iST ANBUL UNivERSiTESi
KARiYER MERKEZi'NiN
2015 YILI KARiYER ORGANiZASYONLARI
BASLIYOR!
istanbul Universitesi
Kariyer Gelistirme Uygulama
(iSTANBUL KAGEM) olarak tlniversitemiz ogrencilerini
etkinliklerimizde gormekten mutluluk duyanz.
ve Arastirma Merkezi
ve ogretim uyelerimizi
Etkinliklerle ilgili detayli bilgiler ilerleyen tarihlerde duyurulacaktir.
iSTANBUL KAGEM ETKiNLiK
PROGRAMI
i;
c·
istanbul Universitesi Kariyer Glinleri'15
20-21-22 Nisan 2015
Etkinligin Yapilacagr Tarihler
...._
_
......._.-_ .._ .... .._ ....--_ ...• ...
Beyazrt Kampiisii
Avcilar Kampiisti
Etkinligln Yapilacagr Kampilsler
.......
Isletme Fakultesi Tekel
Salonlan
iu Kongre Kultur Merkezi
Etklnligin Yaprlacagi Verier
Muhendislik Faktiltesi Ali Riza
Berkem Salonu
.
:
istanbul Unlversitest Tip Kariyer Glinleri- V
.
22 Nisan 2015
Etkinligin Yapilacagi Tarih
....
ru Cerrahpasa
Etkinligin Yapilacagr Yer
TIP Fakultesi Prof. Dr. Cem'i Demiroglu
Oditoryumu
.
istanbul Universitesi Yabanci Dil & Kariyer Giinleri
12-13 Mayis 2015
Etklnllgin Yapilacagi Tarih
_-_ ......••.•_ .._-
.............-- ..----_.-_._ .._ ........-.- .._..........
._-----_._-_-_ ..._ ..
Etkinligin Yapilacagr Yer
to Edebiyat
.....-.-- ..._ ...__ ............_ ..__
Fakultesi Seref HoW ve Kurul Odasi
._._.._ ..._ ....-
- ---...
......... ...
Download

iST ANBUL UNivERSiTESi KARiYER MERKEZi`NiN 2015 YILI