ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI
ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI
ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI
ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI
ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI
ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI
UNIVERSAL COMBINE SEEDER WİTH GEAR-BOX, EDGE SPRING - AXE FOOT
UNIVERSAL COMBINE SEEDER WİTH GEAR-BOX, EDGE SPRING - AXE FOOT
UNIVERSAL COMBINE SEEDER WİTH GEAR-BOX, EDGE SPRING - AXE FOOT
Şakalak Tarım Makineleri San. ve Tic. A.Ş.
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük K
ayacık
Mh. Evrenköy Cd. 1 Nolu Sk. No: 4
Konya / TÜRKİYE
T : + 90.332 239 02 70
F : + 90.332 239 02 76
E : [email protected]
BAYİİ / SELLER:
ŞK-HMB
ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI
ŞK-HMB
Şakalak yaylı yaylı balta universal ekim makinası her çeşit hububat tohumunu gübreyi hassas ve düzgün olarak istenilen miktarda, istenilen derinliğe, eşit sıralarda
ekebilen traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanabilen asılır tip bir ekim makinasıdır. 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 sıralı (ayaklı) imal edilir. Uçtan
yaylı çelik balta ayak ile gübre ve tohum ayrı ayrı atılır. İsteğe bağlı olarak hidrolik iz bırakmalı olarak üretilebilir. Toprağın tesviyesi ve tohumun üzerinin örtülmesini
sağlayacak kırlangıç tipi baskı tırmık yayları mevcuttur. Hububat tohumlarının yanı sıra tohum kursaklarının, makaralarının iki tip tırnak grubu içermesinden dolayı iri
ve orta büyüklükdeki tohumları (Mısır, Soya, Bezelye, Nohut, Mercimek, Kanola gibi) ve küçük tohumları (Yonca, Süpürge, Soğan, Havuç, Domates, Ispanak gibi) hassas
şekilde ekebilmek mümkün olmaktadır.
Aydınlatma sistemine sahiptir.
EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
Lighting system.
Küçük ve büyük tohumların istenilen ekim normuna göre atılmasını
sağlayan çift yüzeye sahip makaralar.
Bütün ekim kursaklarının aynı anda açılmasını sağlayan klape kolu.
Hidrolik iz bırakma sistemi
Valve providing to open-close the throttle.
Hydraulic trimline marker system.
Drums having double surfaces which provide the small and bigger seeds to
sprinkle at the requested sowing norms
1) Ayarları kolay sağlam ve kullanışlı bir makinadır.
2) Makinalarımız gübreli ve gübresiz olarak üretilebilir
3) Dekara atılacak tohum ve gübre şanzıman ile hassas olarak ayarlanabilir.
4) Uçtan yaylı başta ayaklar tohumun toprak içine aynı derinlikte ve aynı miktarlarda düşmesini, çimlenme oranının azami seviyede olması sağlanır.
5) Anızlı ve parçalanmış sayfanın bulunduğu tarlalarda ekim yaparken toplama ve biriktirme yapmazlar.
6) Ekim makinası arkasındaki tırmıklar yaylı tırmık düzeninde kırlangıç tipindedir.
7) Makina arkasında bulunan basamak ile tohum ve gübre sandığa rahatça doldurulabilir.
8) Tekerlerin üzerinde çamur birikimini önlemek amacıyla toprak sıyırıcı takılmıştır.
9) Asılır tip olduğundan nakliyesi ve tarla sınırlarına yaklaşması daha kolaydır. Tarla Kenarlarında daha az ekilmemiş alan kalır.
UNIVERSAL COMBINE SEEDER WİTH GEAR-BOX, EDGE SPRING-AXE FOOT
ŞK-HMB
İstenilen miktarda gübre atmayı sağlayan gübre kursakları.
