16 09 2014
Sayı 29
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Genel Değerlendirme – Nisan 2014
TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın
istihdamı, işyeri, esnaf, çiftçi ve kamu çalışanı sayısında bir önceki aya ve geçen yıla göre en fazla
artış gösteren iller ve sektörler incelenmiştir.
Sigortalı ücretli çalışan sayısında geçen yıla göre yüzde 4,9’luk bir artış yaşanmış ve çalışan sayısı
12 milyon 869 bin olmuştur. Bir önceki aya göre sigortalı ücretli çalışan sayısında yaklaşık 44 bin,
geçen yıla göre ise 606 bin artış görülmüştür. Türkiye genelinde geçen yıla göre 88 sektörün
tamamında 606 bin artış görülmesine rağmen 23 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında
azalma görülmüştür. Oransal olarak geçen yıla göre en fazla azalmanın yaşadığı sektörlerin
hizmet sektörüne ait olduğu görülmüştür.
İmalat sanayinde sigortalı ücretli çalışan sayısında geçen yıla göre 133 binlik (yüzde 3,9) , bir
önceki aya göre ise yaklaşık 8 binlik (yüzde 0,2) bir artış gerçekleşmiştir. Nisan 2014’te imalat
sanayi istihdamı 3 milyon 533 bin yükselmiştir. 24 imalat sanayi sektörü içerisinde toplam 17
sektörde artış görülmüştür.
Sigortalı ücretli çalışan sayısı geçen yıla göre 81 ilin 70’inde artarken 11’inde azalmıştır. Sigortalı
çalışan sayısı azalan 11 ilin 6’sını Doğu Anadolu, 4’ünü Karadeniz ve 1’ini İç Anadolu Bölgesi’ndeki
iller oluşturmuştur. Geçen yıla göre sigortalı ücretli istihdamı en fazla Ağrı’da azalmıştır.
Sigortalı ücretli kadın istihdamı geçen yıla göre 238 bin (yüzde 7,7), bir önceki aya göre 21 bin
(yüzde 0,6) artmıştır. İmalat sanayinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında geçen yıla
göre 24 sektörün 17’sinde artış olurken, 7’sinde azalma olmuştur. Sigortalı ücretli kadın
istihdamında geçen yıla göre, 81 ilin genelinde 238 bin istihdam artışı olmasına rağmen 8 ilde
azalma yaşanmıştır. Geçen yıla göre kadın istihdamının en çok azaldığı il Ardahan olmuştur.
Kadın istihdamının ildeki toplam istihdama oranına bakıldığında yüzde 33,1 oranla Edirne’nin
kadın istihdamı en yüksek olduğu görülmüştür. Kadın istihdam oranının en düşük olduğu 15 ile
bakıldığında 9’unun Doğu Anadolu, 4’ünün ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu
belirlenmiştir. İldeki kadın esnaf sayısının ildeki toplam esnaf sayısına oranına bakıldığında
Eskişehir’in yüzde 27,4 ile kadın esnaf sayısı oranının en yüksek olduğu il olduğu görülmüştür.
Kadın esnaf sayısı yoğunluğunun en düşük olduğu 15 ilin 14’ü Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesindedir. Sigortalı kadın çalışan sayısında olduğu gibi kadın esnaf sayısında da
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin geri kaldığı görülmektedir. İldeki kadın çiftçi sayısının
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
ildeki toplam çiftçi sayısına oranına bakıldığında yüzde 43,3 ile Rize ilk sırada yer almaktadır.
Kadın çiftçi yoğunluğunun en fazla olduğu 15 ilin 9’u Karadeniz Bölgesi’ndedir. İldeki kadın kamu
çalışanının ildeki toplam kamu çalışanına oranına bakıldığında yüzde40,9 ile İzmir ilk sırada yer
almaktadır. İzmir kadın kamu çalışanı sayısında İstanbul’u geri bırakmıştır. Kadın kamu çalışanı
en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde azalmaktadır. Kadın kamu istihdamı oranının en düşük olduğu
15 ilin 12’si Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Geçen yıla göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı yüzde 3,5 (55 bin) artarak 1
milyon 620 bin olmuştur. İl bazında işyeri sayısına bakıldığında geçen yıla göre 76 ilde iş yeri
sayısı artarken 5 ilde işyeri sayısı azalmıştır.
Türkiye genelinde esnaf sayısı geçen yıla göre yaklaşık 46 bin (yüzde 2,4) azalarak 1 milyar 903
bin olmuştur. Geçen yıla göre esnaf sayısı en fazla İstanbul’da azalmıştır. Türkiye genelinde esnaf
sayısı geçen yıla göre 18 ilde artmıştır.
Çiftçi sayısı Türkiye genelinde geçen yıla göre 114 bin (yüzde 11) azalıyorken, bir önceki aya göre
20 bin (yüzde 2,1) azalmıştır. Çiftçi sayısı geçen yıla göre 79 ilde azalmış, sadece 2 ilde artmıştır.
Kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde geçen yıla göre 195 bin (yüzde 7,4) artarken, bir önceki
aya göre 13 bin (yüzde 0,5) artmıştır. Kamu çalışanı sayısı geçen yıla göre tüm illerde artmıştır.
İşsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısı geçen yıla göre yüzde 24 oranında artarak 60 bin
olurken, bir önceki aya göre 4 bin azalma olmuştur. İşsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla
göre yaklaşık 5 bin (yüzde 21) artarken, bir önceki aya göre yaklaşık 3 bin artmıştır.
www.tepav.org.tr | 3
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Bina ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri İstihdam Artışında Öncü Oldu
Sigortalı ücretli çalışan sayısında geçen yıla göre yüzde 4,9’luk bir artış yaşanmış ve çalışan
sayısı 12 milyon 869 bin olmuştur. Bir önceki aya göre sigortalı ücretli çalışan sayısında yaklaşık
44 bin, geçen yıla göre ise 606 bin artış görülmüştür. Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında
geçen yıla göre en çok artış yaklaşık 175 bin ile bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde
olmuştur. Oransal artışlara bakıldığında ise bu sektörde geçen yıla göre yüzde 55’lik bir artış
görülmüştür. Bu sektörü 62 bin artışla toptan ticaret, 55 bin artışla yiyecek ve içecek hizmeti
faaliyetleri ve 50 bin artışla perakende ticareti takip etmiştir. Oransal artışta en fazla değişen
sektör yüzde 83 artışla ev içi çalışanlarının faaliyetleri sektörü olmuştur. Bu sektörü yüzde 68
artışla kanalizasyon sektörü, yüzde 55 ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri ve yüzde 36 ile
istihdam faaliyetleri takip etmiştir.
Tablo 1. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Sektör
Yıllık
değişim
Şekil 1. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Artan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Aylık
değişim*
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
174.790
7.905
Toptan Ticaret
61.794
5.578
Yiyecek ve içecek
Hizmeti Faaliyetleri
55.334
5.058
Perakende Ticaret
50.148
4.476
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
37.094
-11.475
Konaklama
33.062
3.825
Bina İnşaatı
30.366
Motorlu Kara
Taşıtlarının Toptan
ve Perakende
Ticareti ve Onarımı
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
82.7%
Kanalizasyon
68.4%
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
54.6%
İstihdam faaliyetleri
36.4%
Gayrimenkul
faaliyetleri
33.9%
-26
Diğer mesleki, bilim ve
teknoloji faaliyetleri
31.5%
29.533
3.583
Posta ve kurye
faaliyetleri
26.1%
Eğitim
29.456
4.661
Kamu yönetimi ve
savunma, zorunlu…
24.9%
Giyim Eşyaları
İmalatı
22.838
1.087
Tüm Sektörler
606.315
43.777
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Toptan ve perakende
ticareti ve motorlu…
21.5%
Bilimsel araştırma ve
geliştirme faaliyetleri
19.5%
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
50.0%
100.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 4
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Atık Yönetim Hizmetlerinde İstihdam Yüzde 29 Azaldı
Türkiye genelinde geçen yıla göre 88 sektörün tamamında 606 bin artış görülmesine rağmen 23
sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalma görülmüştür. Bu 23 sektörün en çok
azalmanın görülen 10 tanesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda ilk sırayı 81 binlik
istihdam azalışı ile diğer hizmet faaliyetleri almıştır. Bu sektörü 39 bin istihdam azalışı ile özel
inşaat faaliyetleri, 19 bin azalışla kara ve boru hattı taşımacılığı sektörü takip etmiştir. Geçen
yıla göre istihdamın en çok azaldığı 10 sektörün 4 tanesini imalat sektörleri oluşturmaktadır.
Geçen yıla göre oransal olarak istihdam en çok iyileştirme ve diğer atık yönetim hizmetlerinde
(yüzde 29,3) azalmıştır. Oransal olarak geçen yıla göre en fazla azalmanın yaşadığı sektörlerin
hizmet sektörüne ait olduğu görülmüştür.
Tablo 2. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Azalan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Sektör
Yıllık
değişim
Şekil 2. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Azalan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Aylık
değişim*
Diğer Hizmet
Faaliyetleri
Özel İnşaat
Faaliyetleri
Kara ve Boru Hattı
Taşımacılığı
İdari Danışmanlık
Faaliyetleri
İnsan Sağlığı
Hizmetleri
-38.851
-5.311
-19.465
-1.542
-12.051
-1.323
-11.840
889
Ana Metal Sanayi
-8.982
269
-8.379
-26.855
Bina Dışı Yapıların
İnşaatı
Makine ve Ekipman
Kurulumu ve
Onarımı
Kayıtlı Medyanın
basılması ve
Çoğaltılması
Bilgisayar ve Kişisel
Ev Eşyaları Onarımı
Tüm Sektörler
-81.304
-29.3%
İyileştirme ve diğer
atık yönetim hizmetleri
-28.1%
Diğer hizmet
faaliyetleri
-2.509
-5.892
1.406
-3.070
Veterinerlik hizmetleri
-25.0%
Tütün ürünleri imalatı
-16.7%
-8.9%
Balıkçılık ve su
ürünlerü yetiştiriciliği
-8.8%
Özel inşaat faaliyetleri
-8.7%
Kok kömürü ve petrol
ürünleri imalatı
-5.5%
Ana metal sanayi
-1.710
-5.1%
İdari danışmanlık
faaliyetleri
-2.403
-426
-4.8%
Kumar ve müşterek
bahis faaliyetleri
606.315
43.777
-40.0%
-20.0%
0.0%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: SGK, TEPAV
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 5
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İmalat Sanayi İstihdamı 3,5 Milyonu Aştı
İmalat sanayinde sigortalı ücretli çalışan sayısında geçen yıla göre 133 binlik (yüzde 3,9) , bir
önceki aya göre ise yaklaşık 8 binlik (yüzde 0,2) bir artış gerçekleşmiştir. Nisan 2014’te imalat
sanayi istihdamı 3 milyon 533 bin yükseldi. 24 imalat sanayi sektörü içerisinde toplam 17
sektörde artış görülmüştür. İmalat sanayide geçen yıla göre istihdamı en çok artan sektörlerin
başında 23 bin yeni istihdam ile giyim eşyaları imalatı gelmektedir. Bu sektörü 18 binlik artış ile
gıda ürünleri imalatı, 17 binlik artışla motorlu kara taşıtı ve römork imalatı takip etmiştir. İmalat
sanayinde geçen yıla göre oransal olarak en fazla artış yüzde 17 oranında artışla diğer imalatlar
sektöründe olmuştur.
