06.02.2015
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve
Bakımı
31.Hafta ( 27 – 30 / 04 / 2015 )
AİLE PLANLAMASINDA TOPLUMU
TANIMANIN ÖNEMİ
Slayt No : 44
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
Toplumu tanıma;
a.)) toplumun öncelikli sorunlarını ortaya çıkarmayı,
b.)) yapılacak eğitim etkinliklerini doğru şekilde
planlamayı,
c.)) yapılacak çalışmaların yararlı olup olmayacağını
öğrenmeyi sağlar.
Aile planlaması hizmetlerine yönelik toplumu tanıma
çalışmalarında hizmet
verenlerin bilmesi gereken noktalar şunlardır:
Toplumun nüfus yapısı
Coğrafi özellikler (iklim, ulaşım)
Sağlık kurum ve kuruluşlarının dağılımı, kapasiteleri
Diğer kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları
Gönüllü kuruluşlar ve faaliyet alanları
Toplum liderleri (belediye başkan, muhtar, imam,
öğretmen)
Aile planlaması ile ilgili tutum ve davranışlar
(doğrular, yanlışlar)
4
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
1.) Hizmeti alan gruba ait faktörler
Toplumun yapısı(değerler, inançlar ve koşullar)
Ailenin yapısı(toplum içindeki sosyal ve ekonomik
durumu)
Kadının toplum ve aile içindeki statüsü
Kocanın toplum ve aile içindeki statüsü
Çocuğun toplum ve aile içindeki değeri
2
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
5
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
Evlilik özellikleri (ilk evlilik, eşler arasındaki yaş farkı,
sevgi saygı ve sorumluluk )
Kadının doğurganlığa ilişkin tutum ve davranışı
(çocuk sayısı, cinsiyet
tercihi, aile planlaması)
Kocanın doğurganlığa ilişkin tutum ve davranışı
(çocuk sayısı, cinsiyet tercihi, aile planlaması )
Yaşayan çocuk sayısı
3
6
1
06.02.2015
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
7
10
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
2.) Hizmeti veren gruba ait faktörler
Sağlık personelinin yeterli ve dengeli dağılımı
Sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyi
Hizmet veren grubun sosyal, kültürel ve kişisel
özellikleri
Aile planlaması hizmeti veren kuruluşa kolay ulaşım
Araç gereç yeterliliği ve teknolojik olarak uygunluk
ve yöntemin
başarı/başarısızlık derecesi
Verilen hizmetin denetlenmesi
8
Aile Planlamasında Toplumu Tanımanın
Önemi
9
2
Download

31. Hafta