 + 40 + 30
4
6
K
= 240
L
2
2012 yılı ihracat hedefi 2011 yılına göre %20 artmış ise
2011 yılı ihracatına x dersek
x
A
6
11
5
x . 120 = 240
100
x = 200
B
∆
CEB üçgeninde Thales teoremi kullanıldığında
| CL | 2
= olur.
| CB | 5
4
2
= için x = 6 bulunur.
4+x 5
A
B
C
D
E
CEVAP: D
2011
50
30
25
20
75
2012
60
60
40
50
30
2011
x + y – 10 = 0
doğrularının kesim noktası için denklemleri ortak çözelim.
2x – y = 8
+ x + y = 10
3x = 18
x=6
y=4
2x – y – 8 = 0 doğrusunda x = 0 için y = –8, y = 0 için
x = 4 x + y – 10 = 0 doğrusunda, x = 0 için y = 10,
y = 0 için x = 10 olur.
www.yaklasimkitap.com
57. 2x – y – 8 = 0
Grafiği çizelim;
A → 200 . 90 = 50
360
B → 200 . 54 = 30
360
C → 200 . 45 = 25
360
D → 200 . 36 = 20
360
135
E → 200 .
= 75
360
58. 2011 yılında A model telefondan 50 bin adet ihraç etmiştir.
10
CEVAP: B
(6,4)
4
4
6
59. 240’da 30
360’da
x
360 . 30
x=
240
x = 45°
10
–8
CEVAP: A
istenen bölge taralı alandır.
60. E model telefonda firmanın 2012 ihracat hedefi 2011
yılına göre azalmıştır.
Taban 6 br ve yükseklik 4 br için alan
6 .4
= 12 br 2 bulunur.
2
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
CEVAP: A
8
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
1.
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
6.
Orta Asya’da yer değiştirme imkanına sahip bir hayat
süren Türklerin göçebe oldukları, diledikleri topraklara
gidebildikleri, bağımsızlık anlayışının her şeyin üstünde olduğu, temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğu ve tarımdan, yerleşiklikten uzak kaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak Türklerin yer değiştirmesinde komşu devletlerin baskısının olduğu söylenemez.
Salyanesiz eyaletler dirlik arazi kapsamındadır. Devlet
yöneticilerine makam ve mevkilerine göre maaş göre
maaş karşılığı verilir.
İmtiyazlı eyaletlerin yöneticileri kendi bölge halkından
seçilir.
CEVAP: D
CEVAP: A
7.
2.
Türk devletlerinin tamamına yakını ordu-devlet özelliğini taşıyorsa, halkların çoğunluğu savaşçı boylardan
gelmektedir. Kafkasya, Anadolu, Afrika’ya kadar genişledikleri düşünülecek olursa yayılmacı bir politikada takip ettikleri anlaşılmaktadır.
Islahat Fermanı ile azınlıklarada devlet memuru olmak hakkının verilmesi, genel meclisleri ve belediyelere üye olabilmeleri toplumu oluşturan bireyler arasında
eşitlik sağlamaya yöneliktir.
CEVAP: D
CEVAP: E
3.
Anadolu Selçuklu Devleti’nde Emir-i Sevahil; deniz
kuvvetleri komutanı olarak görev yapar.
CEVAP: A
www.yaklasimkitap.com
8.
Duraklama döneminde yönetim tecrübesine sahip olmayan, karar verme yetkisinden uzak padişahların
devletin başına geçmesinin temel sebebi, “Ekber-i Erşed” uygulamasıdır.
CEVAP: B
9.
Dini kitapların basımının yasaklanması ve tarih, coğrafya gibi kitapların basımının serbest bırakılmasının
iki sebebi vardır.
1) Hattatların matbaaya karşı tepkili olması
2) Kur’an’ın sürekli el ile yazılmış olması
4.
