2015 Ücret
Artış Anketi
Raporu
Metin Akkaya
Değerli İş ve Yönetim Takipçileri;
2015 yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde İnsan Kaynakları olarak
gündemimizin önemli bir bölümünü ücret artışları ve i.k bütçesi oluşturmakla
geçireceğimizi düşünüyorum.
Konuyla ilgili bizlere yol gösterebilmesi adına İş ve Yönetim Blogumda bir
anket hazırlayarak bilgi üretebilmek adına zemin oluşturmak istedim. Bu anketi
www.isveyonetim.com , Linkedin, Twitter, Facebook ve mail grupları üzerinden
ücret zammında etkili olabilecek kişiler ile paylaşmaya çalıştım. Ancak üzücü
olarak şunu söylemeliyim ki profesyonel çalışanlar olarak “ücretsiz” bilgi
üretimine yeteri kadar destek sağlamıyoruz. Belki de verileri bizden alıp yüksek
ücretlerle bize geri satan firmalara itimadımızın yüksek olması ya da satın alınan
bir raporun “patronları ikna” etme olasılığı daha yüksek olduğu için konuya bu
şekilde yaklaşıyoruzdur.
Ancak ankete katılan 170 profesyonele sağladığı nitelikli bilgiden dolayı tek
tek teşekkür ederim. Eğer şu an bu rapor ile bir sonuç sağlayabildiysem bu
onların eşsiz katkısından dolayıdır.
Oluşan verinin faydalı olması dileğiyle istifadenize sunarım.
Metin AKKAYA
İ.K Profesyoneli & Blogger
ÖZET

2014 Ekim ve Kasım aylarında İş ve Yönetim blogum vasıtasıyla 2015 yılı
ücret artış anketi yayınladım.

Ankete
170
Profesyonel
Veri
Sağladı.
Bu
profesyonellere
www.isveyonetim.com , Linkedin, Twitter, Facebook ve mail grupları
üzerinden ulaştım.

2015 Yılında tüm sektörlerin ortalamasını aldığımda “%9,57”lik oran
çıkmıştır. Bu oranın Merkez Bankası yıllık enflasyon oranı beklentisine çok
yakın olduğunu söyleyebiliriz. (Merkez Bankası 2014 Enflasyon beklentisi
%9,22’dir.
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d1ee7b1d-41fc40e6-9071-61685e7babba/BA-RaporInt.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d1ee7b1d-41fc-40e6-907161685e7babba )

Ankete katılan firmaların %21’i Enflasyon Oranı, %17,6’sı Performans
Değerlendirme,
%10’u
Enflasyon
Oranı+Performans
Değerlendirme+Şirketin
Belirlediği
Oranı,
%20,6’sı
Enflasyon
Oranı+Performans Değerlendirme, %22,3’ü Şirketin Belirlediği Oran,
%0,5 Yeniden Değerleme Oranı, %0,58’i Enflasyon+Tefe/Tüfe, %1,76’sı
Tefe/Tüfe, %2,3’ü Enflasyon+Şirketin Belirlediği Oran, %1,17’si
Performans Değerlendirme+Şirketin Belirlediği Oran, %1,17’si herhangi
bir kriter kullanmadan zam oranlarını belirlemektedir.

