28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29250
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
12345-
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
6/5/2010
27573
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
30/7/2010
27657
8/4/2011
27899
21/7/2012
28360
31/8/2012
28397
3/8/2013
28727
Download

Yönetmelik değişikliği için tıklayınız