Üniversitelerde Bilgi Sistemlerinin
Yönetimi
www.sakarya.edu.tr
NEDEN DÖNÜŞÜM
Her yıl, Amerika iş gücünün 1/3 ünden fazlası iş
değiştirmektedir.
Günümüz öğrencileri 38 yaşına gelene dek 10-14 adet
iş değiştirmiş olacaklar.
Çalışanların %50 si şirketlerinde 5 yıldan daha az bir
süredir çalışmaktalar.
Her yıl, 30 milyondan fazla Amerikalı daha önceki
yıllarda var olmayan işlerde çalışmaktadır.
www.sakarya.edu.tr
NEDEN DÖNÜŞÜM
Öğrencilerimizi ;
şu anda henüz var olmayan meslekler için,
henüz
icat
edilmemiş
kullanmaları için,
teknolojileri
ve henüz bilmediğimiz problemleri çözmeleri
için
eğitmekteyiz.
problems for jobs that
don’t yet
www.sakarya.edu.tr
Megabayt
Cigabayt
Terabayt
www.sakarya.edu.tr
Terabayt
Petabayt
Eksabayt
www.sakarya.edu.tr
Eksabayt
Zettabayt
www.sakarya.edu.tr
İlk zamanlardan 2003 e kadar – 5
Eksabayt
Şu an her iki günde bir 5 Eksabayt
2011 - 1.8 ZETTABAYT
2015 – İki günde bir 1 ZETTABAYT
www.sakarya.edu.tr
MERHABA CANIM
OKUL NASILDI?
BLOGUMDA TÜM
DETAYLARI
OKUYABİLİRSİN BABA
www.sakarya.edu.tr
khanacademy.org
Bill Gates’in En Sevdiği Öğretmen
www.sakarya.edu.tr
AKREDİTASYON ÖLÇÜTLERİ VE KRİTERLER
SACS
Misyon
Middle States
Misyon
New England
Misyon
Northwest
Misyon
HLC
Misyon &
Bütünlük
İdare &
Yönetim
Planlama,
Kaynak dağılımı,
Kurumsal
yenileme
Planlama &
Değerlendirme
Kaynaklar &
Kapasite
Geleceğe
hazırlama
Kurumsal
Etkililik
Kurumsal
kaynaklar
Organizasyon
& İdare
Planlama &
Uygulama
Öğrenci
öğrenmesi ve
etkili öğretim
Eğitim
Programları
Liderlik & İdare
Akademik
Program
Etkililik &
Gelişim
Kazanım,
keşif, bilginin
uygulanması
Lisans
Programları
Yönetim
Fakülte
Misyon,
Adaptasyon,
Sürdürebilirlik
Katılım ve
hizmet
Lisansüstü ve
Doktora
Programları
Fakülte
Bütünlük
Öğrenciler
Kurumsal
Değerlendirme
Kütüphane &
Diğer
Öğrenme
Kaynakları
Öğrenci İşleri
Öğrenci kabulü
Kütüphane ve
diğer bilgi
kaynakları
Fiziki &
Teknolojik
kaynaklar
Mali
Kaynaklar
Fiziksel
Kaynaklar
Değişim
Prosedürleri
İletişim
Prensiplerine
Uyum
Öğrenci destek
hizmetleri
Fakülte
Eğitim önerileri
Mali kaynaklar
- Ray Kurzweil
Kamuyu
bilgilendirme
Bütünlük
İSY
Genel Eğitim
İlgili Eğitim
Faaliyetleri
Öğrenci
öğrenmesinin
değerlendirilmesi
Western
Kurumsal
Amaçları
Tanımlama
ve Eğitim
Amaçlarını
Sağlama
Temel işlevler
yoluyla
eğitim
amaçlarını
başarmak
Kaynakları
geliştirme ve
kaliteyi
sağlayan
kurumsal
yapı
Kalite
güvenceye
bağlı bir
kurum
yaratma
www.sakarya.edu.tr
ve
HIGHER LEARNING COMMISSION ODAK
NOKTASI
- Ray Kurzweil
www.sakarya.edu.tr
YÖDEK ODAK NOKTASI
- Ray Kurzweil
www.sakarya.edu.tr
ENQA ODAK NOKTASI
- Ray Kurzweil
www.sakarya.edu.tr
STANDARTLARIN DAĞILIMI
Değerlendirme
(İç & Dış)
Yönetim
Bütünlük
Paydaşlar
Şeffaflık
Akademik
Destek
Eğitim &
Öğrenme
Kalite
Değerlendirme
İdare
Kaynaklar
- Ray Kurzweil
maç &
Planlama
www.sakarya.edu.tr
ÖNEMLİ NOKTALAR
• Bireysel performans
• Program performansı
• Kurumsal performans
• Öğrenme çıktıları – Öğrenci merkezli
öğrenme
• Program akreditasyonu
• Kurumsal değerlendirme - akreditasyon
www.sakarya.edu.tr
Öğrenci
Yönetim
Etik & Bütünlük
Akademisyenler
Misyon
&
Öğrenme
Çıktıları
Kaynaklar
www.sakarya.edu.tr
Eğitim &
Öğrenim
Student
anlaşılır ve açık bir şekilde
ifade edilmiş
kurumun faaliyetlerine rehberlik eder.
