ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ARZU RAZAK ÖZDİNÇLER
Doğum Tarihi: 31 Mart 1966
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon YO
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim
Dalı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim
Dalı
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
1989
İstanbul Üniversitesi
1993
İstanbul Üniversitesi
1997
Yüksek Lisans Tez Başlığı :
-Hemiplejik Hastaların Tedavisinde Johnstone tekniğinin Uygulama Sonuçları “Prof.Dr. Güzin
Dilşen.
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı
- Hemiplejik Hastalarda Yürüme Rehabilitasyonunda Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu (FES)
ile Nöromuskuler Elektrik Stimulasyonu (NMES) Uygulamalarının Karşılaştırılması“Prof.Dr.
Güzin Dilşen.
Görevler:
Görev
Unvanı
Fizyoterapist
Doçent
Profesör
Görev Yeri
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü
İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu
Yıl
1989-1998
1998-2006
2006-
1
Yönetilen Yüksek Lisans Tezi:
- B Ersöz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu “İnmeli
Hastalarda Motor Fonksiyon Değerlendirme Sonuçları İle Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Yaşam
Kalitesi Arasındaki İlişki” (tez danışmanı).
- F. Ş. Badıllı
Osteoartritli
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, “Diz
Hastalarda
WOMAC,
KOOS
Ve
SF-36
Değerlendirmelerinin
Sonuçlarının
Karşılaştırılması” (tez danışmanı).
- E.Çetin Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Subakromiyal
Sıkışma Sendromunun Rehabilitasyonunda Lazer Tedavisinin Etkinliği’
(tez danışmanı).
Yönetilen Doktora Tezleri:
- B.Ersöz, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu,”İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite İyileşmesi Üzerine Kısıtlayıcı Yoğunlaştırılmış
Tedavi
(Constraint
Induced
Therapy
)ve
Bobath
Tedavi
Konseptinin
Etkilerinin
Karşılaştırılması.” (tez danışmanı),2010.
- A.N. Narin İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu, Lenfödemde Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi Tekniği ile Matriks Ritim Tedavisinin
Etkinliğinin Karşılaştırılması. (tez danışmanı),2011.
- G Acar ,İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu “Hemiparezili Çocuklarda Kısıtlayıcı-Zorunlu Hareket Tedavisi ile Nörogelişimsel
Tedavinin Üst Ekstremite Kullanımı Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması.”
(tez danışmanı),2011.
- Alpözgen A.Z., İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doktora Programı “Meme Kanseri Tedavisine İlişkin Üst Ekstremite Sorunlarında Pilates
Temelli Egzersizlerin Etkinliği”. (tez danışmanı),2013.
- Tarakcı D. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doktora Programı “Serebral Palsili Çocuklarda Video Bazlı Denge Oyunlarının Etkinliği". (tez
danışmanı), 2013.
2
- Mutlu E.K. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doktora Programı “Mulligan Tekniği, Pasif Eklem Mobilizasyonu, Geleneksel Fizyoterapinin Diz
Osteoartrit Tedavisindeki Etkilerinin Karşılaştırılması”, 2012- devam ediyor.
İdari Görevler :
Bölüm Başkanlığı
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
23.3.2011
Fakülte Kurulu Üyeliği
14.12.2010
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Müdür
İstanbul Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
2009-2012
Vekil Müdür
İstanbul Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
29.01.2009
Müdür Yard.
İstanbul Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
31.10.2006
Yönetim Kur. Üye.
İstanbul Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
22. 01. 2001
Diğer Görevler:
Türkiye Fizyoterapistler Derneği Bilim Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyeliği
Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alt Komisyon Üyesi
Erasmus Koordinatörlüğü
ENPHE Türkiye Koordinatörlüğü
Ders Görevlendirmeleri ve Komisyon Üyelikleri
İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine
Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sınavları ve Doktora Yeterlilik Sınavları Jüri Üyelikleri
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1-Türkiye Fizyoterapistler Derneği
2- Türk Romatizma Derneği
3-Tetra-Paraplejikler Derneği
4-Kas Hastalıkları Derneği
5-Solunum Araştırmaları Derneği
3
6-Toraks Derneği
7-ENPHE
8-World Stroke Organisation
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde
verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Lisans Dersleri
Akademik
Yıl
2010-2011
Dönem
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
Dersin Adı
Rehabilitasyon Yöntemleri II
Geriatrik Rehabilitasyon
Nöroloji Semineri
Fizik Tedavi Stajı
Rehabilitasyon Yöntemleri
Nöroloji Semineri
Fizik Tedavi Stajı
Rehabilitasyon Yöntemleri
Fizik Tedavi Stajı
Rehabilitasyon Yöntemleri
Nöroloji Semineri
Fizik Tedavi Stajı
Rehabilitasyon Yöntemleri
Fizik Tedavi Stajı
II
II
II
II
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
2
4
1
0
2
0
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
Öğrenci
Sayısı
83
69
71
76
90
72
80
83
80
90
72
80
83
80
8
4
8
4
8
4
8
Lisansüstü Dersleri
Akademik
Yıl
2010-2011
Dönem
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
2012-2013
Güz
Bahar
Dersin Adı
Kas İskelet Sistemi Patofiz.
(Doktora)
İleri Tedavi Edici Egzersizler
(Yüksek Lisans)
Nörorehabilitasyon (Doktora)
Özel Rehabilitasyon
Yaklaşımları (Yüksek Lisans)
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
0
Öğrenci
Sayısı
4
2
2
3
2
2
2
2
4
2
Fizyoterapide Eğitim
Metodolojisi
1
0
İleri Tedavi Edici Egzersizler
(Yüksek Lisans)
2
2
Nörorehabilitasyon (Doktora)
2
2
4
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. A.R. Ozdincler A vision: direct access to physiotherapy : Physiotherapy, 90,
225, 2004.