Kanunname-i Ali Osman’da yer alan “Saban Giren Yer
Mülk Olmaz” biçiminde tanımlanan kanun maddesine göre, “halkın kullanımına ayrılan yer, devlet toprağı olamaz. Halkın kullanımına ve ihtiyacına ayrılır.” anlamı taşır.
CEVAP: C
CEVAP: E
10. Osmanlı Devleti’nin padişahının XX. yüzyıl siyasi otoritesini doğrudan kaybetmeye başladığının en önemli göstergesi;
I. Balkan topraklarının kaybedilmeye başlaması
5.
II. Hükümetin padişaha değil, meclise karşı sorumlu
olmasıdır.
Kadı Efendi’nin Beylerbeyine değilde, doğrudan merkeze bağlanmasının sebebi, karar alırken herhangi bir
kurum ve kuruluşun, şahsın tesiri altında kalmamasını sağlamaktır.
İttihat ve Terakki’nin gizli çalışmaları padişahın siyasi
gücünü yitirdiği anlamını taşımaz.
CEVAP: B
CEVAP: D
2014 - 17 DENEME
9
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
11. İtalya’nın Trabslusgarp’a saldırmadan Avrupa devletlerinin onayını alması, Osmanlı’nın askeri gücünden çekindiğinin, sınırlarını Avrupalı devletlerin desteği ile askeri olarak genişletmek istediğinin ve siyasal gücü az
olduğu için Avrupalı devletlerin desteğine muhtaç olduğunun göstergesidir.
17.
I. Gümrü Antlaşması (2-3 Aralık 1920)
II. Brest-Litowsk Antlaşması (3 Mart 1918)
III. Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
CEVAP: A
CEVAP: E
12. İtilaf devletlerinin kendi çıkarlarına ters düştüğü halde
Wilson Prensiplerini kabul etmelerindeki en temel sebep, ABD’nin kendi saflarında savaşa dahil olmalarını sağlamaktadır.
18. Bu verilenlerden çıkarılacak en önemli sonuç;
TBMM’nin savaşlarda elde ettiği başarılar, siyasi alanlardaki başarılarıda etkilemiştir.
CEVAP: C
CEVAP: D
13. Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkarken amacı halkı
örgütlemek ve Milli Mücadeleyi başlatmaktır. Osmanlı
Hükümetinin isteklerini yerine getirmeyecektir.
19. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda, İstanbul’un İtilaf
devletlerinin elinde kalması, TBMM’nin egemenlik haklarına aykırı bir gelişmedir.
14. Havza Mitingi’nde;
I. İşgaller haksızdır.
II. Direniş haklıdır.
III. Silahlar bırakılmayacaktır.
maddeleri yer almıştır.
CEVAP: E
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
CEVAP: A
20. Lozan’a iki hükümet olarak davet edilmeyi kabul etmemesi, dünya kamuoyuna çift başlı görüntü vermek istememesi TBMM’nin dış politikada güçlü olmak istediğinin göstergesidir. Ulusal egemenlik yalnızca içte yaşanabilecek bir gelişmedir.
CEVAP: C
15. Mustafa Kemal Paşa, her zaman meclisin açılması
amacıyla mücadele vermiştir. Meclis’in fesh edilmesi,
Milli Mücadele mantığına uygun bir tavır olmadığı için
yürürlüğe konulmaması imkan dahilinde değildir.
21. Paragraftan çıkarılabilecek yargı “İç politik gelişmeler,
dış politik gelişmeleri etkilemiştir.”
CEVAP: B
CEVAP: E
16. TBMM’nin özelliklerine bakılacak olursa;
I. Milli Mücadele’yi başlatan ve bitiren meclistir.
II. Padişahın siyasi varlığını reddetmiştir.
22. Vagon Lits Davası (1933)
III. Meclisin geçici bir padişah ve Halife vekili tanımak
doğru değildir.
Bozkurt-Lotus Davası (1926)
Bu düşünceden hareketle, TBMM Hükümeti’nin, İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket etmesi mümkün gözükmemektedir.