Management
.
Ethics&Integrity
Academics
Misyon
&
Öğrenme
Çıktıları
Bilgi, Beceri, Yetkinlik
İletişim, Eleştirel-yaratıcı düşünme,
Resources
Takım çalışması, Disiplinler arası…
www.sakarya.edu.tr
Eğitim &
Learning
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi
• Bilgi ve Beceriler
- Bilişsel & Pratik
- Teorik & Kavramsal
Bilgi
Yeterlilik
• lana Özgü Yeterlik
Beceri
- Öğrenme Yetkinlikleri
- İletişim ve Sosyal Beceri
- Ray Kurzweil
- Bağımsız çalışma – Sorumluluk alma
- lana özgü yeterlik
www.sakarya.edu.tr
Tutum
Amerika Kolej ve Üniversiteler Birliği (AAC&U)
- İnsan Kültürleri ve Fiziksel ve Doğal Dünya Bilgisi
• atematik ve Fen, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, Tarih, Dil
ve Sanat bölümlerinde okuma yolu ile
• Büyük sorulara odaklanma, çağdaş ve sürekli Zihinsel ve
Pratik Beceriler
-Zihinsel ve Pratik Beceriler şunları içermektedir;
• raştırma ve analiz
• Eleştirel ve yaratıcı düşünme
• Yazılı ve sözlü iletişim
• icel okuryazarlık
• Bilgi okuryazarlığı
- Ray Kurzweil
• Takım çalışması ve problem çözme
• Dereceli olarak daha zor bir şekilde yoğun pratik
• Problemler, projeler ve performans standartları
www.sakarya.edu.tr
Öğrenci
Management
Öğrenci sayısı
Giriş kalitesi
Academics
Mission
&
Learning
Outcomes
Ethics&Integrity
Mezuniyet kalitesi
Mezun izleme
İş bulma
Resources
www.sakarya.edu.tr
Teaching &
Learning
Sayı
Student
Kalite
Öğretme
Management
Ethics&Integrity
Mission
Performans
&
Learning
Outcomes
AR GE
Resources
www.sakarya.edu.tr
Akademisyenler
Eğitim &
Öğrenme
Öğrenci merkezli eğitim Student
Müfredat tasarımı
Management Yöntemleri
Eğitim-Öğrenme
Mission
&
Ölçme & Değerlendirme Learning
Outcomes
Ethics&Integrity
Anket
Önceki Öğrenmenin Değerlendirilmesi
Resources
www.sakarya.edu.tr
Akademisyenler
Eğitim &
Öğrenme
Student
İnsan kaynakları,
Bütçe
Fiziksel kaynaklar,
Management
IT planlaması ,
Ethics&Integrity
Öğrenme ortamı
Academics
Mission
&
Learning
Kütüphane Teaching &
Outcomes
Learning
Kaynaklar
www.sakarya.edu.tr
YönetimStudent
etik ve sorumluluk sahibidir.