A2. A.R. Ozdincler, I. Yeldan , P. Kınalı :The effects of closed kinetic chain exercises
on pain and functional performance of patients with knee osteoarthritis.: The Pain
Clin., 17 (1), 107-115, 2005. (SCI-EXPANDED).
A3. G. Gard , U. Cavlak , B.T. Sunden, A.R. Ozdincler :Life-views and ethical view
points among physiotherapy students in Sweden and Turkey-a comparative study;
Advances in Physiotherapy ,7, 20-31, 2005. (ISSN: 1403-8196)
A4. I. Yeldan, A.R. Ozdincler: Effect of Light Activities on Bone Mass in
Postmenopausal Women ; J. Med. Sci., 5 (2), 64-69, 2005. (EMBASE/ EXCERPTA
MEDICA; INDEX COPERNICUS )
A5. A.R. Ozdincler , B. Ersöz What is the relation between motor function
assessment outcome and activities of daily living after stroke:; J. Med. Sci., 5 (3),
189-194, 2005. (ISSN 1997-3446 Online)
A6. A.R. Ozdincler :Effect of TENS and LEL on Pain and Functional Performance of
Patients with Shoulder Pain:. J. Med. Sci., 5 (4), 328-332, 2005. (ISSN 19973446 Online)
A7. İ.Yeldan, E. Cetin, A.R. Ozdincler :“The effectiveness of low-level laser therapy on
shoulder function in subacromial impingement syndrome”, Disabil Rehabil, , 31(11), 935-40 ,
2009. (SCI)
A8. F.S. Badıllı, A.R. Ozdincler, E.E. Dereli, İ. Yeldan ve R.E. Demirbas, “The comparison
of the results of WOMAC, KOOS and SF-36 evaluations for the patients with knee
osteoarthritis”, Medicina Sportiva, 22, 1361-1366 ,2010. (SPORTDISCUS; EMBASE/
EXCERPTA MEDICA; INDEX COPERNICUS )
A9. Uz Selin,A.R Özdinçler ,D.S Erdinçler :”Geriatrik hastalarda düşme risk faktörlerinin
günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesine etkisi”, Turkish Journal of Geriatrics, 14
(3):245-252 ,2011. (SCI-EXPANDED).
5
A10. Huseyinsinoglu BE, Ozdincler AR, Krespi Y: ”Bobath concept versus constraint-induced
movement therapy to improve arm function recovery in stroke patients:a randomized
controlled trial”,Clinical rehabilitation 26(8):705-15,2012. (SCI)
A11. Kaya Mutlu E, Tarakçı E, Mutlu C, Özdinçler AR. ‘Geriatrik Olgularda Komorbiditenin
Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Depresif Belirtiler Üzerine Etkisi’ Akad Geriatri ; 4: 134-141;
2012. (EMBASE/Excerpta Medica).
A12. D. Tarakci, AR. Ozdincler, E. Tarakci, F. Tutuncuoglu, M. Ozmen. “Wii-based
balance therapy to improve balance function in children with cerebral palsy: a pilot
study". J Phys Ther Sci. 25(9), 2013. (SCI-EXPANDED).
A13. Celik D, Demirel M, Kuş G, Erdil M, Ozdincler AR. “Translation, cross-cultural
adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario
Meniscal Evaluation Tool (WOMET).” Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 7 Nov 2013.
(SCI)
A14.
Kaya
Mutlu
E,
Çelik
D,
Mutlu
C,
Özdinçler
AR.
Fizyoterapide
gelişmeler
sempozyumlarında kabul edilen sözel bildirilerin yayımlanma oranı. Turk J Physiother
Rehabil.24(2): 145-149, 2013. (CINAHL, EMBASE/Excerpta Medica).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
B1. A. Ozdincler, G. Dilşen; The treatment of hemiplejic patients with Johnstone
approach: a comparative study: Seventh World Conaress of the International
Rehabilitation Medicine Association IRMA VII, Washington D.C. Abstract: F202.S
A77,April 9-16 1994.
B2. Where are we in Neurologic Rehabilitation? Our Achievements and Limitations:
International Neurological Rehabilitation Congress.17-20.October 1999.
B3.
A .O z d in cl e r , İ. Y el dan ; Th e c om pa ri s on o f th e e ff e cti v en e s s o f F E S
v e rsu s N M ES i n a ddi t i on t o n eu r oph y si ol ogi c app r o ach e s on gai t i n h emi pa r eti c
p at i en t s In t e rn at i on al Neu r ol ogi cal R eh abi l i tati on Con gr e s s ,
An tal ya , 17- 2 0
O ct ob e r 199 9.
B4.
A. Ozdincler, P.Kına, I.Yeldan, F.Diniz The effects of closed kinetic chain
exercise in comparison with progressive resistance exercise in patients with
6
gonarthrosis; 12 t h European Congress of Physical
Medicine and Rehabilitation,
Antalya, 3-7 June 2000.
B5. I.Yeldan, A.Ozdincler, E.Ciritci; The results of the assessment of quality of
life
in
geriatrics:
12 t h European
Congress
of
Physical
Medicine
and
Rehabilitation,Antalya, 3 -7 June 2000.
