DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİ
PNEUMATIC PRECISION SEEDER WITH DISC TYPE
DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİ
PNEUMATIC PRECISION SEEDER WITH DISC TYPE
PEHLİVAN GÜBRE SANDIKLI / PEHLİVAN FERTILIZER TANK
İLAÇLAMA DEPOLU / PESTICIDE TANK
TELESKOPİK ŞASE / TELESCOPIC CHASSIS
Şakalak Tarım Makineleri San. ve Tic. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük K
ayacık
Mh. Evrenköy Cd. 1 Nolu Sk. No: 4
Konya / TÜRKİYE
T : + 90.332 239 02 70
F : + 90.332 239 02 76
E : [email protected]
BAYİİ / SELLER:
DİSKLİ TİP PNÖMATİK
HASSAS EKİM MAKİNESİ
PNEUMATIC PRECISION SEEDER WITH DISC TYPE
ŞK-PMD
Kolay temizlenebilen, tıkanmayan
gübre dağıtım düzeneği ile her
ünitede istenilen gübre akışını
ayarlamak mümkündür.
It ıs possible to adjust the follow of
fertilizer by means of fertilizer distribution mechanism which can be easily
cleaned.
Ekim Ünitesi
Tohum yatağını diskler vasıtasıyla hızlı ve
kolay açabilen, yarı işlenmiş topraklara uygun diskli ekim ünitesi.
Discused sowing unit which is suitable for the
tilled or semi tilled soils can unearth the seed
ground fast and easily with discus
DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİ
ŞK-PMD
ŞAKALAK DİSKLİ TİP PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNESİ her çeşit tohumun hassas olarak, istenilen ekim aralığında ve sıra üzeri mesafesinde ekilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak 4-5-6-8 sıralı olarak
imal edilebilir. Ekici ünitelerin diskli tip olması ve şase önüne takılabilen kesici diskler sayesinde işlenmiş veya yarı işlenmiş sap kalıntıları bulunan tarlalarda çalışabilir. Tekerlekten alınan hareketin ekim
ünitelerine iletimi şaft mekanizması ile yapıldığından, sıra üstü mesafelerde hassas ekim yapılabilmektedir. Ünitelerdeki lastik tekerler sayesinde her türlü toprak şartlarında, istenilen aralıklarda, eşit
derinliğe ekim yapılabilir. İsteğe göre değişik aksesuarlar montaj edilebilir. Yüksek çalışma hızı ve mükemmel performansı ile zaman tasarrufu ve yüksek verim sağlar. İstenilen miktarda gübre atabilir.
Ekilen araziyi hassas olarak ölçebilen elektronik dekar
sayacı.
Electronic decare counter measuring diligently the farmed
area.
Çizi markörlerinin hareketi çift yönlü hidrolik lift ile sağlanır.
Ayarları kolay, sağlam ve kullanışlı bir makinadır.
The movement of lining markers is provided whit double way hydrolic lift.
Büyük hacim kapasiteli gübre ve tohum depoları ile daha uzun süre ekim yapabilmektedir.
Ekim Ünitesi
Ünite önüne takılan tohum yatağı
önündeki sap artıklarını süpüren tırnaklı
temizleyici (Anıza ekimde kullanılır.)
12 kademeli selektör ayarı ile hassas ekim yapılabilmektedir, selektör ayarının yapılması sırasında ünite kısmındaki gözetleme kapağı sayesinde selektör ayarı, görerek hassas bir şekilde yapılır bu sayede
eksik veya fazla tohum atma engellenir.
Ekici diskler paslanmaz çelikten lazer teknolojisi ile imal edilmiştir.
Ekimi yapılacak tohumun değiştirilmesi durumunda ünitedeki disklerin değiştirilmesi kolaylaştırılmıştır.
Discused sowing unit which is suitable for the
tilled or semi tilled soils can unearth the seed
ground fast and easily with discus
Sıra üzeri mesafesinin ayarlanması için tasarlanan dişli kutusu hareketli tekerlekten alması sebebiyle hatasız çalışmaktadır. İstenilen sıra arası mesafesi ekim yapılacak tohuma uygun diskin delik sayısı ve
ekim yapılmasını istediğimiz sıra üzeri mesafesi alınarak tabloda verilen değerlerin kullanılması sonucunda dişli kutusu içinde kullanılacak dişlilerin belirlenmesi ile sağlanır. Dişli kutusunda bulanan vites kolu
yardımıyla tabloda verilen dişliler üzerinden zincir sarımı sağlanarak mesafe sorunsuz olarak ayarlanabilir.
Sıra arası mesafesinin ayarı şase profilinin üzerinde bulunan ölçü değerleri kullanılarak hassas bir şekilde ünite sisteminin bağlandığı cıvataların gevşetilmesi ile kaydırılarak kolayca yapılır. Şase profili
üzerinde bulunan tüm bağlantılar seyyardır.
Tekerlekten alınan hareketin ekici ünitelere iletilmesi şaft mekanizması ile sağlanmıştır. Bu sayede daha hassas ekim yapılabilmektedir.
Ekici ünitelerin herhangi birinin iptal edilmesi için ekici ünitelere hareketi ileten şaftlı iletim sisteminde ki manşonun döndürülmesi ile pimin devre dışı bırakılması yeterlidir.
