PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT AKARYAKIT SATIŞLARI VERİSİ
(DENETLENMEMİŞ*)
DÖNEM: 2014 HAZİRAN
2013 HAZİRAN
MİKTAR
CİNSİ
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Toplam Benzin (m3)
223.133
1.183.725
228.407
1.210.224
Toplam Motorin (m3)
1.814.538
7.008
55.750
9.402.700
85.294
279.291
1.868.107
3.217
40.464
9.817.526
72.633
251.019
1.091
252.471
12.469
1.310.924
1.561
255.104
10.210
1.339.438
Kalorifer Yakıtı (ton)
Toplam Fuel Oil (ton)
Gazyağı (m3)
Otogaz LPG (ton)
AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)
Toplam Motorin (m3)
228.407
1.868.107
%2,36
7.008
%-54,10
%2,95
3.217
1.814.538
223.133
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2013 HAZİRAN
MİKTAR
Toplam Fuel Oil (ton)
2014 HAZİRAN
MİKTAR
Gazyağı (m3)
55.750
2013 HAZİRAN
MİKTAR
255.104
%1,04
1.091
%-27,42
%43,08
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
1.561
40.464
2013 HAZİRAN
MİKTAR
Kalorifer Yakıtı (ton)
252.471
2014 HAZİRAN
MİKTAR
2013 HAZİRAN
MİKTAR
2014 HAZİRAN
MİKTAR
KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
Toplam Benzin (m3)
Toplam Motorin (m3)
9.817.526
1.210.224
%2,24
85.294
%-14,84
%4,41
9.402.700
1.183.725
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
Kalorifer Yakıtı (ton)
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Toplam Fuel Oil (ton)
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Gazyağı (m3)
12.469
279.291
72.633
%-10,12
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
Otogaz LPG (ton)
1.339.438
%-18,12
10.210
%2,18
251.019
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
1.310.924
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
2013 KÜMÜLE
MİKTAR
2014 KÜMÜLE
MİKTAR
* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin edilemediği
için, PwC’ye PETDER tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.
Yasal Uyarı
Yukarıda yer alan veriler bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır.
Bu sebeple, yukarıdaki veriler bir danışmanlık hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bu verilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun
sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bu verilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle birlikte, verilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama
ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Petrol Sanayi Derneği hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, verilerin bu niteliğinin
farkında olarak hareket etmelidir.
Download

PETDER ÜYESİ OLAN VE OLMAYAN ŞİRKETLERE AİT