Razgard Olayı (1933)
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliği ise 1932 yılında gerçekleşmiştir.
CEVAP: A
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: C
10
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
23. II. Dünya Savaşı (1939-1945) yılları arasındadır.
28. Cephesel yağışlar sıcak ve soğuk hava kütlelerinin
karşılaşma alanlarında görülür. Bu nedenle orta kuşakta yer alan ülkelerde en çok görülen yağış oluşumudur. Türkiye’de cephesel yağışların fazla olması, kuzey yarımküre’de olduğunun değil, orta kuşakta olduğunu kanıtlar.
A) Varşova Paktı (1955)
B) Bağdat Paktı (1955)
C) Montrö Sözleşmesi (1936)
CEVAP: B
CEVAP: E
24. Bu paragrafa göre; evliliklerin ve boşanmaların dini
inanışlara göre yapılması Atatürk’ün inkılap anlayışına terstir.
29. Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda büyük yer altı boşlukları oluşur. Bu boşlukların çökmesiyle göçme depremleri oluşur. Bu tür depremler ülkemizde en fazla Akdeniz Bölgesinde özellikle Antalya Bölümünde görülür.
CEVAP: E
25. •
İlk başarılı roket denemesi 1926’da ABD’li fizik profesörü Robert Hutchings Goddard tarafından yapılmıştır.
•
İlk bilgisayar olan ENİAC ABD’li bilim adam insanları tarafından II. Dünya Savaşı sırasında yapıldı.
•
ABD’de ilk radyo yayının yapılması 1920’de dir.
CEVAP: B
26. IMF’nin kurulması II. Dünya Savaşı’nın ekonomik sonucudur.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: C
30. Konya–Karapınar Türkiye’nin en az yağış alan sahasıdır. Bu alanın bitki örtüsünden yoksun olduğu olması rüzgar erozyonunun da fazla olmasına neden olmuştur.
CEVAP: C
31. Türkiye bir kuzey yarım küre ülkesi olduğu için dağların
güneye dönük yamaçları kuzey yamaca oranla daha
fazla ısınır ve aydınlanır. Buna BAKI ETKİSİ denir.
CEVAP: A
Nazizim ve faşizm gibi rejimlerin çöküşü II. Dünya
Savaşı’nın siyasi sonucudur.
Avrupa’dan göçler yaşanması II. Dünya Savaşı’nın
sosyal sonucudur.
CEVAP: B
32. Fön yer şekillerine, diğer rüzgarlar ise enlem etkisine
bağlı olarak sıcaklık üzerinde etkiye sahiptir. Poyraz ve
Karayel soğuk, Kıble ve Lodos ise sıcak yerel rüzgarlardır.
CEVAP: C
27. Bandung Konferansı: Sömürgecilğe karşı halkın kendi kaderini belirleme haklarını benimseyen Asya ve
Afrika’dan 24 ülkenin 1955’te Endonezya’da toplandığı ve sonucunda bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı
konferanstır.
33.
Yahudi Devleti kurulmasının dönüm noktası olan Balfour Deklorasyonudur.
III. Nüfus artış hızının en az olduğu yıl → 1945
Grafikten yola çıkılarak verilen tüm öncüllere ulaşılır.
CEVAP: E
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
I. Artış hızının en fazla olduğu yıl → 1960
II. Nüfus artış hızında dalgalanmalar
CEVAP: E
11
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
34. Köyden kente olan göçler sonucunda okur–yazar oranında doğrudan artış olmaz.
40. Taş kömürü → Çatalağzı
Doğalgaz → Hamitabat – Ambarlı – Ovaakça
CEVAP: D
Akarsu → Keban – Atatürk – Hirfanlı
Linyit → Soma, Yatağan – Göksu – Çayırhan – Elbistan
Türkiye’de nükleer santral henüz bulunmamaktadır. Bu
nedenle uranyum enerji kaynağı olarak kullanılamaz.