B6. A.Ozdincler, I.Yeldan, D. Tarakçı. A Comparison of temporal and distance
gait charachteristics of hemiparetic and healty subjects; 12 t h European Congress of
Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, 3-7 June 2000.
B7. A.Ozdincler, I. Yeldan. The role of physical activity in the prevention and
treatment of osteoporosis:; 3rd Mediterranean Congress of Physical Medicine and
Rehabilitation, Athens, Greece,4-7 September 2000.
B8. E.Ciritci, A.Ozdincler. The efficacy of outpatient rehabilitation program on
multiple
sklerosis
:a
comparative
study
;
3rd
World
Congress
in
Neurological
Rehabilitation, Venice, Italy, 2-6 Nisan 2002.
B9. A.R. Ozdincler, B.Ersöz. The relation between motor function assessment
outcome and quality of life after stroke in subacute phase:, 10st Balkan Congress
of Physiotherapy, Drama,Yunanistan 27-29 May 2005.
B10.
U.Cavlak, A.R. Ozdincler, E.Baskan, B.Ersöz, F.Altuğ How do people with
Multiple Sklero sis (MS) describe multiple sclerosis disease ; 10st Balkan Congress
of Physiotherapy, Drama, Yunanistan , 27-29 May 2005.
B11. O.Coban, D.Sindel, A.R. Ozdincler, İ.Yeldan, Ç. İncesu. Validation of the
Turkish version of the cystic fibrosis quality of life questionnaire (CFQoL):Pilot
study 28 th European Cystic Fibrosis Conference, Girit, Yunanistan, 22-25 June
2005.
B12. “Changes on Central Nervous System With Aging”, “3rd Congress of the International
Association of Physical Therapists Working With Older People” 3-5 Kasım 2006, İstanbul .
B13. B.E Hüseyinsinoğlu, A.R Ozdincler: “Relationship between Motor Function Assessment
Outcome and Instrumental Activities of Daily Living after Subacute Stroke.” “3rd Congress of
the International Association of Physical Therapists Working With Older People” 3-5 Kasım
2006, İstanbul.
7
B14. F.Ş Badıllı, A.R Ozdincler: “Is There Any Relation between VAS, BMI and Knee Flexion
in Patients with Knee Osteoarthritis?”. “3rd Congress of the International Association of
Physical Therapists Working With Older People” 3-5 Kasım 2006, İstanbul.
B15. T. Duymaz, A.R Ozdincler: “The Incidence of Smoking in Geriatric People” “3rd
Congress of the International Association of Physical Therapists Working With Older Peple” 35 Kasım 2006, İstanbul.
B16. E. Çetin, A. R Ozdincler: “Functional Assessment of Shoulder in Patients with Stage II
Impingement Syndrome” “3rd Congress of the International Association of Physical Therapists
Working With Older People” 3-5 Kasım 2006, İstanbul.
B17. U.Cavlak, E.Kavlak, E.Tarakci, A.R.Ozdincler, H.Uysal “A comparison of Quality of life
mothers with children with\withoutdisabilities: a sample based on turkish population 9th
international conference of Baltic child neurology association,Vilnius,Lithuania, Abstract book
31, 20-23 Haziran 2007.
B18. U.Cavlak, E.Kavlak, S.Gürsoy, E.Tarakci, A.R.Ozdincler, H.Uysal ”The effects of
physical therapy and social health components on quality of life in Turkish mothers with
disabled
9th
children”
international
conference
of
Baltic
child
neurology
association,Vilnius,Lithuania, Abstract book 32, 20-23 Haziran 2007.
B19. A.R Ozdincler, E Tarakcı, SN Baydoğan, O Kasapcopur: The relationship between
Quality of Life and Pain in Juvenile Idıopatic Arthritis “7th Congress of the European
Federation of IASP”European Journal of Pain (suppl):5(1):128, 21-24 September 2011.
B20. A.R Ozdincler, E. Tarakcı, E. Kaya Mutlu, Y. Zenginler: The Relation Between
Pain,Depression and Quality of Life in
Elderly 7th Congress of the European Federation of
IASP”European Journal of Pain (suppl):5(1):62, 21-24 September 2011.
B21. Kaya Mutlu E. ,Demirbuken I. ,Angin S. ,Ozdincler A.R. :Evaluation of static and
dynamic
postural
balance
in
rheumatoid
arthritis.
Scandinavian
Congress
of
Rheumatology;Kopenhagen 2-5 September 2012.
B22.
Kaya
Mutlu
E.
,Demirbuken
I.
,Angin
S.
,Ozdincler
A.R.
:The
effect
of
metatarsophalangeal joint arthodesis on static and dynamic balance in rheumatoid arthritis
patients. Scandinavian Congress of Rheumatology; Kopenhagen 2-5 September 2012.
8
B23. A. Ozdincler, B. Ersoz Huseyinsinoglu, O. Erkan Ogul : The reliability of Turkish
translated stroke spesific outcomes in subjects with stroke. 8th World Stroke Congress. Brasil.
October 10-13 2012.
B24. A. Ozdinçler, E. Tarakcı, A.Zengin. Literature review for stroke rehabilitation studies
between the years 2009-2011, 8th World Stroke Congress, 2012.
B25. A. Özdinçler , A.Zengin, E. Tarakcı. Literature review for stroke studies between the
years 2009-2011 in Turkey, 8th World Stroke Congress, 2012.
B26. D.Tarakcı, F. Tütüncüoğlu, E. Tarakcı, A.R. Özdinçler. The effectiveness of virtual
rehabilitation on balance parameters in a patient with hemiparatic cerebral palsy: a case
report.24th
Annual
Meeting
of
European
Academy
of
Childhood
Disability.