Ankete veri sağlayan firmaların çoğunluk olarak “Ocak” ayını tercih
ettikleri görülmektedir.
1. Sektörler
Ankete veri sağlayan firmaların sektörleri ve yüzdesel dağılımı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Sektörler
Adalet ve Güvenlik
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Bilişim Teknolojileri
Cam, Çimento ve Toprak
Eğitim
Elektrik, Elektronik
Enerji
Finans
Gıda
İnşaat
İş ve Yönetim
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Metal
Otomotiv
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Ticaret (Satış ve Pazarlama)
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Genel Toplam
Katılımcı Sayısı Katılımcı Yüzdesi
2
1%
3
2%
15
9%
1
1%
8
5%
2
1%
12
7%
9
5%
6
4%
12
6%
10
6%
4
2%
4
2%
8
5%
12
7%
12
7%
16
9%
13
8%
3
2%
10
6%
8
5%
170
100%
2. Personel Sayıları
Zam oranları kıyaslanırken örnek teşkil edebilmesi için veri sağlayan şirketlerin
personel büyüklükleri de aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Sektörlere Göre Personel Sayısı
Adalet ve Güvenlik
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Bilişim Teknolojileri
Cam, Çimento ve Toprak
Eğitim
Elektrik, Elektronik
Enerji
Finans
Gıda
İnşaat
İş ve Yönetim
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Metal
Otomotiv
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Ticaret (Satış ve Pazarlama)
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Genel Toplam
0-10
1
10-20
1
1
20-30
30-40
40-50
50-100
1
100-150
150-200
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
6
3
4
6
1
1
1
1
1
3
1
2
1
11
1
1
2
1
22
15
2
1
2
1
1
1
2
13
200-250 250 ve üstü Toplam
2
1
2
3
5
15
1
1
4
8
2
5
12
7
9
4
6
6
12
10
1
4
1
4
1
3
8
9
12
1
6
12
1
12
16
2
4
13
1
3
1
5
10
7
8
8
82
170
3. 2015 Ücret Artış Dönemleri
2015’te zammın gerçekleştirileceği aylar ve sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Rakamlar incelendiğinde şirketlerin ağırlıklı
olarak “Ocak” ayını tercih ettikleri görülmektedir.
Zam Yapılacak Sektör
Adalet ve Güvenlik
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Bilişim Teknolojileri
Cam, Çimento ve Toprak
Eğitim
Elektrik, Elektronik
Enerji
Finans
Gıda
İnşaat
İş ve Yönetim
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Metal
Otomotiv
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Ticaret (Satış ve Pazarlama)
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Genel Toplam
Ocak
1
2
8
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
1
1
1
1
Haziran
1
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
1
2
Aralık
1
1
4
2
9
6
4
8
6
3
4
7
10
10
10
9
2
3
4
112
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
11
1
2
9
1
1
10
6
7
3
6
1
2
2
2
5
Toplam
2
3
15
1
8
2
12
9
6
12
10
4
4
8
12
12
16
13
3
10
8
170
4. Ücret Artış Kriterleri
Anketimde sektör bazında zam belirleme kriterlerini de aydınlatmaya çalıştım. Bunu yapmamdaki amaç zam oranlarını belirlerken
sektördeki diğer aktörlerle kendimizi rahat kıyaslayabilmemizdi. Veri sağlayan firmaların %21’i Enflasyon Oranı, %17,6’sı
Performans Değerlendirme, %10’u Enflasyon Oranı+Performans Değerlendirme+Şirketin Belirlediği Oranı, %20,6’sı Enflasyon
Oranı+Performans Değerlendirme, %22,3’ü Şirketin Belirlediği Oran, %0,5 Yeniden Değerleme Oranı, %0,58’i
Enflasyon+Tefe/Tüfe,
%1,76’sı
Tefe/Tüfe,
%2,3’ü
Enflasyon+Şirketin
Belirlediği
Oran,
%1,17’si
Performans
Değerlendirme+Şirketin Belirlediği Oran,
%1,17’si herhangi bir kriter kullanmadan zam oranlarını belirlemektedir. Sektör
bazındaki kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sektör
Adalet ve Güvenlik
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Bilişim Teknolojileri
Cam, Çimento ve Toprak
Eğitim
Elektrik, Elektronik
Enerji
Finans
Gıda
İnşaat
İş ve Yönetim
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Metal
Otomotiv
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Ticaret (Satış ve Pazarlama)
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Genel Toplam
Enflasyon Performans
Oranı Değerlendirme
1
1
4
2
2
2
1
1
2
4
3
1
1
5
1
37
Enflasyon
Oranı+Performans
Değerlendirme
Şirketin
Belirlediği
Oran
1
1
1
1
1
5
1
1
4
2
3
1
Enflasyon Oranı+Performans
Değerlendirme+Şirketin
Belirlediği Oran
2
2
1
2
3
1
1
2
2
2
5
1
1
3
5
4
3
1
5
3
2
1
2
1
4
2
1
2
1
2
3
2
3
1
1
1
1
3
5
6
1
5
1
30
17
4
35
38
Performans
Kriter
Yeniden
Enflasyon+
Enflasyon+Şirketin
Tefe/Tüfe
Değerlendirme+Şirketin Toplam
Bulunmamaktadır Değerleme Oranı Tefe/Tüfe
Belirlediği Oran
Belirlediği Oran
2
3
15
1
8
2
12
9
6
1
1
10
1
1
2
12
4
1
4
8
12
1
2
12
1
16
13
3
10
2
8
2
1
1
3
4
2
170
5. Ücret Artış Oranı
Veri sağlayan firmaların ortalama zam düzelerinde abartılı bir farklılık görülmemiş olup
sektör bazında ortalaması alınarak veri üretilmiştir. Ortalamanın üzerinde olarak
Elektrik-elektronik, gıda, inşaat sektörleri gözükmektedir. Ücret artışlarının sektörel
dağılımı aşağıda verilmiştir.
Sektörler
Adalet ve Güvenlik
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Bilişim Teknolojileri
Cam, Çimento ve Toprak
Eğitim
Elektrik, Elektronik
Enerji
Finans
Gıda
İnşaat
İş ve Yönetim
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Medya, İletişim ve Yayıncılık
Metal
Otomotiv
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Ticaret (Satış ve Pazarlama)
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler
Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme
Genel Ortalama
Ortalama Zam Oranı (%)
9
9,8
9,5
9
9,5
15,5
10,5
9,7
12,3
11,09
7,3
9
9,5
9,75
10
8,15
9,25
8,88
7,3
7,95
8,17
9,57
6. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Sektörlerin zam verme kriterleri genel olarak aynı olup tefe/tüfe, şirket yeniden
değerleme oranını baz alan firmalarında varlığı gözükmektedir. Belki de şirket
yönetimleriyle masaya oturup kriterlerin gözden geçirilmesi ihtiyacımız doğabilir.
Şirketin belirlediği oran’ı kullanan i.k çalışanlarının durumu tekrar değerlendirmesi
faydalı olacaktır.
Genel zam ortalaması %9,57 olarak çıkmıştır ancak anketi piyasada fazla veri
oluşmadığı için şu haliyle sonuçları kıyaslamam mümkün olmamıştır. Ancak anket
sonuçlarına göre oranların enflasyon oranına yakın ya da biraz üstünde olduğu
söylenebilir.
2015 yılının zorlu geçeceğini düşünerek firmaların enflasyon oranı düzeylerinde
dolaştığını söylemek mümkündür.
Anketle ilgili her türlü yorumlarınız için [email protected] adresinden bana
ulaşabilirsiniz.
Veri sağlayan tüm profesyonellere tekrar tek tek teşekkürlerimi sunarım.
Umarım oluşan veri faydalı olmuştur.
Sağlıcakla kalın.
Metin AKKAYA
İ.K Profesyoneli & Blogger
www.isveyonetim.com
https://www.facebook.com/isveyonetim
https://twitter.com/isveyonetimcom
Download

buradan - İş ve Yönetim – isveyonetim.com