T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ISPARTA
…/…/201.
İLGİLİ MAKAMA
Gıda Mühendisliği Bölümü …………………………………. nolu ………………………………………….. adlı
öğrencimizin 3. Sınıftan 4. Sınıfa geçişte yaz stajını yapması zorunludur.
Bilgilerinizi rica/arz ederim.
Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK
Bölüm Başkanı
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü / ISPARTA
Telefon: (0246) 211 16 67
http://muhendislik.sdu.edu.tr/gida/tr/
Download

Bölüm Staj Formu - Mühendislik Fakültesi