DMCN
Developmental Medicine&Child Neurology; 54(3): 150, 16-19 May 2012
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar
C1.1. Bası Yaraları ve Önleme Yolları. Hazırlayanlar A.R. Özdinçler, S. İnal, A. Zengin, A.
Tekeoğlu. Özürlüler Vakfı 2009 (Kitapçık)
C1.2. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör AR. Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN
978-605-4499-80-9,2013.
C2. Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplardaki bölümler
C2.1. AR. Özdinçler. Isı İle ilgili Genel Bilgiler. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör
AR. Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C2.2. AR. Özdinçler. Nemli Sıcaklık Ajanları. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör AR.
Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C2.3. AR. Özdinçler. Işık İle ilgili Genel Bilgiler. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör
AR. Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C2.4. AR. Özdinçler. Kuru Sıcaklık Ajanları. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör AR.
Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C2.5. AR. Özdinçler. Soğuk Modaliteler (Kriyoterapi). Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi.
Editör AR. Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
9
C2.6. AR. Özdinçler. Ultrason. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör AR. Özdinçler.
İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C2.7. AR. Özdinçler. Laser. Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi. Editör AR. Özdinçler.
İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C2.8. AR. Özdinçler. Manyetik Alan Tedavisi (Magnetoterapi). Fiziksel Modaliteler ve
Elektroterapi. Editör AR. Özdinçler. İstanbul Tıp Kitap Evi. ISBN 978-605-4499-80-9, 2013.
C3. Ulusal/uluslar arası kitaplardaki Çeviriler
C3.1 AR Özdincler, İ. Yeldan ve F.Ş.B. Demirtaş, “Daniels ve Worthingham’ın Kas Testi
Manuel Değerlendirme Teknikleri, Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 975-420-511-6, 2006.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. R. Aydın, A. Özdinçler, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, F. Dokuztuğ, A.
Arıtamur; Kalça protezi sonrası fonksiyonel değerlendirme Acta Orthop. Traumatol.
Turc. , 26; 220-224, 1992.
D2. A. Yalıman, R. Aydın, A. Oral, G. Dilşen, A. Özdinçler, F. Dokuztuğ, H. Ermiş,
A. Yüksel; Gebelikte bel ağrısı: Ağrı Derg. , 4 (4);30-34, 1992.
D3. F. Dokuztuğ, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, R. Aydın. A. Özdinçler, A. Kitiş,
Ü. Uğurlu, N. Dilşen, M. Konice, O. Aral, L. Öcal; Rehabilitasyon programına alınan
Romatoid
Artritli
hastaların
günlük
yaşam
aktivitelerinde
ağrı:
Ağrı
Derg.
,
4(1);24-27, 1992.
D4. A. Özdinçler, G. Dilşen; Hemiplejik hastalarda kas tonusuna Johnstone
tekniğinin etkileri: Fizyoterapi – Rehabilitasyon, 7 (6):54-62, 1994.
D5.
A.
Özdinçler,
R.Aydın,
Z.
Özdede,
G.
Di1şen;
Diz
endoprotezi
rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazı (SPH) kullanımı: Acta Orthop.
Traumatol. Turc. , 30:56-58, 1996.
D6. A. Özdinçler, G. Dilşen ; Hemipleji rehabilitasyonunda Johnstone ve Bobath
tedavi
tekniklerinin
karşılaştırılması:
Fizyoterapi–Rehabilitasyon,
8(6);29-36,
1997.
10
D7. A. Özdinçler, G. Dilşen; Hemiplejik hastalarda yürüme rehabilitasyonunda
zaman-uzaklık değişkenleri üzerine FES ve NMES'in etkilerinin karşılaştırılması:
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi , 1(3): 55-57, 1998.
D8. A. Özdinçler, E. Kubat; Nörolojik Defisiti olmayan mekanik kökenli bel
ağrılarında farklı egzersiz yöntemlerinin etkinliği; Fizyoterapi-Rehabilitasyon, 9 (78): 22-23. 1999.
D9. A.R. Özdinçler, İ. Yeldan; Hemiplejik olgularda yürüyüşün zaman-mesafe
özellikleri : Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi ,3 (2):96-100, 2002.
D10. F. Dokuztuğ, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, R. Aydın, A. Özdinçler, A. Kitiş,
Ü. Uğur1u, N. Dilşen, O. Aral, M. Konice, L Öcal; Romatoid Artritli hastalara
uygulanan rehabilitasyon eğitim programı sonuçlarının değerlendirilmesi: Fizik
Ted. Rehabil. Derg. , 15 (4); 208-211, 1991.
D11. R. Aydın, A. Özdinçler, G. Dilşen, A. Oral, A.Yalıman, F. Dokuztuğ, A.
Arıtamur; Diz protezi sonrası fonksiyonel değerlendirme: Fizik Ted. Rehabil. Derg.
,16 (4) ; 226-229, 1992.
D12. A. Özdinçler, G. Dilşen; Hemiplejik hastalarda Johnstone tedavi yaklaşımı
ile karşılaştırmalı bir çalışma: Fizik Ted. Rehabil. Derg. 17 (3);132-136, 1993.
D13. A. Yalıman, G. Di1şen, A. Oral, R. Aydın, F. Dokuztuğ. A. Özdinçler, H.
Tandoğan,
C.
Özdemir;
Sitting
Balance
in
Hemiplegia
Prognosis:
Med.
Bull.
Istanbu1, 26 (1);11-15, 1993.
