Tanıtım
www.madencilik-turkiye.com
ARGETEST Sahadan Prosese
Her Aşamada Madencilerin Yanında
M
üşterilerine kaliteli hizmet sunmak temel prensibi olan ARGETEST, Kasım 2012’de Ankara’da
kurulmuş olup bünyesinde cevher zenginleştirme laboratuvarı, Ar-Ge laboratuvarı ve maden
analiz laboratuvarı bulunduran, Türkiye’de ilk, dünyada az
sayıdaki özel cevher zenginleştirme ve Ar-Ge çalışması yapan
laboratuvarlar arasında yer almaktadır.
ARGETEST; gerek
akredite maden
analiz laboratuvarı
gerekse cevher
zenginleştirme ve
Ar-Ge laboratuvarı
ile sahadan prosese
kadar madencinin
yanında yer alıyor
Kurulduğu günden itibaren
esas prensibi kalite olan
ARGETEST, TS EN ISO/AEC
17025 Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarı Akreditasyon
Belgesine sahiptir. Ayrıca
Cevher Zenginleştirme, AR-GE
ve Analiz Laboratuvarlarımız
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesi,
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı
ve Güvenliği Belgesi ile
belgelendirilmiştir.
Amacımız, tamamen doğru metot ile en doğru sonuçlara hızlı
bir şekilde ulaşmaktır. Bu konuda müşterilerimizin en doğru
metotlara ekonomik olarak ulaştırılması bizim görevimizdir.
Bu bir reklamdır.
Cevher Zenginleştirme ve
Ar-Ge Laboratuvarı:
Laboratuvarlarımızda cevher
zenginleştirme yönteminin
seçiminde, cevher yapısı
ve karakteri belirlendikten
sonra bu yapıya ve karaktere
uygun proses seçeneklerinin
değerlendirmesi,
seçilen
proses ya da proseslerin
özelliklerinin tespiti sonrası
44
1 Eylül 2014
laboratuvar ve pilot ölçekli zenginleştirme deneyleri ile kullanılacak seperatör, ekipman, reaktif cinsi ile sarfiyatlarının
belirlenmesi ve optimizasyonu yapılmaktadır. Bu şekilde oluşturulan proseslerin tesis şartlarına uyarlanması ve hali hazırda
çalışan tesislerin revizyonu da yerinde inceleme ve müdahale
(on - site services) hizmeti ile sağlanmaktadır.
Şu an firmamızın cevher
zenginleştirme laboratuvarlarında flotasyon çalışmaları,
manyetik ayırma çalışmaları,
sallantılı masa çalışmaları,
jig çalışmaları, hidrometalurji çalışmaları, ağır ortam
ayırma çalışmaları, hidrosiklon testleri, yıkama ile ayırma
çalışmaları (elutriation) yapılabilmektedir. Ayrıca kırma
ve öğütmeye yönelik testler
de yapılmakta olup onları
da şu ana başlıklar altında
toplayabiliriz: farklı boylarda
çeneli kırıcılar, çekiçli kırıcılar ve merdaneli kırıcılar ile
yapılan kırma testleri, bilyalı
değirmen ve çubuklu değirmen ile öğütme testleri.
Yapılan cevher zenginleştirme çalışmaları sonrasında tesis şartlarında ulaşılabilecek
maksimum tenör ve randıman değerleri ile tesis akım
şemalarını kapsayan uluslararası normlar dikkate alınarak
hazırlanan kapsamlı proje raporu müşterilerimizin hizmetine
sunulmaktadır.
Pilot ölçekte çalışmalar yapmak da hedeflerinden birisi olan
ARGETEST, ilk olarak kuru manyetik ayırma ve yaş manyetik
ayırma deneylerinde pilot ölçekte çalışmalarla başlamış olup
yakın zamanda diğer prosesler için de pilot çalışmalara geçmeyi hedeflemektedir.
Maden Analiz Laboratuvarı:
TS EN ISO/AEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon Belgesi’ne sahip olan maden analiz
laboratuvarımızda yetmişin üzerinde elementin analizi kantitatif olarak yapılabilmekte olup ICP, AAS, UV, Volumetrik
- Gravimetrik analiz metotlarının beraberinde Kupelasyon (Fire
Assay) ile altın, gümüş ve platin grubu elementlerinin analizleri de uluslararası standartlar uygulanarak yapılmaktadır.
Uluslararası cevher normları göz önüne alınarak oluşturulan
analiz paketleri ile jeokimyasal analizler, baz metal analizleri,
değerli metal analizleri, metal - alaşım analizleri, endüstriyel
hammadde analizleri, nadir toprak elementleri analizleri,
ithalat ve ihracat numune analizleri beraberinde müşterilerin
talepleri doğrultusunda oluşturulacak analiz paketleri ile beraber mineralojik - petrografik analizler (resimli) yapılmaktadır.
Kalite, gizlilik ve müşteri memnuniyetini esas alan firmamız,
sektörün ihtiyaçlarını uluslararası standartlarda hizmet sunarak
karşılayacak şekilde gelişmeyi
temel prensip edinmiştir.
Bu anlayışla, sektöründe her
zaman lider kalmak hedefidir.
Bu hedef doğrultusunda cevherin yapısına ve içeriğine en
uygun metodun seçimi konusunda müşteri ve sektör bilgilendirilerek doğru sonuca
ulaşmayı temel prensip edinmiştir.
Laboratuvarımızda
yapılan bütün analizlerin
doğruluğu, sertifikalı standart malzemeler (CRM), boş
örnekler (blankler) ve paralel
çalışmalar ile (replicate - duplicate analysis) sistematik ve
istatiksel olarak kontrol edilmektedir.
1 Eylül 2014
45
Download

ARGETEST Sahadan Prosese