İHALE EDİLMESİ İSTENİLEN SAHALARLA İLGİLİ BİLGİ NOTU
ERİŞİM NO
: 3322219
İLİ
: Erzincan
İLÇESİ
: Kemaliye
ALANI
: 1958.09 ha.
MADEN GRUBU
: IV. Grup
ÖNCEKİ RUHSATA AİT BİLGİLER.
ihalelik saha oluşturulmuştur.
Makamın 01.07.2013-3955 sayılı olurları ile
MADENİN VARLIĞI
: Bilgi mevcut değildir.
MADENİN REZERVİ
: Bilgi mevcut değildir
TENÖR-KALİTESİ
: Bilgi mevcut değildir
SAHANIN İHALE EDİLEBİLİRLİLİK DURUMU:
MAHKEME DURUMU: Mahkemelik bir durumu yoktur.
SAHANIN İHALE EDİLEBİLİRLİLİK DURUMU: İhale edilmesine engel bir durum
Yoktur.
Download

3322219