T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ORGANİGRAM ŞEMASI
DEKAN
Prof. Dr. Hamdi TEMEL
DEKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr.Abdulselam
ERTAŞ
FAKÜLTE SEKRETERİ
Nazime YÜCESOY
Personel
İşleri
Maaş
Mutemetli
ği
Özel
Kalem
Evrak
Kayıt
İşleri
KURULLAR
FAKÜLTE
KURULU
FAKÜLTE
YÖNETİM KURULU
FAKÜLTE
DİSİPLİN
KURULU
Öğrenc
İşleri
Satın Alma
İşleri
Taşınır
Kayıt
Kontrol
Teknik İşler
Bürosu
Yazı İşleri
İç
Hizmetler
BÖLÜMLER
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİİ
BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Elif İpek SATAR
ANABİLİM DALLARI
Farmasötik Toksikoloji
Farmasötik Botanik
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
Farmakoloji
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Mehmet BOĞA
ANABİLİM DALLARI
Farmasötik Teknoloji
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Doç.Dr.Işıl AYDIN
ANABİLİM DALLARI
Analitik Kimya
Biyokimya
Farmasötik Mikrobiyoloji
DEKANLIK
Prof. Dr.Hamdi TEMEL
Dekan
Yrd.Doç. Dr. Abdulselam ERTAŞ
Dekan Yardımcısı
FAKÜLTE KURULU
Dekan : Prof.Dr. Hamdi TEMEL
Üye : Prof.Dr.Elif İpek SATAR
Üye : Prof.Dr.Bekir BÜKÜN
Üye : Prof.Dr.Mahmut METE
Üye : Prof.Dr. Abdurrahman
ŞENYİĞİT
Üye : Doç.Dr.Işıl AYDIN
Üye : Doç.Dr.Fırat AYDIN
Üye : Yrd.Doç.Dr.Abdulselam
ERTAŞ
Üye : Yrd.Doç.Dr.Mehmet BOĞA
Üye : Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKAN
Üye : Yrd.Doç.Dr.Elif VARHAN
ORAL
Üye : Yrd.Doç.Dr.Medeni AYKUT
Nazime YÜCESOY (Raportör)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Dekan : Prof.Dr. Hamdi TEMEL
Üye : Prof.Dr.Elif İpek SATAR
Üye : Prof.Dr.Meral ERDİNÇ
Üye : Prof.Dr.Mahmut METE
Üye : Doç.Dr.Işıl AYDIN
Üye : Doç.Dr.Fırat AYDIN
Üye : Yrd.Doç.Dr.Abdulselam
ERTAŞ
Nazime YÜCESOY ( Raportör)
FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU
Prof.Dr. Hamdi TEMEL
Prof.Dr.Elif İpek SATAR
Doç.Dr.Işıl AYDIN
:Yrd.Doç.Dr.Abdulselam
Nazime YÜCESOY (Raportör)
Download

Organigram Şeması - Dicle Üniversitesi