ELEKTRİK LABORATUVARI I TASARIM DENEYİ
 Elektrik Devreleri Laboratuvarı I Tasarım Deneyi (Deney 7) konuları aşağıdaki
gibidir. Konular iki seçim grubu olarak paketlenmiştir. Her deney grubu bu
paketler içerisinden birer adet olmak üzere toplam iki konu seçerek tasarım
yapacaklardır. Tasarım için Electronic Workbench (veya uygun bir yazılım ile)
programı kullanılacaktır.
 Her grup elde ettiği sonuçları göstermek için tek bir rapor hazırlayacaktır. Bu
rapor üzerinde yaptıkları işlemler:
o tasarım (Electronic Workbench ile hazırlanan devre çizimi),
o çözüm ve hesaplamalar,
o sonuçlar (Electronic Workbench ile elde edilen görseller)
adım adım gösterilecektir. Rapor en fazla 3 (üç) sayfadan oluşacak olup,
hazırlanmasında çalışanlar mutlaka rapora isim yazıp imzalayacaklardır.
 Deney 7 (Tasarım Deneyi) raporları 25.12.2014 tarihindeki arasınava girişte
teslim edilecektir. Geciken raporlar alınmayacak ve devamsızlığa işlenecektir.
ÖNEMLİ: Birbirinin aynı konuların seçilmiş ve aynı değerli tasarımlarla aynı
sonuçların bulunmuş olduğu raporlar değerlendirilmeyecek ve devama
katılmayacaktır.
ÖNEMLİ: Tasarım deneyi, 7. deney olarak yıl içi değerlendirme notuna ve devam
sayısına katılacaktır (yani diğer deneylerle aynı şekilde).
NOT: Electronic Workbench programının kurulum dosyasına şu WEB adresinden
ulaşılabilir.
http://home.uludag.edu.tr/~chanilci/Electronic-Workbench-5.12.rar
Download

ELEKTRİK LABORATUVARI I TASARIM DENEYİ Elektrik Devreleri