TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Tarih
Ortaklığın Adresi
: 30.06.2014
İş Kuleleri Kule-3, 34330
:
4.Levent/İstanbul
: 212-350 39 51, 212-350 57 87
: [email protected]
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 212-350 39 51, 212-350 57 87
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları
Özet Bilgi
:
iletişim bilgileri
AÇIKLAMA:
Topluluğumuza bağlı halka açık şirketlerimizin sermaye piyasası mevzuatından
kaynaklanan yükümlülüklerinin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine
getirilmesi ve bu kapsamda da, faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi
amacıyla, merkezi bir anlayış benimsenmiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir
yapılanmaya gidilmiştir.
Buna göre, öteden beri halka açık alt şirketlerimizin sermaye piyasası mevzuatından
kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmalar, Finansal İşlemler
Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün yönlendirme ve koordinasyonu
altında yürütülmektedir.
Bu bağlamda, Sermaye Piyasası kurulu (SPK)'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereğince belirlenen şirketimiz yatırımcı ilişkiler bölüm
sorumluları ve iletişim bilgileri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Adı Soyadı
Email
Telefon
Başak Öge
[email protected]
212-3503262
Emre İğdirsel [email protected] 212-3503489
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları İletişim Bilgileri