Tablo 3. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a)
Çalışan Sayısı En Fazla Değişen 10 Sektör (Nisan;
2014 - 2013)
Sektör
Giyim Eşyaları
İmalatı
Gıda Ürünleri
İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı
ve Römork İmalatı
Yıllık
değişim
22.838
Aylık
değişim*
Şekil 3. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan
Sayısı En Fazla Artan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Diğer imalatlar
18.144
1.693
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
17.500
2.491
Elektrikli teçhizat
imalatı
14.398
931
13.068
493
12.502
1.108
11.083
1.067
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
11.004
541
Diğer ulaşım araçları
imalatı
Diğer İmalatlar
7.373
365
Makine ve Ekipman
İmalatı
5.886
133.172
Mobilya İmalatı
Metalik Olmayan
Ürünlerin İmalatı
Elektrikli Teçhizat
İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünlerin İmalatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
Tüm İmalat Sanayi
17.3%
1.087
13.3%
12.2%
Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
10.9%
Mobilya imalatı
9.7%
8.9%
7.2%
305
Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı
6.3%
7.547
Metalik olmayan
ürünlerin imalatı
6.2%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
İçecek imalatı
5.6%
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
10.0%
20.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 6
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Hakkari’de Kayıtlı İstihdam Son 1 Yılda Yüzde 22 Arttı
Sigortalı ücretli çalışan sayısında geçen yıla göre 81 ilin 70’inde artarken 11’inde azalmıştır.
Sigortalı çalışan sayısı azalan 11 il’in 6’sını Doğu Anadolu, 4’ünü Karadeniz ve 1’ini İç Anadolu
Bölgesi’ndeki iller oluşturmuştur. Geçen yıla göre sigortalı ücretli istihdamı en fazla Ağrı’da
azalmıştır. En fazla artış ise 180 bin ile İstanbul’da yaşanmıştır. İstanbul’u 41 bin artışla Antalya,
35 bin artışla Ankara ve 28 bin artışla İzmir takip etmektedir. Oransal olarak sigortalı ücretli
istihdamı geçen yıla göre yüzde 22,1 ile en fazla Hakkâri’de artmıştır. Hakkâri’yi, Mardin,
Batman, Şırnak, Yalova ve Sivas takip etmiştir.
Tablo 4. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
İller
Yıllık
değişim
Şekil 4. Sigortalı Ücretli (4/a) Çalışan Sayısı En Fazla
Artan 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Aylık
değişim*
Hakkari
22.1%
İstanbul
179.601
12.779
Antalya
40.519
2.137
Ankara
34.818
3.438
İzmir
27.893
2.283
Bursa
25.824
1.794
Yalova
13.7%
Kocaeli
25.106
1.848
Sivas
13.6%
Gaziantep
15.823
729
Bingöl
Manisa
12.927
893
Konya
12.564
498
Tekirdağ
12.460
1.078
Sakarya
11.252
847
Kayseri
10.918
-252
Urfa
10.504
Hatay
Adana
Tüm İller
Mardin
16.0%
Batman
15.7%
Şırnak
12.1%
Urfa
10.3%
Kırıkkale
8.7%
Yozgat
8.6%
Siirt
8.6%
621
Uşak
8.5%
9.919
-1.122
Karaman
8.4%
9.852
-1.039
Antalya
8.3%
606.315
43.777
Karabük
8.3%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
14.9%
5.0%
10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 7
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın İstihdam Artışı Genel Artışı Geride Bıraktı
Sigortalı ücretli kadın istihdamı geçen yıla göre 238 bin (yüzde 7,7), bir önceki aya göre 21 bin
(yüzde 0,6) artmıştır. Sektörel bazda bakıldığında 63 bin artışla (yüzde 62) bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri en çok artış yaşanan sektör olmuştur. Bu sektörü 29 bin artışla
perakende ticaret, 24 bin artışla eğitim ve 20 bin artışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
sektörleri takip etmiştir. Oransal artışlara bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik sektörü yüzde 100 aşarak en fazla değişim yaşanan sektör olmuştur. Bunu ev içi
çalışanların faaliyetleri, madenciliği destekleyici hizmet ve bina ve çevre düzenleme faaliyetleri
sektörleri izlemiştir.
