İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
FTRY12438 ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ
Ders Saati
2
Bölüm/Program
FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr.S.Ufuk YURDALAN
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Perşembe 15: 30-17:15
Dersin Amacı
Onkolojik mekanizmaları öğrenmek, onkolojik fizyoterapi ile tedavi edilen olgularda klinik
yaklaşımlar, hasta değerlendirme ve izlem prosedürlerini öğrenmek. Kanser riskleri ve
komplikasyonları ile fizyoterapinin etkinliğini değerlendirmek.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
1.Kanser kavram ve mekanizmalarını yorumlayabilecektir.
1.1 Kanser kavramını tanımlar.
1.2 Kanser mekanizmalarını karşılaştırır
1.3 Onkolojik Fizyoterapiyi tanımlar.
2.Onkolojik fizyoterapi ile ilgili klinik probleme dayalı soru sorabilecektir.
2.1 Onkolojik fizyoterapide klinik problemleri bilir.
2.2 Farklı onkolojik hastalıklardaki klinik problemleri tanımlar
2.3 Probleme dayalı fizyoterapiyi tanımlar.
3.Farklı onkolojik yaş grupları ve kanser türlerine uygun fizyoterapi programları
oluşturabilecektir.
3.1 Kanser türlerini tanımlar.
3.2 Yaş grubuna uygun onkolojik yaklaşımı tanımlar.
3.3 Kanserin seyrine paralel olarak fizyoterapi programlarını çeşitlendirir
4.Onkolojik hastada ileri düzey nörolojik,muskuloskeletal ve kardiyopulmoner değerlendirme
yapabilecektir.
4.1 Nörolojik değerlendirmeyi tanımlar.
4.2 Muskuloskeletal değerlendirmeyi sınıflandırır.
4.3 Kardiyopulmoner değerledirmeyi özetler.
Genel Yeterlilikler
Sorgulayan, farklı durumlara uyum ve eleştirel düşünebilme, yaratıcı
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Kanser biyolojisi
2. Kanser rehabilitasyonunda genel konsept
3. Multidisipliner rehabilitasyon ekibi
4. Fonksiyonel değerlendirme
5. Kanserin sistemik etkileri
6. Meme kanseri ve rehabilitasyonu
7. Baş ve boyun kanserlerinde rehabilitasyon
8. Muskuloskeletal sistem kanserleri ve rehabilitasyonu
9. Kanser sendromları ve rehabilitasyonunda muskuloskeletal yetersizlikler
10. Primer ve sekonder santral ve periferal sinir sistemi tümörleri
11. Kanser rehabilitasyonunda holistik yaklaşımlar
12. Kanser olgularında alternatif tıp
13. Kanser enstitüleri, kampanya ve raporları / Kanserde risk değerlendirme
14. Kanserde kanıta dayalı fizyoterapi araştırmaları
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, interaktif tartışma, olgu analizleri, grup çalışması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve tartışmalara katılmalıdır.
Kaynaklar
Ders Notu
Ppt sunum
Önerilen
Kaynaklar
Medipol Üniversitesi e- kaynakları
Download

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİK FİZYOTERAPİ