CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUAR
Yapısal Özelliğe Göre Zenginleştirme Deney Verileri
(A/C/E GRUPLARI İÇİN)
DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüne gönderilmiş olan Bor cevherinin
kırılma özelliklerinin belirlenmesi, kimyasal ve mineralojik analizlerinin yapılması ve cevheri
oluşturan minerallerin yapısal özellik farklılığına göre zenginleştirme işleminin mümkün olup
olmadığının belirlenmesi istenmiştir.
1. Cevher merdaneli kırıcıda kırıldıktan sonra elek analizi yapılmıştır. Aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Tane Sınıfı
(mm)
50-25
25-12.5
12.5-9.51
9.51-4.76
4.76-3.00
3.00-2.00
2.00-1.00
1.00-0.50
0.50-0.00
B.M.
Toplamalı Elek Altı
(%)
Ağırlık
(gr)
693,1
2527,1
1010,4
1748,4
1266,1
586,4
1463,5
1054,2
1360
Toplamalı Elek
Üstü (%)
(%)
2. Elek altı, elek üstü ve normal dağılım grafiğini çiziniz.
Normal Dağılım
(%Ağ./d)
3. Herbir fraksiyonun kimyasal analizi yapılmış ve tenör değerleri verilmiştir. Aşağıdaki
tabloyu tamamlayınız.
Toplamalı Elek Altı
Tane iriliği
(mm)
Ağırlık(%) %B2O3
50-25
7,07
18,02
25-12.5
23,19
23,92
12.5-9.51
8,89
23,54
9.51-4.76
14,50
22,71
4.76-3.00
12,56
25,17
3.00-2.00
4,70
26,6
2.00-1.00
İçerik
Dağılım
(%)
Ağırlık B2O3
(%)
(%)
İçerik
Toplamalı Elek Üstü
Dağılım Ağırlık B2O3
(%)
(%)
İçerik
(%)
27,55
1.00-0.50
5,70
28,3
0.50-0.00
9,37
29,91
BM(Hesapla)
4. Elek altındaki mineral dağılımının tane iriliğine göre değişiminin grafiğini çiziniz.
5. Boyuta göre sınıflandırma ile zenginleştirme kriterleri nelerdir? Hangi cevherlere
uygulanmaktadır? Bu işlem için hangi cihazlar kullanılmaktadır. Açıklayınız.
Dağılım
(%)
Download

a/c/e grupları için