Tablo 5. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı
En Fazla Artan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Sektör
Yıllık
değişim
Aylık
değişim*
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
60.890
Perakende Ticaret
29.106
2.230
Eğitim
24.007
4.927
Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetleri
20.886
1.842
Toptan Ticaret
17.949
1.420
16.390
Giyim Eşyaları
İmalatı
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
Konaklama
4.737
Şekil 5. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 10 Sektör (Nisan; 2014 - 2013)
Kamu yönetimi ve
savunma;zorunlu…
117.8%
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
85.6%
Madenciliği
destekleyici hizmet
62.9%
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
62.0%
1.465
Posta ve kurye
faaliyetleri
60.6%
14.658
-1.798
Kanalizasyon
12.873
1.891
Ev İçi Çalışanların
10.111
Faaliyetleri
Gıda Ürünleri
9.189
İmalatı
Tüm Sektörler
237.983
(Kadın)
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
1.120
1.067
20.555
49.7%
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
37.3%
Diğer mesleki, bilim ve
teknoloji faaliyetleri
33.8%
Gayrimenkul
faaliyetleri
27.6%
İstihdam faaliyetleri
25.2%
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
50.0% 100.0% 150.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 8
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İmalat Sanayideki Her Yeni 100 İstihdamdan 37’sini Kadınlar
Oluşturdu
İmalat sanayinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında geçen yıla göre 24 sektörün
17’sinde artış olurken, 7’sinde azalma olmuştur. Azalan sektörlerin başında ana metal sanayi
sektörü gelmektedir. 24 sektörün toplamında geçen yıla göre yaklaşık 50 bin (yüzde 6,6), bir
önceki aya göre 4 bin (yüzde 0,5) artış görülmüştür. Kadın istihdamının en fazla arttığı imalat
sanayi sektörü 16 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü olmuştur. Oransal değişime
bakıldığında ise yüzde 37,3’lük artışla ağaç ürünleri sektörü geçen yıla göre en fazla değişen
sektör olmuştur.
Tablo 6. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a)
Kadın Çalışan Sayısı En Fazla Artan 10 Sektör
(Nisan; 2014 - 2013)
Sektör
Giyim Eşyaları
İmalatı
Gıda Ürünleri
İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı
ve Römork İmalatı
Fabrikasyon Metal
Ürünleri İmalatı
Elektrikli Teçhizat
İmalatı
Kauçuk ve Plastik
Ürünler İmalatı
Mobilya İmalatı
Ağaç, Ağaç Ürünleri
ve Mantar Ürünleri
İmalatı
Metalik Olmayan
Ürünlerin İmalatı
Diğer İmalatlar
Yıllık
değişim
Şekil 6. İmalat Sanayide Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın
Çalışan Sayısı En Artan Değişen 10 Sektör (Nisan; 2014
- 2013)
Aylık
değişim*
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar üretimi
37.3%
16.390
1.465
9.189
1.067
Motorlu kara taşıtı ve
römork imalatı
3.696
414
Diğer imalatlar
18.0%
3.677
444
17.3%
3.606
149
Elektrikli teçhizat
imalatı
3.498
314
Mobilya imalatı
17.2%
2.868
345
Eczacılık ve eczacılığa
ilişkin malzeme imalatı
2.556
-80
2.408
233
1.960
181
İmalat Sanayi
49.736
(Kadın)
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
3.622
21.2%
12.6%
Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı
10.9%
İçecek imalatı
10.8%
Metalik olmayan
ürünler imalatı
10.3%
Kağıt ve kağıt ürünleri
imalatı
10.0%
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
20.0%
40.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 9
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın İstihdamının En Çok Arttığı 15 İlden 9’u Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu’da
Sigortalı ücretli kadın istihdamında geçen yıla göre 81 ilin genelinde 238 bin istihdam artışı
olmasına rağmen 8 ilde azalma yaşanmıştır. Geçen yıla göre kadın istihdamının en çok azaldığı
il Ardahan olmuştur. Ardahan’ı Ağrı, Artvin, Muş, Erzincan, Bayburt, Kırşehir ve Rize takip
etmiştir. Artış yaşanan illerin başında 84 binlik istihdam artışıyla İstanbul gelmektedir.
İstanbul’u 15 bin istihdam artışı ile Antalya izlemiştir. Antalya bu artışla kadın istihdamında
Ankara ve İzmir’i geride bırakmıştır. Oransal artışlara bakıldığında geçen yıla göre en çok artış
yaklaşık yüzde 20 ile ile Batman’da yaşanmıştır.