Yönetim
Kurum program gereksinimleri, fakülte
ve personel, öğrenci maliyetleri, kontrol
ve akreditasyon ilişkileri hakkında
Academics
Missionve halka kendisini açık bir
öğrencilerine
&
şekilde tanıtır.
Learning
Outcomes
Etik & Bütünlük Harcamalar
Teaching &
Learning
Akademik personel yönetim etiği.
Resources
www.sakarya.edu.tr
Student
Planlama
Liderlik
Yönetim
Etik & Bütünlük
Academics
Mission
&
Girdi
Learning
Outcomes
Süreç
Çıktı
Geribildirim
Resources
www.sakarya.edu.tr
Teaching &
Learning
Öğrenci
Yönetim
Etik & Bütünlük
Akademisyenler
Misyon
&
Akreditasyon
Öğrenme
Çıktıları
Eğitim &
Öğrenme
Kaynaklar
www.sakarya.edu.tr
dış kalite değerlendirme süreci
Akreditasyon
eğitim programlarını kalite güvencesi
açısından standartlara uygunluk için
kullanılır.
www.sakarya.edu.tr
Stratejik Plan
Kurumsal Etkililik
Uygulama
Değerlendirme
Performans
Bireysel
Program
Fakülte
Kurumsal
Accreditation
www.sakarya.edu.tr
Kalite &
Liderlik
Kalite Güvence Süreci
İç Değerlendirme
- Akreditasyon
gereksinimleri
- Profesyonel
Standartlar
Standartlar ve
Ölçütler
- Özdeğerlendirme
- Performans
Değerlendirme
- Prensip ve
Yöntem
- Fakülte ve
Profesyonel
Yeterlilikler
- Akran
değerlendirmesi
- Profesyonel
katılım
- Kamusal
sorumluluk
Dış
Değerlendirme
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
Müfredat tasarımı
Ders materyali
Anket
PROGRAM
EVALUATION
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
EDS - EBS
STRATEGIC
MANAGEMENT
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
PROGRAM
EVALUATION
Performans göstergeleri
Akademik personel performansı
Program
Fakülte
Tüm eğitim raporları
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
EDS - EBS
STRATEGIC
MANAGEMENT
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
PROGRAM
EVALUATION
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
Akademik ve idari personel sayısı
öğrenci
eğitim
laboratuvarı
EDS - EBS
IT hizmetleri
STRATEGIC
MANAGEMENT
kütüphane
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
PROGRAM
EVALUATION
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
Akreditasyon aşamaları
öğrenme çıktıları
öğrenci,
akademisyenler
eğitim – öğrenme
EDS - EBS
değerlendirme
STRATEGIC
MANAGEMENT
yönetim
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
PROGRAM
EVALUATION
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
Dijital veri
Eğitim & Öğrenme
Bilimsel
Sosyal
EDS - EBS
STRATEGIC
MANAGEMENT
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
PROGRAM
EVALUATION
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
EDS - EBS
Kaynak Paylaşımı
Program öğrenme çıktıları
Ders tasarımı
Ders öğrenme çıktıları
Eğitim öğrenme yöntemleri
Değerlendirmeler
Materyal paylaşımı
STRATEGIC
MANAGEMENT
www.sakarya.edu.tr
ABIS - OBİS
ACADEMIC
PERFORMANCE
SAU AT A
GLANCE
PROGRAM
EVALUATION
INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
Program öğrenme çıktıları
Ders tasarımı
Ders öğrenme çıktıları
Eğitim öğrenme yöntemleri
Değerlendirmeler
Materyal Paylaşımı
Dış ve iç kalite
EDS - EBS
STRATEGIC
MANAGEMENT
www.sakarya.edu.tr
Akreditasyon & Kalite
ABIS-OBİS
AKADEMİK
PERFORMANS
BİR BAKIŞTA SAU
PROGRAM
DEĞERLENDİRME
KURUMSAL
PERFORMANS
EDS-EBS
STRATEJİ
YÖNETİM
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
Bir Bakışta SAU
www.sakarya.edu.tr
AKADEMİK FAALİYETLER
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
www.sakarya.edu.tr
Download

Akreditasyon