29 KASIM TARİHİNDE BAŞLAYAN PEDOGOJİK
FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN
DİKKATİNE!
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA
PROGRAMI KURS BEDELİ OLAN İKİNCİ TAKSİT
(1027 TL) 15 - 21 MART 2015 TARİHLERİ
ARASINDA YATIRILACAK OLUP DEKONTUN BİR
NÜSHASININ FORMASYON BÜROSUNA TESLİM
EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
ÖNEMLE DUYURULUR!
Download

29 kasım tarihinde başlayan pedogojik formasyon öğrencilerinin