TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri
Tarih
30.06.2014
Adres
İş Kuleleri Kule 3 4.Levent
Telefon
212 - 3503951
Faks
212 - 3505787
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3503951
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 3505787
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artırımı pay dağıtım tarihi
Mevcut Sermaye (TL)
Ulaşılacak Sermaye (TL)
Bedelsiz Pay Alma Hakkı
Kullanım Başlangıç Tarihi
Artırılan Sermayeyi Temsil
Eden Payların Niteliği
Pay Grup Bilgileri
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
1.571.000.000,000
1.700.000.000,000
01.07.2014
Kaydi Pay
Mevcut Sermaye (TL)
Verilecek Menkul Kıymet
1.571.000.000,000 SISE(Eski),TRASISEW91Q3
İç Kaynaklardan
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma
Pay Grup Bilgileri
Bedelsiz Pay Alma
Tutarı (TL)
Oranı (%)
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
58.000.000,000
3,69191
Pay Grup Bilgileri
SISE(Eski),TRASISEW91Q3
Kar Payından
Bedelsiz Pay Alma
Oranı (%)
71.000.000,000
4,51941
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma
Tutarı (TL)
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 71.000.000 TL tutarındaki kısmı 2013 yılı karından,
38.494.126,06 TL tutarındaki kısmı gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarından,
19.505.873,94 TL tutarındaki kısmı ise olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere
1.571.000.000 TL'den 1.700.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
129.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin tescil işlemi 27.06.2014 tarihinde
tamamlanmış olup, pay dağıtımına 01.07.2014 tarihinde başlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Sermaye Artırımı Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi