MF / MW / MT SERİSİ
Komple Mobil!
MOBİL KÖMÜR ZENGİNLEŞTİRME
TESİSLERİ
CWP Ağır Mayili Mobil Kömür
Zenginleştirme Tesisleri sektörün büyük
bir ihtiyacına cevap vermektedir;
tamamen seyyar bir proses! Bu ihtiyacı
göz önünde bulundurup besleme /
kırma, yıkama ve mevcut çevre
uygulamalarında bir olmazsa olmaz
haline gelen atık su temizleme üniteleri
olmak üzere üç ayrı seyyar birimden
meydana gelen tamamen mobil bir
kömür
zenginleştirme
tesisi
tasarladık...........................................
CWP Ağır Mayili Mobil Kömür
Zenginleştirme Tesisleri iki bakımdan
muadil mobil tesislerden farklıdır. İri
kömür, ince kömür ve şlam yıkama
üniteleri ilk defa tek şase üzerinde
monte edilmiştir. İkincisi yıkama
ünitesinin yanında besleme/kırma ve su
arıtma (tkiner) üniteleri de seyyardır.
Böyle bir üçlü ile elinizdeki seyyar tesisi
istediğiniz zaman, istediğiniz sahaya
taşıyıp kullanabilirsiniz!............................
.............................................
Özellikleri ve Faydaları:
Yatırımınız tek sahaya bağlanmaz.
Montaj,de-montaj yada temel betonları
ile uğraşmazsınız.
Kompakt tasarımı sayesinde tesisi
işletmek için büyük bir alana ihtiyaç
duymazsınız.
Farklı kömür ebatları için sadece
drewboy yada sadece siklon
devresinden oluşan üniteler imal
edebiliriz.
Besleme/kırma, yıkama ve tkiner
ünitelerini ihtiyacınıza göre ayrı ayrı
yada ikili kombinasyonlarda
kullanabilirsiniz.
Model
MW-500
MW-750
MW-1000
Kapasite
50 T/S
75 T/S
100 T/S
MW - Mobil Kömür
Zenginleştirme Ünitesi
CWP Ağır Mayili Kömür Zenginleştirme Ünitesi üç ayrı yıkama devresinden oluşur:
İri Kömür Yıkama Devresi (+10-100 mm kömür için)
İnce Kömür Yıkama Devresi (+0.5-10 mm kömür için)
Şlam Yıkama Devresi (+0.15-0.5 mm şlam için)
Ekipmanlar
İri Kömür Yıkama Devresi
İnce Kömür Yıkama Devresi
Ön Yıkama Eleği (Muz Tip)
Drewboy Separatör
Temiz Kömür Eleği
Şist Eleği (İnce Devre İle Ortak)
Ağır Mayili Yıkama Siklonu
Temiz Kömür ve Şist Sabit Elekleri
Temiz Kömür Eleği
Ortak Şist Eleği
Kömür Santrifüjü
Manyetit Separatörü
Siklon Besleme, Ağır Mayi, Sulu Mayi
Pompaları
Şlam Yıkama Devresi
Şlam Pompası
Şlam Hidrosiklonu
Spiral Separatör
Şlam Susuzlandırma Eleği
MW - Mobil Kömür
Zenginleştirme Ünitesi
MF-Mobil Besleme / Kırma Ünitesi
MT-Mobil Tkiner Ünitesi
Ağır Mayili Mobil Köm
MW-Mobil Ağır Mayili Kömür Zenginleştirme Ünitesi
mür Zenginleştirme Tesisi
CWP Mobil Besleme / Kırma Ünitesi hem mobil kömür zenginleştirme tesisi ile hem de
tek olarak harici kömür kırma uygulamalarında kullanılabilir...........................................
CWP Ağır Mayili Kömür Zenginleştirme Tesisleri 100 mm altındaki tüvenan kömürü
yıkamaktadır. Tüvenan kömürün 100 mm altına kırılması gerektiğinde mobil besleme
/kırma ünitesi kullanılır. Sadece mobil besleme ünitesi olarak da imal edilir.
Model
MF-500
MF-750
MF-1000
Kapasite
50 T/S
75 T/S
100 T/S
Ekipmanlar
Besleme / Kırma Ünitesi
Besleme Bunkeri
Titreşimli Besleyici
Çift Merdaneli Kırıcı
Konveyör Bant
Bant Üstü Mıknatıs
MF - Mobil Besleme / Kırma Ünitesi
CWP Mobil Tkiner Ünitesi çevre kanunları yada su sıkıntısı nedeni ile tkiner kullanılması
gereken sahalarda çalışacak mobil kömür yıkama tesisleri için tasarlanmıştır.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Örneğin, 50 ton/saat besleme kapasiteli bir MW-500 mobil yıkama devresinin su
tüketimi, MT-500 mobil tkiner ünitesi olmadan, kabaca 100 m3/saat iken MT-500
mobil tkiner ünitesi
kullanıldığında 10 m3/saat’e kadar düşmektedir.
MT serisi mobil tkiner üniteleri ile su sarfiyatınız önemli ölçüde azalır, çevresel atığınız
minimuma iner.......................................................................................................................
Ekipmanlar
Model
Mobil Tkiner Ünitesi
Tkiner Tankı + Redüktörlü Motor
Alt Akım Pompası
Otomatik Flokulant Hazırlama
ve Dozaj Sistemi
Temiz Su Tankı
Temiz Su Pompası
MT-500
MT-750
MT-1000
Kapasite 100 m3/s 150 m3/s 200 m3/s
MT - Mobil Tkiner Ünitesi
CWP Kömür Zenginleştirme Tesisleri Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 232 328 00 41 (pbx)
Faks: +90 232 328 36 85
www.cwp.com.tr
[email protected]
Download

MF / MW / MT SERİSİ