Dr. Yüksel MALKOÇ
AKDENİZ BÖLGESİ YENİLENEBİLİR
ENERJİ POTANSİYELİ
Yenilenebilir Enerji Potansiyeli
Nedir?
 Meteorolojik Potansiyel: Mümkün olan rüzgar/güneş/vb kaynağına




eşdeğer bir potansiyeldir.
Saha Potansiyeli: Meteorolojik potansiyele dayanılarak ortaya konulan
bir değerlendirmedir. Güç üretimi için coğrafik olarak mevcut olabilecek
sahalarla sınırlandırılır.
Teknik Potansiyel: Mevcut teknolojiyi de dikkate alarak saha
potansiyelinden hesaplanan değerlerdir.
Ekonomik Potansiyel: Ekonomik olarak gerçekleştirilebilecek teknik
potansiyel olarak tanımlanır.
Uygulanabilir Potansiyel: Bu potansiyel, belirli bir zaman diliminde
devreye alınabilecek olan yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek
için teşvik ve kısıtları da hesaba katarak elde edilir.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
Rüzgar Sınıfı
Yıllık Güç Yoğunluğu
(W/m2)
Yıllık Ortalama Rüzgar
Hızı
(m/s)
Toplam Kapasite
(MW)
4
400 – 500
7,0 – 7,5
29 259,36
5
500 – 600
7,5 – 8,0
12 994,32
6
600 – 800
8,0 – 9,0
5 399,92
7
> 800
> 9,0
195,84
TOPLAM KAPASİTE
47 849,44
Karasal: 37 836
Deniz Üstü: 10 013
RES KURULAMAZ ALANLAR
Akdeniz Bölgesi Rüzgar
Rüzgar Güç Yoğunluğu (100 m)
Rüzgar Kapasite Faktörü (100 m)
Bölge Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
Bölge Rüzgar Enerjisi Potansiyeli,
YEKA
RES Lisansı Alınan Alanlar, Lisanssızlar
(Toplam Alan: 4555 km2)
250 ADET LİSANSLI PROJE – 8717,70 MW (Lisans Gücü)
358,70 MW (Mekanik Kapasite Artışı)
1084,06 MW (Elektriksel Kapasite Artışı)
TOPLAM LİSANSLI KAPASİTE : 10 160,46 MW
RES Lisansı Alınması İçin 2015 Nisan’da Yapılacak
Başvuruların Dağılımı, Lisanssızlar
RÜZGAR ÖLÇÜMÜ YAPILAN YERLER – 1 396 ADET
LİSANSLI RES
ALANLARI
TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar belirlenen 3000 MW
bağlanabilir kapasite açıklanmıştır. Bu kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine
dayalı ön lisans başvurularının alım tarihi 24,27,28,29,30 Nisan 2015
olarak belirlenmiştir.
Bölgeler ve bağlantı kapasiteleri
Güneş Enerjisi Kaynakları
Güneş Enerjisi Kaynakları
Global radyasyon ve 1 kWe
Elektrik Üretimi
DNI
GES Yatırımı Yapılamaz Alanlar ve Yıllık Global Radyasyon
Dağılımı
GES KURULAMAZ ALAN
GES Kurulabilecek Öncelikli Alanlar, YEKA
Kullanılamaz Alanlar:
• Eğim: 3 Derece’den büyük
• Yerleşim alanları
• Sulak Alanlar (Göller, Akarsular)
• Orman ve Tarımsal Alanlar
• Özel Çevre Koruma Alanları
• Karayolları, Demiryolları, Limanlar
2013 Lisanslı GES Kapasiteleri
GES Lisans Başvuruları, Lisanssızlar
Su Kaynakları
Jeotermal Enerji Kaynakları ve
Uygulama Haritası
Biyokütle Kaynakları
Deniz Enerji Kaynakları Potansiyel
Atlası
Dalga Enerjisi Kaynakları
Dr. Yüksel MALKOÇ
ETKB – Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
[email protected]
0 312 295 55 86
Download

AKDENİZ BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