Tablo 7. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı
En Fazla Artan 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
İller
Yıllık
değişim
Aylık
değişim*
Şekil 7. Sigortalı Ücretli (4/a) Kadın Çalışan Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Batman
19.8%
İstanbul
84.423
8.387
Antalya
14.955
1.046
İzmir
14.213
1.194
Bursa
12.831
1.084
Şırnak
14.2%
Ankara
12.383
642
Tunceli
14.1%
Kocaeli
8.263
692
Kırıkkale
14.0%
Tekirdağ
4.885
315
Amasya
14.0%
Adana
4.674
-27
Muğla
4.538
574
Burdur
13.9%
Gaziantep
4.471
384
Iğdır
13.7%
Konya
4.025
726
Sivas
13.5%
Sakarya
4.000
430
Mardin
13.5%
Manisa
3.984
685
Gaziantep
13.4%
Eskişehir
3.784
224
Aydın
3.568
236
Urfa
13.1%
237.983
20.555
Tüm İller
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kilis
Bingöl
16.4%
Hatay
12.4%
Karabük
12.4%
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
18.3%
10.0%
20.0%
30.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 10
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın İstihdam Yoğunluğunun En Yüksek Olduğu 15 İlin 9’u
Büyükşehir
Kadın istihdamının ildeki toplam istihdama oranına bakıldığında yüzde 33,1 oranla Edirne’nin
kadın istihdamı en yüksek il olduğu görülmüştür. Edirne’yi Denizli, İzmir, İstanbul, Karaman ve
Kırklareli takip etmiştir. Kadın istihdam yoğunluğunun en az olduğu il yüzde 9,6 ile Şırnak
olmuştur. Şırnak’ı Siirt, Mardin, Bitlis, Van ve Ağrı takip etmiştir. Kadın istihdam oranının en
düşük olduğu 15 ile bakıldığında 9’unun Doğu Anadolu, 4’ünün ise Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde olduğu görülmüştür. Kadın istihdam yoğunluğu en düşük 15 il içersinde yer alan
Kahramanmaraş ve Yozgat illeri ise dikkat çekicidir.
Şekil 8. Kadın İstihdam Oranının En Yüksek Olduğu
15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Edirne
33.1%
Denizli
31.6%
Şekil 9. Kadın İstihdam Oranının En Düşük Olduğu 15
İl (Nisan; 2014 - 2013)
Şırnak
9.6%
Siirt
9.6%
İzmir
30.6%
Mardin
İstanbul
30.4%
Bitlis
11.7%
Karaman
30.1%
Van
12.0%
Kırklareli
30.1%
Ağrı
12.5%
Düzce
30.0%
Urfa
12.6%
Ordu
29.9%
Muş
12.7%
Tekirdağ
29.2%
10.4%
Hakkari
13.8%
13.9%
Bursa
28.8%
Batman
Sinop
28.8%
Gaziantep
14.4%
28.8%
Bingöl
14.8%
Kahramanmaraş
14.8%
Yozgat
15.0%
Erzurum
15.4%
Giresun
Aydın
28.2%
Antalya
27.7%
Ankara
27.6%
20.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
25.0%
30.0%
35.0%
0.0%
10.0%
20.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 11
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın Esnaf Yoğunluğunda Eskişehir Lider
İldeki kadın esnaf sayısının ildeki toplam esnaf sayısına oranına bakıldığında Eskişehir’in yüzde
27,4 ile kadın esnaf oranı en yüksek il olduğu görülmektedir. Eskişehir’i Yalova, Bilecik, İzmir,
Uşak ve Çanakkale takip etmiştir. Kadın esnaf oranının en düşük olduğu il ise yüzde 5,4 ile
Siirt’tir. Siirt’i Şırnak, Bitlis, Van, Hakkâri ve Ağrı takip etmiştir. Kadın esnaf sayısı
yoğunluğunun en düşük olduğu 15 ilin 14’ü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindedir. Sigortalı kadın çalışan sayısında olduğu gibi kadın esnaf sayısında da Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin geri kaldığı görülmektedir.
Şekil 10. Kadın Esnaf (4/b) Oranının En Yüksek
Olduğu 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Şekil 11. Kadın Esnaf (4/b) Oranının En Düşük Olduğu
15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Eskişehir
27.4%
Siirt
Yalova
27.2%
Şırnak
Bilecik
27.2%
Bitlis
İzmir
26.8%
Uşak
26.2%
Çanakkale
25.7%
5.4%
6.7%
7.4%
Van
7.7%
Hakkari
8.8%
Ağrı
8.8%
Karabük
25.3%
Muş
8.9%
Kocaeli
25.3%
Batman
9.2%
Balıkesir
25.2%
Urfa
9.4%
İstanbul
25.1%
Bingöl
Bursa
25.1%
Diyarbakır
10.8%
Ardahan
10.8%
Tekirdağ
24.5%
9.8%
Kırklareli
24.2%
Kilis
11.4%
Ankara
24.0%
Bayburt
11.5%
Bolu
20.0%
Kars
23.7%
22.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
24.0%
26.0%
28.0%
0.0%
12.4%
5.0%
10.0%
15.0%
Mart 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 12
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın Çiftçi Yoğunluğunda Rize İlk Sırada
İldeki kadın çiftçi sayısının ildeki toplam çiftçi sayısına oranına bakıldığında yüzde 43,3 ile Rize
ilk sırada yer almaktadır. Rize’nin ardından Bartın, Karabük, Zonguldak, Burdur ve Trabzon
gelmektedir. Kadın çiftçi yoğunluğunun en fazla olduğu 15 ilin 9’u Karadeniz Bölgesi’ndedir.
Kadın çiftçi sayısı yoğunluğunun en düşük olduğu illerin başında ise Siirt gelmektedir. Siirt hem
kadın esnaf sayısında hem de çiftçi sayısında en kötü performans gösteren il olmuştur. Siirt’i
Van, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır ve Kars takip etmiştir.
