A-B Grubu Sallantılı Masa Deney Verileri
Tane İriliği
(mm)
Ağırlık (%)
Konsantre
24,89
AÜ1
14,63
AÜ2
9,19
Artık
51,29
Toplam
100,00
3,35 - 1,00 mm fraksiyonu
12,34
19,81
Ağırlık (%)
Konsantre
22,41
AÜ1
18,46
AÜ2
10,27
Artık
48,86
Toplam
100,00
1,00 - 0,106 mm fraksiyonu
İçerik
İçerik
Toplamalı
Ağırlık (%) Kül (%)
İçerik
İçerik
Toplamalı
Ağırlık (%) Kül (%)
İçerik
İçerik
Toplamalı
Ağırlık (%) Kül (%)
İçerik
81,06
Kül (%)
11,94
31,11
85,58
51,40
Ağırlık (%)
Kül (%)
21,91
10,01
9,72
58,36
100,00
12,42
Ağırlık (%)
Kül (%)
Konsantre
AÜ1
AÜ2
Artık
Toplam
Kül (%)
51,51
50,67
52,73
80,05
52,01
Kül (%)
Ürünler
Kümülatif Elek Üstü
50,88
50,42
53,26
Ağırlık (%)
Ürünler
İçerik
Ağırlık (%)
6,000 - 4,000
20,43
4,000 - 3,350
16,10
3,350 - 2,000
15,43
2,000 - 1,400
18,07
1,400 - 1,000
1,000 - 0,500
7,43
0,500 - 0,106
4,15
0,106 - 0,000
3,04
Toplam
100,00
6,00 - 3,35 mm fraksiyonu
Ürünler
Kül (%)
36,29
73,63
51,41
4297,02
5141,00
Birleştirilmiş Tablo
Ürünler
İçerik
Toplamalı
Ağırlık (%) Kül (%)
İçerik
Konsantre
AÜ1
AÜ2
Artık
Şlam
Toplam
2. Değerlendirme Soruları
1. Deneysel gözlemlerinizi yorumlayarak yazınız.
2. Sarsıntılı masalara beslenmek üzere bir cevher nasıl hazırlanmalıdır?
3. Deney sonunda her tane fraksiyonu için elde edilen verilerden faydalanarak oluşturulan materyalbalans tablolarında boş bırakılan yerleri doldurarak birleştirilmiş tabloyu hazırlayınız. Gerekli yorumları
yapınız.
Download

A-B Grubu Sallantılı Masa Deney Verileri 6,000