35. A, B, C ve D seçeneklerinde belirtilen yargılar iç göçün
nedenleridir. Fakat kırsal kesimdeki göçün nedeni olarak konut yetersizliği gösterilemez.
CEVAP: D
CEVAP: E
41. = Küre, Murgul, Maden → Bakır
= Uludağ = VOLFRAM
= Mazıdağ = FOSFAT
= Keçiborlu = KÜKÜRT
36. Aynı tarladan iki ürün alınan yerlerin ortak özelliği hem
yaz hem de kış sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasıdır. (Kıyı Ege – Akdeniz gibi)
CEVAP: C
37. Mera hayvancılığı açık alanda doğal olarak yapılır. Bu
nedenle iklim koşullarına bağlılığı fazladır. Besi ve ahır
hayvancılığı ise kapalı ortamda yapıldığı için et ve süt
verimi daha fazladır.
CEVAP: C
38.
www.yaklasimkitap.com
CEVAP: B
42. Karabük ve Ereğli’de demir–çelik fabrikalarının bulunması ham maddenin varlığı ile değil, enerji kaynağının
(taş kömürü) varlığıyla ilgilidir.
CEVAP: A
I. Ayçiçeği
II. Fındık
43. A, B, C ve E seçeneklerinde belirtilen durumlar sanayinin gelişmesinin nedenleridir. Fakat tarımsal üretimin
ve gelirin azalması sanayinin gelişme nedeni değildir.
III. Arpa
IV. Kayısı
Öncüllerde tütüne ait herhangi bir bilgi verilmemiştir.
CEVAP: D
CEVAP: B
44.  =Mersin → Petrol Rafinerisi
 =İskenderun → Demir–Çelik
39. Tütün ve zeytin Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinin tümünde de yetiştirilir.
 =Antalya → Ferro–krom tesisleri
CEVAP: A
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
CEVAP: D
12
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
45. Ani Harabeleri → Doğu Anadolu (KARS)
49. TBMM Başkanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.
Sümela Manastırı → Karadeniz (TRABZON)
İdarenin İşleyişi ile ilgili şikayetlerini dinler, araştırır ve
idareye önerilerde bulunur.
Gordion → İç Anadolu (ANKARA)
Vatandaşlar idare ile ilgili şikayetlerinde ilde vali, ilçede kaymakam aracılığıyla mahkemeye başvurmadan
önce bu kuruma başvurarak sorunun çözümünü isteyebilirler.
Truva → Marmara (ÇANAKKALE)
CEVAP: A
Kamu baş denetçisi TBMM tarafından gizli oyla 4 yıl
için seçilir.
46. İçtihadi Birleştirme Kararları: Yüksek mahkemelerin İçtihad farklılıklarının olduğu aynı konularda vermiş olduğu ve kanun gücünde sayılan temel İçtihatlarıdır ve hakim uymak zorundadır.
TBMM dışından seçilir.
CEVAP: E
Örf–Adet Hukuku: Sürekli uygulanan, toplumun büyük
çoğunluğunun benimsediği, uyulmasının zorunlu olduğu, devlet gücü ile desteklenen, uyulmadığında hukuki yaptırım uygulanan kurallardır. Yazılı kaynakta kural bulunmadığında hakim örf–adet hukukuna göre hüküm verir.
Hakim yararlanabilir, ancak uymak zorunda değildir.
CEVAP: D
47. Türk Medeni Kanunu’na göre; kendisine haklar ve
borçlar yüklenebilen varlıklar kişidir. Gerçek kişi bizim
varlık olarak değerlendirdiğimiz insanlardır.
www.yaklasimkitap.com
Bilimsel Doktrin: Genellikle bir hukuk dalını sistematik
olarak inceleyen veya hukuki olarak tartışmalı olan bir
konuyu derinlemesine araştıran, araştırmacıların düşünce ve kanaatleridir.
50.