Şekil 12. Kadın Çiftçi (4/b) Oranının En Yüksek
Olduğu 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Rize
43.3%
Şekil 13. Kadın Çiftçi (4/b) Oranının En Düşük Olduğu
15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Siirt
2.9%
Bartın
32.5%
Van
Karabük
32.0%
Ağrı
3.7%
Zonguldak
31.4%
Bitlis
3.8%
Burdur
31.4%
Diyarbakır
3.3%
4.3%
Trabzon
28.8%
Kars
Denizli
27.6%
Muş
4.9%
Uşak
26.7%
Erzurum
4.9%
Giresun
25.8%
Ardahan
5.0%
Yalova
25.3%
Bingöl
5.1%
Çanakkale
23.4%
Şırnak
Bolu
23.4%
Mardin
Kütahya
21.5%
Niğde
Gümüşhane
21.3%
Tokat
Amasya
20.0%
Urfa
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
20.0%
40.0%
60.0%
0.0%
4.5%
6.0%
8.2%
8.5%
8.8%
9.1%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0% 10.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 13
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Kadın Kamu Çalışanı Yoğunluğunda İzmir Birinci Sırada
İldeki kadın kamu çalışanı sayısının ildeki toplam kamu çalışanı sayısına oranına bakıldığında
yüzde40,9 ile İzmir ilk sırada yer almaktadır. İzmir kadın kamu çalışanı sayısında İstanbul’u geri
bırakmıştır. İzmir’i, İstanbul, Antalya, Bursa, Aydın ve Denizli takip etmektedir. Kadın kamu
istihdamı oranının en düşük olduğu il yüzde 12,5 oran ile Hakkâri’dir. Hakkâri’den sonra kadın
kamu çalışanı oranı en düşük olan diğer şehirler, Şırnak, Siirt, Bingöl, Bayburt ve Tunceli’dir.
Kadın kamu çalışanı en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde azalmaktadır. Kadın kamu istihdamı
oranının en düşük olduğu 15 ilin 12’si Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne aittir.
Şekil 14. Kadın Kamu Çalışanı (4/c) Oranının En
Yüksek Olduğu 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
İzmir
40.9%
İstanbul
Hakkari
12.5%
Şırnak
39.7%
Antalya
Şekil 15. Kadın Kamu Çalışanı (4/c) Oranının En Düşük
Olduğu 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
39.2%
16.7%
Siirt
19.0%
19.6%
Bursa
38.5%
Bingöl
Aydın
38.4%
Bayburt
20.7%
Denizli
38.3%
Tunceli
20.7%
Eskişehir
Bitlis
37.9%
Adana
36.7%
21.5%
Batman
23.6%
Mersin
36.2%
Gümüşhane
23.8%
Kocaeli
36.1%
Muş
23.9%
Ankara
35.9%
Erzincan
24.0%
Samsun
35.7%
Mardin
24.2%
Manisa
35.5%
Çankırı
24.2%
Zonguldak
35.1%
Van
24.8%
Muğla
35.1%
Ağrı
25.1%
30.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
35.0%
40.0%
45.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 14
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İşyeri Sayısının En Fazla 10 Sektörün Tamamı Hizmetler Sektöründe
Geçen yıla göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı yüzde 3,5 (55 bin) artarak 1
milyon 620 bin olmuştur. Sektörler bazında incelendiğinde, geçen yıla göre 11 bin artış ile ev içi
çalışanların faaliyetleri sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör olmuştur. Bu sektörü bina ve
çevre düzenleme faaliyetleri, perakende ticaret ve toptan ticaret izlemiştir. Oransal değişime
bakıldığında ev içi çalışanların faaliyetleri geçen yıla göre yüzde 87,8 oranında artmıştır.
İyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri sektörü geçen yıla göre yüzde 22 oranında azalarak
işyeri sayısında en kötü performans gösteren sektör olmuştur.
Tablo 8. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 10 Sektör
(Nisan; 2014 - 2013)
Sektör
Ev İçi Çalışanların
Faaliyetleri
Bina ve Çevre
Düzenleme
Faaliyetleri
Yıllık
değişim
Aylık
değişim*
10.966
1.370
10.291
717
Perakende Ticaret
9.291
1.089
Toptan Ticaret
8.861
950
7.727
504
4.977
Yiyecek ve İçecek
Hizmeti Faaliyetleri
Büro Yönetimi ve
Desteği Faaliyetleri
Motorlu Kara
Taşıtlarının Toptan
ve Perakende
Ticareti ve Onarımı
Gayrimenkul
Faaliyetleri
Hukuki Faaliyetler
ve Muhasebe
Faaliyetleri
Mimarlık ve
Mühendislik
Faaliyetleri
Tüm Sektörler
Şekil 16. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 10 Sektör
(Nisan; 2014 - 2013)
Ev içi çalışanların
faaliyetleri
87.8%
İstihdam faaliyetleri
46.3%
Kütüphane, arşiv ve
müzeler
34.4%
Gayrimenkul
faaliyetleri
24.7%
15
Bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri
22.2%
360
Diğer mesleki, bilim ve
teknoloji faaliyetleri
19.7%
2.341
305
Posta ve kurye
faaliyetleri
15.4%
1.738
268
Hanehalklarının
faaliyetleri
14.9%
1.510
120
Toptan ve perakende
ticaret motorlu taşıt…
12.2%
54.743
3.573
Büro yönetimi,büro
destek faaliyetleri
11.3%
4.331
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
50.0%
100.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 15
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
İşyeri Sayısı En Fazla Artan 15 İlin 14’ü Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu’da
İl bazında işyeri sayısına bakıldığında geçen yıla göre 76 ilde iş yeri sayısı artarken 5 ilde işyeri
sayısı azalmıştır. Bu iller; Kütahya, Çorum, Giresun, Kırşehir ve Çankırı’dır. Türkiye genelinde
geçen yıla göre işyeri sayısı 55 bin (yüzde 3,5) atmıştır. Geçen yıla göre işyeri sayısını en çok
arttıran il İstanbul olmuştur. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Gaziantep takip
etmiştir. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en fazla artan il yüzde 13,3 artışla Şırnak
olmuştur. Şırnak’ı Mardin, Kilis, Hakkâri, Urfa ve Bingöl takip etmiştir.
