İNTERNETTE İLAN EDİLECEK İHALELİK SAHALARIN
BİLGİ NOTU
Erişim No
: 3322457
İli
: Samsun
İlçesi
: Çarşamba
Köyü
:-
Alanı
:.1.771,36.-Ha.
Maden Grubu
: IV. Grup
Önceki Ruhsata Ait Bilgiler : Bilgi yok
Madenin Cinsi
: Bilgi bulunmamaktadır.
Madenin Rezerv, tenör, varsa üretim bilgileri : Bilgi bulunmamaktadır.
Heyet gitmiş ve numune alınmış ise numune bilgileri : Heyet bilgisi bulunmamaktadır.
Heyetlerin çekmiş olduğu ocak fotoğrafları ve Google Earth görüntüleri :
Download

internette ilan edilecek ihalelik sahaların bilgi notu