TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Tarih
23.06.2014
Adres
İş Kuleleri Kule 3 4.Levent
Telefon
212 - 3503951
Faks
212 - 3505787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3503951
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3505787
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
SPK onayı
SPK Başvuru Sonucu
Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)
SPK Onay Tarihi
Pay Grup Bilgileri
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
Onay
1.571.000.000,000
1.700.000.000,000
13.06.2014
Mevcut Sermaye (TL)
1.571.000.000,000
İç Kaynaklardan
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma
Bedelsiz Pay Alma
Tutarı (TL)
Oranı (%)
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
58.000.000,000
3,69191
Pay Grup Bilgileri
İştirak ve Gayrimenkul Satış
Karı (TL)
Yedek Akçeler (TL)
Pay Grup Bilgileri
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
38.494.126,060
19.505.873,940
Kar Payından
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma
Bedelsiz Pay Alma
Tutarı (TL)
Oranı (%)
71.000.000,000
4,51941
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 71.000.000 TL tutarındaki kısmı 2013 yılı karından,
38.494.126,06 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarından,
19.505.873,94 TL tutarındaki kısmı ise olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere
1.571.000.000 TL'den 1.700.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
129.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
13.06.2014 tarih ve 18/579 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Sermaye Artırımı SPK Onayı