Tablo 9. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 15 İl
(Nisan; 2014 - 2013)
İller
Yıllık
değişim
Şekil 17. İşyeri Sayısı (4/a) En Fazla Artan 15 İl (Nisan;
2014 - 2013)
Aylık
değişim*
Şırnak
13.3%
İstanbul
17.351
1.492
Ankara
5.077
348
Antalya
3.160
228
İzmir
3.019
196
Bursa
2.637
142
Urfa
9.5%
Gaziantep
2.113
153
Bingöl
9.2%
Kocaeli
1.581
208
Batman
8.9%
Kayseri
1.546
102
Gaziantep
7.4%
Urfa
910
27
Tunceli
7.1%
Konya
882
-25
Adana
862
-57
Van
7.1%
Sakarya
820
34
Muş
6.9%
Muğla
754
-111
Diyarbakır
6.5%
Kahramanmaraş
746
-15
Kars
6.3%
Diyarbakır
738
32
Kahramanmaraş
6.2%
54.743
3.573
Adıyaman
6.2%
Tüm İller
Mardin
11.1%
Kilis
10.6%
Hakkari
10.5%
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
10.0%
20.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 16
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Son 1 Yılda 81 İlin 63’ünde Esnaf Sayısı Azaldı
Türkiye genelinde esnaf sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 46 bin (yüzde 2,4) azalarak 1 milyar
903 bin olmuştur. Geçen yıla göre esnaf sayısı en fazla İstanbul’da azalmıştır. İstanbul’u Ankara,
İzmir, Mersin, Kocaeli ve Eskişehir takip etmiştir. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı geçen
yıla göre en fazla (yüzde 12) Ardahan’da azalmıştır. Ardahan’ı Eskişehir, Mersin, Kocaeli,
Zonguldak ve Bingöl takip etmiştir. Türkiye genelinde esnaf sayısı geçen yıla göre 18 ilde
artmıştır. Bu illerin başında yüzde 4,2 artışla Adana gelmektedir. Adana’yı Urfa, Batman,
Antalya, Van ve Osmaniye takip etmiştir.
Tablo 10. Esnaf Sayısı (4/b) En Fazla Azalan 15 İl
(Nisan; 2014 - 2013)
İller
Yıllık
değişim
Şekil 18. Esnaf Sayısı (4/b) En Fazla Azalan 15 İl (Nisan;
2014 - 2013)
Aylık
değişim*
İstanbul
-13.688
-11.246
Ankara
-4.406
-2.302
İzmir
-4.245
-1.480
Mersin
-3.902
-551
Kocaeli
-2.724
-371
Eskişehir
-1.578
Samsun
Ardahan
-11.7%
Eskişehir
-9.9%
Mersin
-9.1%
Kocaeli
-8.4%
-7.8%
Zonguldak
-215
-7.6%
Bingöl
-1.444
-442
-7.5%
Diyarbakır
Denizli
-1.166
-256
-7.3%
Şırnak
Konya
-1.106
-753
Bursa
-1.003
-1.286
Zonguldak
-980
-161
Hatay
-914
-196
Kahramanmaraş
-799
-333
Balıkesir
-796
-309
Diyarbakır
-743
-96
-46.368
-21.766
Tüm İller
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
Kaynak: SGK, TEPAV
Kars
-6.6%
-5.4%
Samsun
-5.4%
Artvin
-5.3%
Kırıkkale
-5.2%
Amasya
Rize
-4.8%
Ağrı
-4.4%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 17
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Son 1 Yılda 81 İlin 79’unda Çiftçi Sayısı Azaldı
Çiftçi sayısı Türkiye genelinde geçen yıla göre 114 bin (yüzde 11) azalıyorken, bir önceki aya
göre 20 bin (yüzde 2,1) azalmıştır. Çiftçi sayısı geçen yıla göre 79 ilde azalıyorken, sadece 2 ilde
artmıştır. Çiftçi sayısı artan 2 il Mersin ve Bitlis’tir. Geçen yıla göre çiftçi sayısı en fazla azalan il 6
bin kişi ile Samsun’da gerçekleşmiştir. Samsun’u Konya, Manisa, Antalya, Hatay ve Balıkesir
takip etmiştir. Oransal olarak geçen yıla göre en fazla azalış yüzde 20 ile Çorum’da
gerçekleşmiştir.
