SINAVLARA EK PUAN GETİREN ÖDEV TÜRLERİ_Fizik-2_2015
A. Klasik ödev (Arasınava puan katkısı sağlar)
1. Soru-cvb****
Coloumb / Elektrik Alan (8 adet)
Gauss Yasası (6 adet)
Elektrik Potansiyel ve Enerjisi (6 adet)
Kapasitans ve Dielektrik (6 adet)
Akım ve Direnç (2 adet)
Kirchhoff Kuralları ve Devre Soruları (8 adet)
Manyetik Alan Kuvvetleri ve de M.A. Kaynakları (6 adet)
Konu ve soru sayısı dağılımları 2 şekilde yapılabilir. Ödev tek kişiliktir.
a. 42 soru-cvb A4 (çizgisiz) kağıdına elle yazılır fotosu çekilir Word’e yapıştırılır ve pdf’ e donüştürülür.
Dosya kesinlikle 2.5 Mb’yi geçmez. Tek dosya, “.pdf” formatında olmalıdır.
Son tarih: 22.03.2015 saat 23:59.
b. 21 soru-cvb Word ile (denklem duzenleyicisi ileve soru şekilleri çizilmeli). Her konu soru sayılarının
yarısı. Format “.doc” veya “.docx” olmalı.
Son tarih: 29.03.2015, saat 23:59.
Atılacak mailin konu başlığı ve dosyanın ismi :
“ Okul no_KÖ1_42_F2_2015 ” (kırmızılar kişiye göre değişir 42 veya 21) gibi olacak.
Teslim: [email protected]
B. Modern ödev (Finale puan katkısı sağlar)
1. Proje ödevi *****
Elektrik ve manyetik konularını içeren deney projeleri:
Rüzgar türbini, manyetik tren, sualtı-çizgi-sumo robot, rail-coil gun, hovercraft, vb..
(Gruplar halinde çalışılır.)
Son Tarih: Finale kadar, kalanlara bütünlemeye kadar.
2. Araştırma ve sunum ödevi***
Elektrik ve Manyetizma ile ilgili bilimadamlarının hayatı ve bilime katkıları.
Power point sunum 20 dk., 20-30 slaty arası. Ayrıca ek olarak o konuda makale yazılması.
Ayrıntılar drive ile paylaşılacaktır. Ödev 1 veya 2 kişiliktir.
Son Tarih: Finale kadar.
C. Yoklama (Bütünlemeye ek puan getirir)
1. Her sınava kadar olan yoklamalar sadece önündeki ilk sınava çok az katkı sağlar. *
2. Modern Ödev zorunlu olmadığı için Modern Ödev türünü seçmeyenlere sadece bütünlemede
duruma göre ek katkı sağlar.**
D. Laboratuvar (Final ve Bütünlemeyi etkiler)
Lab zorunlu olduğundan girilmeyen her deney -5, imzalanmayan her rapor -3 puan olarak final ve
bütünlemeye eklenir. “Fizik-LAB takip sistemi” drive linki sonradan paylaşılacaktır.
E. Genel (İlgili sınava ek puan getirir)
1. Aktif soru cevap*
a. Sınıfta ders sırasında sorulanlara veilen cevaplar.
b. Günlük sorular. Dersin gecesinde saat 23:59’a kadar mail yolu ile ilgili kodla dönülen cevaplar.
Hiçbir tür zorunlu değildir.
Download

SINAVLARA EK PUAN GETİREN ÖDEV TÜRLERİ_Fizik