D14. A. Oral, G. Dilşen, A. Yalıman, R. Aydın, G. Ertem, F. Dokuztuğ, A.
Özdinçler, Ü.Uğurlu, A. Kitiş, N. Özger; Boş zamanları değerlendirme, stres ve
myokard infarktüsü: İst. Tıp Fak. Mecm. , 57 (2) ; 8-1-I, 1993.
D15. F. Dokuztuğ, Ü. Uğurlu, A. Kitiş, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, R. Aydın, N.
Dilşen, M. Koniçe, O. Aral,
L. Öcal, A. Özdinçler; Romatoid Artritli hastalarda el
splintleri uygulaması: İst.Tıp Fak. Mecm. ,56 (1) ;41-45, 1993 .
D16.
V.Yüksel,
A.Özdinçler,
L.Müslümanoğlu,
G.Filiz,
S.Akı,
A.Öncel;
Genç
erişkinde inme rehabilitasyonu erken sonucu: olgu sunumu : Türkiye Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Dergisi , 18 (4):251-255, 1994.
11
D17. A. Yalıman, G. Dilşen, R. Aydın, A. Oral, F. Dokuztuğ , A. Özdinçler, H.
Tandoğan, C. Özdemir; Strok sonrası motor, fonksiyonel ve sosyal değerlendirme:
İst. Tıp. Fak. Mecm. , 59 (4): 38-41.1996.
D18. A. Özdinçler; Yürüme ve Değerlendirilmesi: Spor Araştırmaları Dergisi ,3 (2):
57-67. 1999.
D19. A.Özdinçler ; Bel ağrısı ve korunma yöntemleri: Spor Araştırmaları Dergisi, 4
(3):66-75, 2000.
D20. A.R. Özdinçler, İ. Yeldan; 17-25 yaş grubu üniversite öğrencilerinin gövde
kas gücü ve dayanıklılık değerlendirme sonuçları: Dinamik Dergisi, 1(4):39-43,
2002.
D21. A.R. Özdinçler, E. Ciritci; Osteoporozlu kişilerde denge değerlendirme
sonuçları: Dinamik Dergisi, 1(4):55-59, 2002.
D22. A.Özdinçler; Kemik mineral yoğunluğu ile yapılan spor tipinin ilişkisi Spor
Araştırmaları Dergisi ,6 (1):123-130 , 2002.
D23. Hüseyinsinoğlu B.E, Özdinçler AR, Oğul ÖE, Krespi Motor Aktivite Günlüğü28’inTürkçe sürümünün geçerlilik ve güvenirliği Y.Türk Noroloji Derg.17:83-89,
2011.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. F. Dokuztuğ, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, R. Aydın, A. Özdinçler, A. Kitiş,
U. Uğurlu, N. Dilşen, M. Koniçe, O. Aral, L.Öcal ; Rehabilitasyon programına alınan
romatoid artritli hastaların günlük yaşam aktivitelerinde ağrı : 3. Ulusal Ağrı
Kongresi, Istanbul, Özet Kitabı, 5:27, 3 - 5 Ekim 1991.
E2. A. Yalıman, R. Aydın, A. Oral, G. Dilşen, A. Özdinçler, F. Dokuztuğ, H. Ermiş,
A. Yüksel ; Gebelikte bel ağrısı: 3.Ulusal Ağrı Kongresi, Istanbul. Özet Kitabı,
S:31, 3 - 5 Ekim 1991.
E3. A. Yalıman, G. Di1şen, A. Oral, R. Aydın, F. Dokuztuğ, A. Özdinçler, H.
Tandoğan,
C.
Özdemir ;
Hemiplejik
hastalarda
üst
ekstemite
fonksiyonları:
13.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Nevşehir, Özet Kitabı S:5, 27
Ekim - 2 Kasım 1991.
12
E4. A.Yalıman, G. Dilşen, A. Oral, R. Aydın, F. Dokuztuğ, A.Özdinçler, H.
Tandoğan, C. Özdemir ; Strok Prognozunda oturma dengesi 13. Ulusal Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Kongresi Nevşehir, Özet Kitabı, S:6-7, 27 Ekim-2 Kasım 1991.
E5. A. Yalıman, G. Dilşen, R. Aydın, A. Oral, F. Dokuztuğ, A. Özdinçler, H.
Tandoğan, C. Özdemir: Strok sonrası motor, fonksiyonel ve sosyal değerlendirme
13.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi,
Nevşehir. Özet Kitabı, S:8, 27
Ekim - 2 Kasım 1991.
E6. A. Oral, G. Dilşen, A. Yalıman, R. Aydın, G. Ertem, F. Dokuztuğ, A. Özdinçler,
Ü. Uğurlu, A. Kitiş: Boş zamanlarını değerlendirme, stres ve myokard infarktüsü:
13.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Nevşehir. Özet Kitabı, S:34-35,
27 Ekim - 2 Kasım 1991.
E7. A. Oral, O. Okur, G. Dilşen, A. Yalıman, R. Aydın, F. Dokuztuğ, A. Özdinçler,
N. Koylan,
G. Ertem ; Kardiyoloji egzersiz test laboratuvarında "stres testi"
sonuçları:13.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Nevşehir. Özet Kitabı,
S:37, 27 Ekim - 2 Kasım 1991.
E8. R. Aydın, A. Özdinçler, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, F. Dokuztuğ, A.
Arıtamur ; Diz protezi sonrası fonksiyonel değerlendirme: 13.Ulusal Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Kongresi, Nevşehir. Özet Kitabı, S:46, 27 Ekim - 2 Kasım 1991.