Tablo 11. Çiftçi Sayısı (4/b) En Fazla Azalan 15 İl
(Nisan; 2014 - 2013)
İller
Yıllık
değişim
Şekil 19. Çiftçi Sayısı (4/b) En Fazla Azalan 15 İl (Nisan;
2014 - 2013)
Aylık
değişim*
Çorum
-20.4%
Samsun
-6.145
-1.060
Konya
-6.062
-1.020
Manisa
-5.647
-1.178
Antalya
-5.459
-967
Hatay
-4.641
-1.025
-18.2%
Samsun
Balıkesir
-4.267
-941
-18.2%
Düzce
Ordu
-3.443
-557
-17.9%
Gümüşhane
Bursa
-3.271
-671
Denizli
-3.067
-577
Urfa
-2.846
Adana
-19.5%
Batman
-19.2%
Trabzon
-18.9%
Ordu
-16.9%
Zonguldak
-509
-16.6%
Kütahya
-2.786
-392
-16.5%
Muş
İzmir
-2.746
-814
-16.1%
Artvin
Çorum
-2.673
-704
-16.1%
Bayburt
Çanakkale
-2.489
-357
Aydın
-2.448
-768
-15.8%
Bingöl
-114.371
-19.620
-15.5%
Adıyaman
-15.1%
Erzincan
Tüm İller
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
-30.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
-20.0%
-10.0%
0.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 18
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Son 1 Yılda Kamu Çalışanı Sayısı 195 Bin Arttı
Kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde bir önceki yıla göre 195 bin (yüzde 7,4) artarken, geçen
aya göre 13 bin (yüzde 0,5) artmıştır. Kamu çalışanı sayısı geçen yıla göre tüm illerde artmıştır.
İstanbul 28 bin artış ile geçen yıla göre kamu çalışanı sayısı en fazla artan il olmuştur. İstanbul’u
Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Urfa izlemiştir. Oransal olarak incelendiğinde geçen yıla göre en
fazla artış yüzde 22 ile Hakkâri’de gerçekleşmiştir. Hakkari’yi, Van, Urfa, Şırnak, Bilecik ve
Karabük izlemiştir.
Tablo 12. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı En Fazla Artan
15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
İller
Yıllık
değişim
Aylık
değişim*
Şekil 20. Kamu Çalışanı (4/c) Sayısı En Fazla Artan 15 İl
(Nisan; 2014 - 2013)
Hakkari
21.7%
İstanbul
28.365
1.734
Ankara
13.826
726
İzmir
9.602
109
Adana
6.102
533
Bursa
5.627
342
Iğdır
Urfa
5.579
428
Bilecik
Antalya
5.430
315
Karabük
12.2%
Van
5.106
235
Kars
12.2%
Diyarbakır
4.763
408
Konya
4.661
389
Muş
11.8%
Kayseri
4.278
162
Gaziantep
4.264
Kocaeli
Van
16.7%
Urfa
15.3%
Şırnak
14.9%
13.5%
13.0%
Siirt
11.3%
-67
Osmaniye
11.3%
4.175
309
Kilis
10.9%
Mersin
3.932
248
Bingöl
10.6%
Hatay
3.497
296
Bolu
10.5%
195.355
12.854
Bitlis
10.0%
Tüm İller
* Mevsimsellikten arındırılmış seri
0.0%
Kaynak: SGK, TEPAV
5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 19
İSTİHDAM İZLEME
BÜLTENİ
Son 1 Yılda İşsizlik Ödeneğine Başvuranların Sayısı Yüzde 24 Arttı
İşsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısı geçen yıla göre yüzde 24 oranında artarak 60 bin
olurken, bir önceki aya göre 4 bin azalma olmuştur. İşsizlik ödeneğine başvuru en çok İstanbul,
İzmir, Antalya, Hatay ve Adana illerinde artmıştır. İşsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla
göre yaklaşık 5 bin (yüzde 21), bir önceki aya göre yaklaşık 3 bin artmıştır. İstanbul’da işsizlik
ödeneği alanların sayısı geçen yıla göre bin 500 artmıştır. İstanbul’u İzmir, Hatay, Gaziantep,
Antalya ve Adana takip etmektedir.
Tablo 13. İşsizliği Ödeneğine Başvuru Sayısı En
Fazla Artan 15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
Tablo 14. İşsizliği Ödeneği Alan Sayısı En Fazla Artan
15 İl (Nisan; 2014 - 2013)
İller
İller
Yıllık değişim
Aylık değişim
İstanbul
2.630
17
İzmir
1.211
338
Antalya
838
Hatay
Aylık değişim
1.501
-142
İzmir
632
207
348
Hatay
549
434
803
462
Gaziantep
444
162
Adana
644
105
Antalya
322
309
Ankara
641
-524
Adana
262
54
Mersin
615
176
Manisa
259
192
Gaziantep
536
172
Aydın
249
194
Kahramanmaraş
489
250
Ankara
198
-364
Aydın
406
150
Mersin
154
141
Samsun
391
289
Van
149
142
Manisa
384
249
Samsun
140
92
Kocaeli
354
254
Trabzon
132
115
Kayseri
285
25
Balıkesir
106
98
Şanlıurfa
249
132
90
58
Tüm İller
12.506
4.348
5.343
2.615
Kaynak: SGK, TEPAV
İstanbul
Yıllık değişim
Muğla
Tüm İller
Nisan 2014’e ilişkin detaylı bilgi ve veriler Excel
dokümanında mevcuttur.
www.tepav.org.tr | 20
Download

Istihdam Izleme Bulteni 04 2014