DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MADEN İŞLETME ANABİLİM DALI
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
DERS SAATLERİ
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MIN 5051 – Madencilikte Fiz.
Etüdleri
Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN
MIN 5033 – Open – Pit
MIN 5025 – Project
Mining Equipment
Preparation Tech. in Mines
Prof. Dr. Ahmet Hakan
Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR
ONUR
MIN 5051 – Madencilikte Fiz.
Etüdleri
Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN
MIN 5033 – Open – Pit
MIN 5025 – Project
Mining Equipment
Preparation Tech. in Mines
Prof. Dr. Ahmet Hakan
Prof. Dr. Ahmet Hakan ONUR
ONUR
08:30–09:15
MIN 5029 – Madencilikte Gaz,
Toz ve Gürültü Kontrolü
Doç.Dr. Hayati YENİCE
2
09:30–10:15
MIN 5029 – Madencilikte Gaz,
Toz ve Gürültü Kontrolü
Doç.Dr. Hayati YENİCE
MAT 5002 – Numerical and App.
Methods
Prof.Dr.Şennur SOMALI
3
10:30–11:15
MIN 5055 – Protection of the
Surface Min. Envir.
Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR
MAT 5002 – Numerical and App.
Methods
Prof.Dr.Şennur SOMALI
MIN 5049 – Maden Hukuku ve
Mad. İş Güvenliği
Doç.Dr.M.Kemal ÖZFIRAT
MIN 5047 – Şev Stabilitesi
Doç.Dr. Hayati YENİCE
MIN 5057 – Drilling and
Blasting in Mining
Prof. Dr. Gürcan KONAK
4
11:30–12:15
MIN 5055 – Protection of the
Surface Min. Envir.
Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR
MAT 5002 – Numerical and App.
Methods
Prof.Dr.Şennur SOMALI
MIN 5049 – Maden Hukuku ve
Mad. İş Güvenliği
Doç.Dr.M.Kemal ÖZFIRAT
MIN 5047 – Şev Stabilitesi
Doç.Dr. Hayati YENİCE
MIN 5057 – Drilling and
Blasting in Mining
Prof. Dr. Gürcan KONAK
5
13:00–13:45
MIN 5073 Tünelcilikte Risk
Değerlendirmesi ve Yönetimi
Prof.Dr. Okay AKSOY
MIN 5027 – Map Prep. and Evalu.
in Mines
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
6
14:00–14:45
MIN 5073 Tünelcilikte Risk
Değerlendirmesi ve Yönetimi
Prof.Dr. Okay AKSOY
MIN 5027 – Map Prep. and Evalu.
in Mines
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
15:00–15:45
MIN 5031 – Madencilikte Num.
Modelleme Teknik.
Prof.Dr. Okay AKSOY
16:00–16:45
MIN 5031 – Madencilikte Num.
Modelleme Teknik.
Prof.Dr. Okay AKSOY
1
7
8
MIN 5039 – Marble and Natural
Stones Production Techniques
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
MIN 5039 – Marble and Natural
Stones Production Techniques
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
MIN 5065-Deneysel Kaya
Mekaniği
Doç.Dr.Ahmet Hamdi
DELİORMANLI
MIN 5065-Deneysel Kaya
Mekaniği
Doç.Dr.Ahmet Hamdi
DELİORMANLI
MIN 5065-Deneysel Kaya
Mekaniği
Doç.Dr.Ahmet Hamdi
DELİORMANLI
MIN 5065-Deneysel Kaya
Mekaniği
Doç.Dr.Ahmet Hamdi
DELİORMANLI
MIN 5015 – Madencilikte
MIN 5081-Maden Üretimde
Yatırım Projeleri Analizi
Otomasyon
Doç Dr. Bayram KAHRAMAN Yrd.Doç.Dr.Çelik TATAR
MIN 5015 – Madencilikte
MIN 5081-Maden Üretimde
Yatırım Projeleri Analizi
Otomasyon
Doç.Dr. Bayram KAHRAMAN Yrd.Doç.Dr.Çelik TATAR
MIN 5053 – Advanced Mining MIN 5037 – Mine
Finance and Mine Management Ventilation Planning
Doç.Dr.Bayram KAHRAMAN Prof. Dr. Ercüment YALÇIN
MIN 5053 – Advanced Mining MIN 5037 – Mine
Finance and Mine Management Ventilation Planning
Doç.Dr.Bayram KAHRAMAN Prof. Dr. Ercüment YALÇIN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
DERS SAATLERİ
1
2
3
4
08:30–09:15
09:30–10:15
10:30–11:15
11:30–12:15
PAZARTESİ
MIN 5067 – Metalik Cevherleri
Zenginleştirme Yöntemleri
Prof. Dr. İlknur CÖCEN
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
MIN 5067 – Metalik Cevherleri
Zenginleştirme Yöntemleri
Prof. Dr. İlknur CÖCEN
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
MIN 5077 – Kimyasal Madencilik
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
MIN 5077 – Kimyasal Madencilik
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
5
13:00–13:45
MIN 5023-Analysis Methods and
Lab. Practice
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
6
14:00–14:45
MIN 5023-Analysis Methods and
Lab. Practice
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
7
15:00–15:45
MIN 5023-Analysis Methods and
Lab. Practice
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
8
16:00–16:45
MIN 5023-Analysis Methods and
Lab. Practice
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
SALI
MAT 5002 – Numerical and App.