E9. R. Aydın, A. Özdinçler, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, F. Dokuztuğ, A.
Arıtamur ; Kalça protezi sonrası fonksiyonel değerlendirme: 13.Ulusal Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Kongresi, Nevşehir. Özet Kitabı, S:48, 27 Ekim - 2 Kasım 1991.
E10. F. Dokuztuğ, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, R. Aydın, A. Özdinçler, A. Kitiş,
Ü. Uğurlu, N. Dilşen, O. Aral, M. Konice, L. Öca1 ; Romatoid Artritli hastalara
uygulanan
rehabilitasyon
eğitim
programı
sonuçlarının
Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi,
Nevşehir.
değerlendirilmesi:
Özet Kitabı,
13.
S:73, 27
Ekim - 2 Kasım 1991.
E11. F. Dokuztuğ, Ü. Uğurlu, A. Kitiş, G. Dilşen, A. Oral, A. Yalıman, R. Aydın,
N.
Dilşen, M. Koniçe, O. Aral, L. Öcal, A. Özdinçler ; Romatoid Artritli hastalarda el
splintleri
uygulamasi:
13.
Ulusal
Fizik
Tedavi
ve
Rehabilitasyon
Kongresi,
Nevşehir. Özet Kitabı, S:74, 27 Ekim - 2 Kasım 1991.
E12. G. Dilşen, A. Özdinçler, N. Özger Osteoporoz'da egzersizin rolü:; 8. Ulusal
Romatoloji Kongresi, Silivri. Özet Kitabı, S:37, 7 - 11 Eylül 1992.
13
E 13 . A. Ö z d in ç le r , G . Di l şen ; H emi p l ej i k h ast al a rı n Joh n st on e t ekn i ği il e
ted avi
s on u çl arı :
14 .Ul u s al
Fi z i k
T ed avi
ve
R eh abi li t asy on
K on g r e si ,
K u şa da sı .Ö z et K i t ab ı , S: 1 8, 1 0 - 1 5 Ma y ı s 19 93 .
E 14 . A. Ö z d i nç l er , R . A ydı n , Z . Ö r en k, G . Di l şen , A . O r al , A. Yal ı man , D .
Si n del , F. D o ku z t u ğ , N . Öz g e r , A . K i tiş, Ü . Uğu rl u , A . Tu ra Di z en d op r ot ez i
r eh a b i li tasy on u n da CP M ku l l an ı mı ; 14.Ul u sal Fi z i k Teda vi v e R eh ab i l i tasy on
K on g r e si , K u ş ada sı . Öz et K i t abı , S:5 0, 1 0 - 15 Ma yı s 1993 .
E 15 . N . Öz g e r, A . O ral , A. Yal ı man , D. Si n del , R . Ayd ı n , F . Do ku z tu ğ, A .
Ö z d in ç le r , G . Di l şen , K . Bü yü ktü rk , A. K i ti ş, Ü. Uğu rl u , A. T u r a; M y ok a rd
In f ar ktu su
an k si y et e ye
so n r a sı
et ki si :
h astan e -i çi
reh a bi li tasy on
14 .
Fi z i k
Ul u s al
T ed avi
p r og ram ı nı n
ve
dep r es y on
R eh ab il i t asyo n
ve
K on g r e si ,
K u şa d a sı . Öz et K i t a bı , S: 57 , 1 0 - 15 Ma yı s 199 3.
E 16 . N. Ö z g e r, A. O ral , A . Yal ı man , D. Si n del , R . A yd ı n , F. D o ku z tu ğ, A .
Ö z d in ç le r , G . Di l şen , K . Bü yü kt ü rk , Ü. Uğu rl u , A . K i ti ş, A. T u r a; M y ok a rd
In f ar kt u su s on ra sı h ast an e-i çi r eh a bi li tas y on p r og ra mı ön s on u çl arı 14. Ul u sal
Fi z i k Ted avi v e R e h abi li t asy on K on gr e si ,
K u şad ası . Öz et K i tabı , S: 5 8, 10 - 15
Ma yı s 1993 .
E 17 .
D.
Si n d el ,
A.
Or al ,
G.
Di l şen ,
F.
E rk an ,
A.
Yal ı man ,
R.
Aydı n ,
F.
Do ku z t u ğ, A. Ö z di nç l er , N . Öz g e r , Ü . U ğ u rl u , A . K i t i ş; K O A H’l ı h ast al ar da
göğ ü s e k spa n si y on u , di spn e v e f on ksi y o n el bağı m sı z lı k i li şki si : 14 . Ul u s al Fi z i k
T ed a vi v e R eh a bi li t asy on K on g r e si , K u şa dası . Öz et K i t abı , S : 59, 1 0 - 15 M ayı s
1993 .
E 18 . A . O ral , Ö . O k u r , N . Öz g er , A. Yal ı man , D . Si n d el , R . Aydı n , G . Di l şen , A.
Ö z d in ç le r , F . D o ku z tu ğ, A. Tu ra , A . K i ti ş, Ü. U ğu rl u ; Egz e r si z t e st i fi z i ks el
kap asi t e a çı sı n dan k en di n e gü v en i a rttı rm ada r ol o yn u y o r mu ? 14 . Ul u sal Fi z i k
T ed a vi v e R eh a bi li t asy on K on g r e si , K u şa dası . Öz et K i tabı , S :56, 1 0 - 15 M ayı s
1993 .
E 19 .
A.
O ral ,
A.
Tu ra ,
D.
Si n d el ,
R.
A ydı n ,
A.
