ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
TEK DERS SINAVI / EK SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ
…… / …… / 20……
………………………… FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Mevlana
Üniversitesi
……………………………………………………….
Fakültesi
………………………………………………………………………………………………. Bölümü
………………………… numaralı öğrencisiyim.
Normal öğrenim süremi doldurdum ve mezun olmak için tek ders sınavı/ek sınav hakkımı
kullanmak istiyorum.
Lütfen durumunuza uygun sınav gerekçesini işaretleyiniz. (X)
FD veya FF notu olan tek dersimden sınava girmek istiyorum.
En fazla üç dersim FF veya FD notu olduğu için ek sınava girmek istiyorum (3’ten fazla FF
veya FD notu olan öğrenciler giremez.)
FF veya FD notu olan tek dersim var ancak Genel Not Ortalamam 2.00’ın altında olduğu için
başarısız olduğum tek dersin yanında aşağıda belirttiğim diğer derslerden de ek sınava girmek
istiyorum (FF veya FD notu olan dersle beraber toplam en fazla 3 dersten sınava girilebilir.)
FF veya FD notu olan dersim bulunmadığı halde Genel Not Ortalamam 2.00’ın altında
olduğu için ek sınava girmek istiyorum (Son iki yarıyıl derslerinden en fazla 3 dersten sınava
girebilirsiniz. 3’ten fazla dersten sınava girilemez.)
Sıra
Devam zorunluluğunu yerine getirdiğim ve sınava girmek istediğim dersler:
Dersin
Harf
Dersin Adı
Dersin Öğretim Elemanı
Kodu
Notu
1
2
3
Cep telefonu : …………………………
E-posta : …………………………………
İmza
:
Adı Soyadı
:
EK : Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından eklenecektir.)
Download

Ek Sınav Dilekçesi - Mevlana Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire