AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)
DÖNEM: 2014 TEMMUZ
2013 TEMMUZ
MİKTAR
CİNSİ
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 TEMMUZ
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Toplam Benzin (m3)
235.044
1.418.769
248.437
1.458.661
Toplam Motorin (m3)
1.963.544
6.791
64.197
11.366.244
92.085
343.849
1.861.245
2.626
50.604
11.678.771
75.259
301.623
1.880
245.113
14.349
1.556.037
1.352
271.371
11.561
1.610.809
Kalorifer Yakıtı (ton)
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)
Otogaz LPG (ton)
AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)
248.437
Toplam Motorin (m3)
1.963.544
Kalorifer Yakıtı (ton)
6.791
%-5,21
%5,70
235.044
%-61,33
1.861.245
2013 TEMMUZ
MİKTAR
2014 TEMMUZ
MİKTAR
2013 TEMMUZ
MİKTAR
1.880
2013 TEMMUZ
MİKTAR
2014 TEMMUZ
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
Gazyağı (m3)
Toplam Fuel Oil (ton)
64.197
2014 TEMMUZ
MİKTAR
2.626
271.371
%-28,09
50.604
1.352
%10,71
%-21,17
245.113
2013 TEMMUZ
MİKTAR
2014 TEMMUZ
MİKTAR
2013 TEMMUZ
MİKTAR
2014 TEMMUZ
MİKTAR
2013 TEMMUZ
MİKTAR
2014 TEMMUZ
MİKTAR
KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)
Toplam Motorin (m3)
11.678.771
1.458.661
%2,75
1.418.769
%-18,27
11.366.244
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Toplam Fuel Oil (ton)
343.849
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Gazyağı (m3)
14.349
%-12,28
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
1.610.809
%-19,43
11.561
%3,52
1.556.037
301.623
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
92.085
75.259
%2,81
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
Kalorifer Yakıtı (ton)
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin edilemediği
için, PwC’ye PETDER tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.
Yasal Uyarı
Yukarıda yer alan veriler bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır.
Bu sebeple, yukarıdaki veriler bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bu verilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun
sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bu verilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte, verilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama
ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi Derneği hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, verilerin bu niteliğinin
farkında olarak hareket etmelidir.
Download

Temmuz 2014 Akaryakıt Satış Verileri