Yal ıman ,
G.
Di l şen ,
M.
Mü sl ü ma n o ğl u , F. Do ku z t u ğ, A . Ö z di nç l er , N . Öz g e r , A . K i ti ş, Ü. U ğu rl u ;
Ma st e kt omi s on r ası r eh abi l i tasy on u n o mu z m o bi li tesi , g ö ğü s exp an si yo n u v e
f on k si y on el li ğe etki si : 14 . Ul u s al Fi z ik T ed avi v e R eh ab il i tasyo n K on g r esi ,
K u şa da sı . Öz et K i t a bı , S: 44 , 1 0 - 15 Ma yı s 199 3.
14
E 20 . A . Yal ı man , G. Di l şen , P. S e rda r o ğl u , F. D e ym e e r , A . O r al , D . Si n d el , R .
Ayd ı n , F. D o ku z t u ğ , A . Ö z d i nç le r , N . Öz g e r, Ü . U ğu rl u , A. K i t i ş; Du ch en n e
Mu s ku l e r Di st r ofi l i ç ocu kl a rda f on ksi y o n el ak t i vi t e dü z e yl e ri 14. Ul u sal Fi z i k
T eda vi v e R eh a bi li tasy on K on g r e si , K u şa dası . Öz et K i t abı , S : 38, 1 0 - 15 M ayı s
1993 .
E 21 . Ü . Uğu rl u , A . K i t i ş, F. D o ku z tu ğ , G . Di l şen , N . Di l ş en , M . K on i ç e, O . A ral ,
L. Ö cal , A . Ö z d i nç le r , N . Öz g e r, A . O ral , R . Aydı n , A . Yal ı man , D . Si n del ;
K on n e kti f
d ok u
akti vi tel e ri n e
h ast al ı kl arı n da
et ki si :
14 .
Ul u sal
r eh abi l i tasy on
Fi z i k
Ted a vi
ve
pr og ra mı n ı n
mob i l i te
R eh a b il i t asyo n
K on g r e si ,
K u şa da sı . Öz et K i t a bı , S: 52 , 1 0 - 15 Ma yı s 199 3.
E 22 . A . K i t i ş, Ü. Uğ u rl u , F . D o ku z tu ğ , G . Di l şen , N . Di l ş en , M . K on i ç e, O . A ral ,
L. Ö cal , A . Ö z d i nç le r , N . Öz g e r, A . O ral , R . Aydı n , A . Yal ı man , D . Si n d el ;
K on n e kti f
d o ku
h a stal ı kl arı n da
r eh abi li t asy on
p r og ra mı n ın
el
et ki si : 14. Ul u sal Fi z i k Teda vi ve R e h abi li tasy on K on g r e si ,
akt i vi t el e ri n e
K u şad ası . Öz et
K i t ab ı , S: 5 1, 1 0 - 1 5 Ma yı s 1 993 .
E 23 . F . D o ku z t u ğ , A . K i t i ş, Ü. Uğu rl u , G . Di l şen , N . Di l ş en , M. K on i ç e , O. A r al ,
L. Ö cal , A . Ö z d i nç le r , N . Öz g e r, A . O ral , R . Aydı n , A . Yal ı man , D . Si n d el ;
Si st e mi k Lu pu s Eri t em at oz i s ( S L E) , P ol i myoz i t (P M) , D e r m ato m yo z i t (DM) v e
Pr o g r esi f
Si st e mi k
Skl e r oz l u
(PSS)
h astal a rı n
r eh a bi li tasy on u n d a
ev
akti vi tel e ri n i n Değ e rl en di ri l mesi : 14 . Ul u sal Fi z i k Ted avi v e R eh a bi li tasy on
K on g r e si , K u şa da sı . Öz et K i t abı , S : 54 , 10 - 1 5 Ma yı s 199 3.
E24.
F.
Subaşı,
A.
Özdinçler,
S.
Karadeniz,
A.
Kayserilioğlu,
G.
Dilşen;
Hemiparazili hastaların izokinetik kas kuvveti test sonuçlarının değerlendirilmesi:
5. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, 30 Mart- 2 Nisan 1994
E 25 . A. Ö z d in ç le r , E. K u bat ; N ö r ol oj i k De fi si t i ol mayan me kan i k k ök en l i bel
ağ rı l arı n da
fa r kl ı
eg z er si z
Se mp oz yu mu , K u şa dası ,
y ön t e ml eri n i n
et ki n l i ği :
2.S ağl ı kl ı
Yaşa m
17 –1 8 O ca k 1998 .
E26. A. Özdinçler, İ. Yeldan, G. Dilşen Hemiparatik hastalarda yürümenin zamanuzaklık
değişkenlerinin
ortalama
değerleri;
7.Fizyoterapide
Gelişmeler
Sempozyumu, Antalya, 22 - 25 Ekim 1998.
E 27 . A. Ö z di nç l e r, İ.Y el dan , E .Ci ri t çi , D .T a ra kçı ; Hu z u r e vi v e e v o rt amı n d a
ya şa yan
g e ri at ri k l eri n
ya şa m
k al i t esi
değ e rl en di rm e
s on u çl arı n ı n
ka r şı l aştı rı l ması Ul u sal Ya şl ıl ı k Se mp oz y u mu , Ist an bu l , 23 - 2 6 Ma rt 20 00 .
15
E28. A.R.Özdinçler, E.Ciritçi, D.Tarakçı, İ.Yeldan, D.Sindel ; Omuz yumuşak doku
yaralanmalı hastalarımızın tedavi sonuçları: 8.Fizyoterapi de Gelişmeler Sempozyumu,
Ankara, 6-8 Kasım 2000.
