Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1
BAHADIR
YALÇIN
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.
Adres
ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon
Faks
216 - 4152245
216 - 4152358
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
216 - 4152245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
30.05.2014
16:26:23
216 - 4152358
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Yönetim Kurulu Tarih Düzeltmesi Yapılmıştır
30/05/2014 16:07'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.05.2014
Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)
11.500.000,000
13.225.000,000
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
B
11.410.000,000
Grubu,SANEL(Eski),TRESNEL00011
A Grubu,İşlem
90.000,000
Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNEL00029
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER
Emisyon Primi (TL)
11.500.000,000
İç Kaynaklardan
Bedelsiz Pay
Alma Tutarı (TL)
İç
Kaynaklardan
Bedelsiz Pay
Alma Oranı (%)
Verilecek
Menkul
Grubu
1.711.500,000
15,00000
B
13.500,000
15,00000
B
1.725.000,000
15,00000
1.725.000,000
EK AÇIKLAMALAR:
San-El Mühendislik A.Ş
Şirketimiz 28.03.2014 tarihli Genel Kurul kararı ile bedelsiz Sermaye artırım tutarını 1.725.000 TL olarak Pay ihraç
priminden karşılanmak üzere artırma kararı almış olup, 30.05.2014 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye
Piyasası Kurulundan uygun görüş almak için sermaye artırım işlemlerine başlamıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

30.05.2014 Bedelsiz Sermaye Artirimi Hakkinda - SAN