20 Aralık 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29211
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 121)
MADDE 1 – 30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri Nolu Gümrük Genel
Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük
müdürlüklerinden yapılır.
“
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
Aliağa Gümrük Müdürlüğü
2
Antalya Gümrük Müdürlüğü
3
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4
Botaş Gümrük Müdürlüğü
5
Derince Gümrük Müdürlüğü
6
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
7
Giresun Gümrük Müdürlüğü
8
Hopa Gümrük Müdürlüğü
9
İsdemir Gümrük Müdürlüğü
10
İskenderun Gümrük Müdürlüğü
11
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
12
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
13
Samsun Gümrük Müdürlüğü
14
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
15
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Download

Gümrük İşlemleri