Sıkça Sorulan Sorular
Yaz Okulu kayıtları ne zaman başlayacak ?
-
Yaz Okulu Kayıt İşlemleri 2 – 4 Temmuz 2014 tarihleri arası yapılacaktır.
Yaz Okulu ne zaman başlayacak?
-
Yaz Okulunda ders başı 7 Temmuzda yapılacaktır.
Yaz Okulu kaç hafta devam edecek ?
-
Yaz Okulu 7 hafta üzerinden planlanmaktadır.
Yaz Okulu kaç öğrenci başvurduğu takdirde açılır?
-
Herhangi bir dersten Yaz Okulu açılabilmesi için 15 öğrencinin başvuru yapması
gerekmektedir.
Almış olduğum burs Yaz Okulu için geçerli midir ?
-
Öğrencilerimizin aldığı burslar Yaz Okulu için geçerli değildir.
Farklı bir üniversitenin yaz okulundan ders alabilir miyim? Bunun için ne yapmalıyım?
-
İlgili ders üniversitemiz yaz okulunda açılmamış ise farklı bir üniversitenin yaz
okulundan ders alabilirsiniz. Fakat öncelikle ders içeriklerinin uyuşuyor olmasına
bakılmalıdır. İlgili dersin içeriğiyle birlikte bölüm başkanlığınıza dilekçe ile
başvurmanız gerekmektedir. Bölüm Başkanlığı onayladığı takdirde farklı bir
üniversitenin yaz okulundan ders alabilirsiniz.
Yaz okulunda yükseltmeye ders alabilir miyim?
-
Ders yaz okulunda açılmışsa alınabilir.( Bir dönemde en az 1 ders yükseltmeye
alınabilir.)
Yaz okulunda üstten ders alabilir miyim?
-
Yılsonu Ağırlıklı Genel Not Ortalamanız (AGNO) 3.00’ın üzerinde ise fakültenize
dilekçe ile başvuru yaptığınız takdirde ‘Fakülte Yönetim Kurulu Kararı’ ile üstten ders
alabilirsiniz.
Yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır?
-
Yaz okulunda derslere devam zorunluluğu teori dersler için %70 pratik dersler için
%80’dir.
Yaz okulunda en fazla kaç kredilik ders alabilirim?
-
15 Akts ’den fazla ders alınamaz.
Devamsızlıktan kalmış olduğum bir dersi yaz okulunda alabilir miyim?
-
Devamsızlıktan kalınan ders yaz okulundan alınamaz.
Download

Sıkça Sorulan Sorular