Methods
Prof.Dr.Şennur SOMALI
MAT 5002 – Numerical and App.
Methods
Prof.Dr.Şennur SOMALI
MAT 5002 – Numerical and App.
Methods
Prof.Dr.Şennur SOMALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MIN 5071 – Endüstriyel
Hammaddeleri Zengileştirme
Teknolojisi
Doç. Dr. Ufuk MALAYOĞLU
MIN 5075 – İleri Boyut Küçültme
Prof. Dr. Erol KAYA
MIN 5045 – Novel Tech. in
Mineral Process.
Prof. Dr. Turan BATAR
MIN 5071 – Endüstriyel
Hammaddeleri Zengileştirme
Teknolojisi
Doç. Dr. Ufuk MALAYOĞLU
MIN 5075 – İleri Boyut Küçültme
Prof. Dr. Erol KAYA
MIN 5045 – Novel Tech. in
Mineral Process.
Prof. Dr. Turan BATAR
MIN 5011 – Yüzey ve Flotasyon
Kimyası
Prof. Dr. Erol KAYA
Doç. Dr. Ufuk MALAYOĞLU
MIN 5075 – İleri Boyut Küçültme
Prof. Dr. Erol KAYA
MIN 5045 – Novel Tech. in
Mineral Process.
Prof. Dr. Turan BATAR
MIN 5011 – Yüzey ve Flotasyon
Kimyası
Prof. Dr. Erol KAYA
Doç. Dr. Ufuk MALAYOĞLU
MIN 5013 – Slurry Transportation and
Tailings Disposal
Prof. Dr. Üner İPEKOĞLU
MIN 5061 – Kömür Hazırlama ve
Yıkama
Prof. Dr. Vedat ARSLAN
MIN 5013 – Slurry Transportation and
Tailings Disposal
Prof. Dr. Üner İPEKOĞLU
MIN 5061 – Kömür Hazırlama ve
Yıkama
Prof. Dr. Vedat ARSLAN
MIN 5069 – Çimento
Hammaddeleri ve Üretim
Teknolojisi
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
MIN 5069 – Çimento
Hammaddeleri ve Üretim
Teknolojisi
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
MIN 5063 – Susuzlandırma-kurutmaMIN 5079 – Cevher hazırlamatoz tutma prensipleri ve Endüstriyel
zenginleştirme Tekn. Geri
Uygulamaları
Dönüşüm Proseslerinde Uyg.
Prof. Dr. Üner İPEKOĞLU
Doç. Dr. Ufuk MALAYOĞLU
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
MIN 5063 – Susuzlandırma-kurutmaMIN 5079 – Cevher hazırlamatoz tutma prensipleri ve Endüstriyel
zenginleştirme Tekn. Geri
Uygulamaları
Dönüşüm Proseslerinde Uyg.
Prof. Dr. Üner İPEKOĞLU
Doç. Dr. Ufuk MALAYOĞLU
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
CEVHER HAZIRLAMA İNTİBAK PROGRAMI
2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
DERS SAATLERİ
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
1
08:30–09:15
2
09:30–10:15
Cevher Hazirlama II
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
3
10:30–11:15
Cevher Hazirlama II
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
Kömür Hazırlama ve Teknolojisi
Prof.Dr.Vedat ARSLAN
4
11:30–12:15
Cevher Hazirlama II
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
Kömür Hazırlama ve Teknolojisi
Prof.Dr.Vedat ARSLAN
5
13:00–13:45
Cevher Hazirlama P.D.Ö
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
6
14:00–14:45
Cevher Hazirlama P.D.Ö
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
7
15:00–15:45
8
16:00–16:45
Cevher Hazirlama P.D.Ö
Uyg.
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
Cevher Hazirlama P.D.Ö
Uyg.
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
PERŞEMBE
Cevher Hazirlama II-Uyg.
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
Cevher Hazirlama II-Uyg.
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
CUMA
Download

2014-2015 Güz Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Ders Programı