Opsiyonel / Optional
Derinlik ayar tekerlekleri ile ekim derinliği hassas olarak ayarlanır.
Arka baskı tekerleğinin toprağa uyguladığı basınç ayarı tek bir kol ile yapılabilmektedir.
Ekim ünitelerinde bulunan tohum boşaltma kapağı kullanılarak zaman kaybetmeden ekim sonunda kalan tohum boşaltılabilir ve diğer bir ürünün ekimi yapılabilir. Gübre kutularında bulunan boşaltma
klapeleri sayesinde kalan gübre kolayca temizlenebilir.
Diskli Gübre Dökücü Ayak Düzeneği
İstenilen miktarda gübre atılabilir.
Daha etkili bir gübre dökümü için isteğe bağlı olarak
yapılmaktadır.
Yapı ve konstrüksiyon bakımından imalatı standarttır.
Disc type fertilizing foot can be put according to demand.
PRECISION PNEUMATIC SEEDER WITH DISC TYPE
ŞK-PMD
ŞAKALAK PRECISION PNEUMATIC SEEDER WITH DISC TYPE with disc in used to sow the seeds precisely in any required spaces. According to prefer the machine can be manufactured with 4-5-6-8 rows.
Because sowing units are disc type and there’re cutting discs which can be put in front of frame, the machine can be operated in the fields where processed or semi used stems. As movement from tyre to
sowing units is transferred by the special shaft, seeding is applied precisely. Due to robber tyres of sowing units, seeds can be sowed in all kinds of soil condition, in required distanced and equal depths. According to prefer various accessories can be assembled. The machine is easily adjustable, stable and praticable. High working speed an high-performance ensures time-sowing and high efficiency. Required
amount of fertilizer can be applied.
Opsiyonel / Optional
Simple at usage and easily adjusted.
Long time sowing opportunity by the help of big volume fertilizer and seed cases.
Precise seeding can be made with 12 steps selector mechanism and watching lid (for to prevent non controlled seeding at the field).
Teleskopik Şase
Yol durumunda şase
kısaltılarak makinenin
kolay taşınmasını sağlar.
Cell Discs are manufactured from stainless steel material by laser technology.
Simple at placing and replacing the seeder discs according to various seed types.
Flawless over row distances can be adjusted by the help of gear box which takes motion from wheels. Desired over row distances could adjust with the gear lever at outside of the gear box.
The inter row distances could adjust sensitively with measurements at the chassis. All connections on the chassis profile are movable by loosening the nuts.
Telescopic chassis.
In case the machine provides
an easy way to move.
The spacing drill unit takes the movement from wheel with the transmission of shaft system. This system provides more precision sowing.
Turning the metal ring and removing the pin on the shaft system is sufficient for canceling the sowing from a spacing drill unit.
The depth of sowing could be adjusted with wheels.
The pressure to the soil of the press wheel could be adjusted with a handle.
Remaining seeds at tha spacing drill and seed hopper could be unloaded easily with lids at the end of working. Easily alteration of the seeds without loosing time.
There are selector systems at fertilizer hoppers to designate the amount of fertilizer.
Opsiyonel / Optional
This machine have standard manufacturing according to structure and construction.
Koldan hidrolik markör sistemi
Teknik Özellikler
Technical
Specification
Her kolun bağımsız hareket etmesini sağlar.
Hydraulic arm marker system
Ünite Sayısı
Number of Rows
Toplam Boy
(Şase)
Total Length
(Chassis)
Genişlik
Width
Yükseklik
Height
Sıra Arası Mesafe
The Distance of
Between Rows
Tohum Depo
Kapasitesi
Capacity of
Seeds Stored
Gübre Sandığı
Kapasitesi
Fertilizer Box
Capacity
P.T.O Devri
P.T.O. Revolution
Traktör Gücü
Tractor Power
Required
Ağırlık
(Gübre Sistemli)
Weight
(Fertilizer System)
Adet / Pcs.
mm
mm
mm
cm
(Dm³)
(Dm³)
Rpm
(Min. Hp)
kg
ŞH-PMD-4
4
2.800
2.000
1.600
45-70
25x4
160x2
540
70
1100
ŞH-PMD-5
5
3.000
2.000
1.600
45-70
25x4
160x2
540
80
1200
ŞH-PMD-6
6
4.000
2.000
1.600
45-70
25x4
200x2
540
100
1360
Model Kod
Model Code
Yedek parça servis hizmeti süreklidir.
Üretimlerimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Spare parts and service dates always can be provided.
We have a right to change our products according to developing and working conditions.
Özel bağlantı kolları (ithal) ile donatılmış
balta ayak düzenli gübre dökücü ayak.
Her ürün çeşidine ve sıra üstü mesafesine göre ekim diskleri mevcuttur. Diskler kolaylıkla değiştirilebilir.
Sowing discs are available with regard to every king of crop and the line
distance.
Tohum sıra üstü mesafesi ayar şanzımanı. Tohum ara mesafeleri dişli
kutusundaki dişlilerin konumları tablo yardımıyla kolayca değiştirilerek
yapılabilir.
Seed lining distance adjustment gearbox.
Ace type fertilizing foot with special connection arms.
Opsiyonel / Optional
Download

Ürün Kataloğu - Şakalak Tarım Makina