Sakalak universal seeder with edge spring, axe-foot is a hang-type machine which can sow all sorts of grain seeds at requested depth and aqual rows and spread
the fertilizer at any amount preciously and smoothy. It can be made with 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 feet. the fertilizer and seed can be dropped
separately by means of edge-spring steel axe foot. They can optionally be produced as hydraulic trace leaving. Swallow type pressing harrow spring is available to
provide soil smoothing and covering the seed with soil.
Providing the desired amount fertilizer throw.
EQUİPMENT FEATURES
1) It is an easy-to-adjust, strong and handy machine
2) Our machines can be produced both with fertilizer and without fertilizer.
3) The seed and fertilizer to be spread on a decare can be adjusted accurately with the gear-box.
4) Mainly the feet with edge-spring provide the seed to drop in soil in the same depth and amount and the rate of germination at the maximum level.
5) They do not make any accumulation and collection while sowing in the fields where the stalks with stubble and smashed are existed.
6) The harrows on the back of the seeder are in spring harrow system and in swallow type
7) The seed and fertilizer can be easily filled in the box by means of the step which is on the back of the machine.
8) A soil scraper is fixed for the purpose to avoid the mud accumulation on the wheels.
9) Hung on the limits of such approach is easier to transport and field. The less remains uncultivated field edges.
Teknik Özellikler
Technical
Specification
Model Kod
Model Code
Tohum ve gübreyi hassas olarak istenilen miktarda atabilmeyi sağlayan
şanzıman.
Ekici Ayak Sayısı
Number of Tine
Cultivator
Toplam Boy
(Şase)
Total Length
(Chassis)
Genişlik
Width
Yükseklik
Height
Sıra Arası Mesafe
The Distance of
Between Rows
Tohum Depo
Kapasitesi
Capacity of
Seeds Stored
Gübre Sandığı
Kapasitesi
Fertilizer Box
Capacity
Adet / Pcs.
mm
mm
mm
mm
(Dm³)
(Dm³)
2200
2400
1560
125
223
296
2450
2400
1560
125
254
337
2700
2400
1560
125
284
2950
2400
1560
125
3200
2400
1560
125
3450
2400
1560
125
ŞK-HMB-14
14
ŞK-HMB-16
16
Traktör Gücü
Tractor Power
Required
Ağırlık
(Gübre Sistemli)
Weight
(Fertilizer System)
(Min. Hp)
kg
6,5/80-15
40-50
770
6,5/80-15
40-50
830
377
6,5/80-15
50-60
870
315
417
6,5/80-15
60-70
955
345
457
6,5/80-15
70-80
1014
376
498
6,5/80-15
Tekerlekler
Tyres
The gear-box providing to spread the seed and fertilizer accurately at the
requested amount.
ŞK-HMB-18
18
ŞK-HMB-20
20
ŞK-HMB-22
22
ŞK-HMB-24
24
80-90
1090
6,00-16
ŞK-HMB-26
26
ŞK-HMB-28
28
ŞK-HMB-30
30
ŞK-HMB-32
32
2400
1560
125
406
538
6,5/80-15
100-110
1200
3950
2400
4200
2400
4450
2400
1560
125
436
578
6,5/80-15
6,00-16
100-110
1300
1560
125
467
619
6,5/80-15
6,00-16
110-120
1385
1560
125
497
659
6,5/80-15
6,00-16
110-120
1490
3700
Yedek parça servis hizmeti süreklidir.
Üretimlerimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Spare parts and service dates always can be provided.
We have a right to change our products according to developing and working conditions.
Kırlangıç tipi yaylı toprak örtücüler.
Tohum seviye göstergesi.
Swallow louvers type spring soil.
Seed level.
Gübre ve tohumu ayrı ayrı atan uçtan yaylı balta
ayaklar.
Ekim derinliğinin hassas olarak ayarlanmasını
sağlayan kriko.
Edge-spring, axe feet spreading the fertilizer and
seed separately.
The jack which provides the adjusment of the
seeding depth.
Download

axe foot şk-hmb - Şakalak Tarım Makina