→ Oy kullanamaz
→
A)
Askeri öğrenciler
B)
Kasti Suç
Mahkumları
C)
Türk Silahlı
Kuvvetleri
Mensupları
→ OY KULLANABİLİR
→
D)
Taksirli Suç
Mahkumu
→ Oy kullanabilir
→
E)
Yükseköğretim
Elemanları
→ Oy kullanabilir
→
Üye olamaz
→ Oy kullanamaz
→ kural olarak üye olmasına bir
engel yoktur.
Üye olamaz
Üye olabilir
Üye olabilir
CEVAP: C
Gerçek Kişilik Tam ve Sağ doğumla başlar. Ölüm, ölüm
karinesi, birlikte ölüm karinesi ve gaiplik ile sona erer.
Kısıtlı olmak, gerçek kişiliği sona erdirmez.
CEVAP: C
51. Meclisin kendi iç çalışmaları ve anlık sorunlarını çözmek için yaptığı kanun dışındaki bütün işlemlerine parlemento kararı denir.
48. Sınırlı ehiyetsizler; Ayırtetme gücüne sahip küçükler
ile, Ayırtetme gücüne sahip, ergin kısıtlılardır.
Parlemento kararları kural olarak yargı denetimine tabi
değildir. Ancak üç tanesi Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir. Bunlara kesin olmayan parlemento kararları da denir.
– TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi
– Milletvekilliği sıfatının düşürülmesine karar vermek
– Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar vermek
Bunlar kendilerini borç altına sokan işlemleri bizzat yapamazlar. Bu tür işlemlerin yasal temsilcileri tarafından yapılması (Veli, vasi) gerekir. Kendilerini borç altına sokmayan ve kendilerine sadece menfaat sağlayan işlemleri tek başlarına yapabilirler. Ancak vakıf kuramazlar, bağış yapamazlar, kefil olamazlar.
Bu işlemler yapıldığında işlem Mutlak Butlan’ la hükümsüzdür.
CEVAP: E
CEVAP: B
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
13
YAKLAŞIM KARİYER
DENEME - 17
GENEL KÜLTÜR / ÇÖZÜMLERİ
52. 1982 Anayasa’ sı Yürütmenin düzenleyici işlemlerini;
–
–
–
–
57. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir seçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Kanun Hükmünde Kararname
Tüzük
Yönetmelik olarak belirlemiştir.
CEVAP: D
Anayasa; Temel Kanundur. Düzenleyici işlemlerden değildir.
CEVAP: A
58. 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı Real
Madrid - Atletico Madrid takımları arasında PortekizLizbon’da oynanmıştır.
53. Anayasa Mahkemesi’nin 14 üyesini
Danıştay’ ın 1/4 ünü
CEVAP: A
Askeri Yargıtay ve AYİM’ in tüm üyelerini CB seçer.
Yargıtay’ a üye seçme yetkisi yoktur.
CEVAP: B
54. Danıştay; Başkent Teşkilatına yardımcı kuruluşlar içinde yer alır. Başkent Teşkilatının en önemli danışma organıdır. Ancak Danıştay’ ın idari görevinin yanında yargı görevi de vardır. Tüzükleri iptal etmek yargı ile ilgili görevidir. Diğer seçeneklerde yer alanlar idari görevleridir.
www.yaklasimkitap.com
Yargıtay üyelerini HSYK seçer
59. Azerbaycan parlamento kararı ile tüm milletvekili maaşlarını Soma’ya bağışlayan ülkedir.
CEVAP: C
CEVAP: D
55. İlk Millî Savaş gemimizin adı Heybeliada’dır.
CEVAP: A
60. Rus albay Stanislav Petkov 1988’de Rus füze fırlatma
sisteminde meydana gelen arızaya müdahale ederek
dünyayı olası nükleer savaştan kurtardığı için “Dünya
Vatandaşı” ilan edilmiştir.
56. 2013 Eurovision şarkı yarışması İsveç’te yapılmıştır.
CEVAP: D
CEVAP: C
2014 - 17 DENEME / ÇÖZÜMLERİ
14
YAKLAŞIM KARİYER
Download

DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI