KARAR NUMARASI:Y(K-l)547-2015
1) 2015 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT),
GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ
2) 2015 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR)
(DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan
1.
2015 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin
(95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami
Satış Fiyatları Emirnamesini; ve
2.
2015 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi’ni
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
17.3.2015
DAĞITIM:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Download

17.03.2015 - KKTC Başbakanlık