E29. A.R. Özdinçler, İ. Yeldan; 17-25 yaş grubu üniversite öğrencilerinin gövde
kas gücü ve dayanıklılık değerlendirme sonuçları: 8. Fizyoterapi de Gelişmeler
Sempozyumu, Ankara, 6-8 Kasım 2000.
E30. A.Özdinçler, E.Ciritci; Osteoporozlu olgularda denge değerlendirme sonuçları: l7.
Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 24-29 Ekim 2001.
E31. İ.Yeldan, A.Özdinçler, G.İzmiroğulları, D.Tarakçı Genç popülasyonda el
dinamometresi ile kavrama gücünün değerlendirilmesi ; 17. Ulusal Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresi, Antalya, 24-29 Ekim 2001.
E32. A.R.Özdinçler, E.Ciritçi
Hemipleji ve multiple sklerozda global özürlülük
değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması; 40.yıl F i z yote r ap i ve R eh abi l i tasyo n
K on g r e si , An tal y a, 2 6- 29 Eki m 20 01 .
E 33 .
A.R.Özdinçler,
değ e rl en di rm e
Y.Ş.Ünveren;
son u çl arı
;
40.yıl
O bst et ri k
Fi zy ot e rapi
d ön emd e
ve
ka s- i s k el et
R eh ab il i t asyo n
si st e mi
K on g r e si ,
An t al ya , 26- 29 Eki m 20 01 .
E34.
A. Özdinçler,
I. Yeldan
Hemipleji
Rehabilitasyonunda
basınç splintlerinin
etkinliği ; 9. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Ürgüp, l7-20 Ekim 2002.
E 35 . B Ersöz , A. Özdinçler, E Ciritci Fizyoterapistlerde bel sağlığı anket sonuçları ;
9. Fizyoterapi de Gelişmeler Sempozyumu, Ürgüp, l7-20 Ekim 2002.
E 36 . İ. Yeldan, H. Gürses, A. Özdinçler, K. Muammar, M.Ziyaettin Musküler distrofili
hastalarda inspiratuar kas eğitim süresinin inspiratuar kas gücü üzerine etkisi : Toraks 7.Yıllık
Kongresi ; Toraks Dergisi 5(1):174, Nisan 2004 (Tartışmalı Poster).
E37. A.Özdinçler,
F.Ş.Badıllı Fizyoterapi uygulamalarının el kavrama kuvvetine
etkisi ; 10.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, 28-31 Ekim 2004.
E38. A.Özdinçler, İ.Yeldan, O.Çoban ; Gövde kas gücü ile el kavrama gücü
arasındaki ilişki : 10. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, 28-31 Ekim
2004.
16
E39. A.Özdinçler, B.Ersöz ; İnmeli hastalarda farklı iki değerlendirme yönteminin
sonuçlarının karşılaştırılması ; 10.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya,
28-31 Ekim 2004.
E40. A. Özdinçler, B.Ersöz Multiple Sklerozu olan kişilerde motor değerlendirme
sonuçları ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişki ; 10.Fizyoterapide Gelişmeler
Sempozyumu, Antalya, 28-31 Ekim 2004.
E41. A.R.Ozdıncler, I. Yeldan, S. Badıllı ve E.E. Dereli, “Education in Istanbul University
School of Physical Therapy and Rehabilitation” European Network of Physiotherapy in Higher
Education Spring Conference “Learning in a clinical environment: the best way to acquire
physiotherapy competences?” Abstracts, 17, Istanbul, Turkey, 2006.
E42. T. Kuru, A. R Özdinçler “Fizyoterapistler Arasında Traksiyon Kullanımı Sorgulama Form
Sonuçları” 11. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, CKM, İstanbul, 17-19 Kasım 2006 .
E43. B.E. Hüseyinsinoğlu, A. R. Özdinçler : İnmeli Hastalarda Erken Dönemde Kaba
Kavrama Gücü ve Dominant Hemisfer Tutulumunun İnstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri
Üzerine Etkisi” 1.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara. 4-6 Mayıs 2007.
E44. A Çakmak, Ö Kocaacar, G Acar, A. N Yılmaz, A.R Özdinçler : Çocuklarda Ağrı
Değerlendirme Yöntemleri Ne Kadar Güvenilir? 1.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Kongresi, 4-6 Mayıs 2007 Ankara.
E45. E.E Dereli, F.Ş.B. Demirbaş, B.E Hüseyinsinoğlu, A.R Özdinçler: Ağrı Şiddetinin Farklı
Skalalarla
Sorgulanması
Sonuç
Güvenilirliliğini
Arttırır
mı?
1.Ulusal
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon Kongresi, 4-6 Mayıs 2007 Ankara.
E46. Badıllı F.Ş , A.R. Özdinçler, E.E. Dereli ve İ. Yeldan, R.E.Demirbaş “Diz osteoartritli
hastalarda Womac, Koos ve SF-36 değerlendirmelerinin sonuçlarının karşılaştırılması”,
Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(2):137, 2009.
E47. B.E. Hüseyinsinoğlu, A. R. Özdinçler, Ö.E.Oğul, Y.Krespi. ”Erken dönem inmeli bir
olguda zorunlu hareket tedavisi(ZHT) uygulaması ve uzun dönem sonuçları Fizyoterapi
Rehabilitasyon, 20(2):110, 2009
E48. B.E. Hüseyinsinoğlu, A. R. Özdinçler, Ö.E.Oğul, Y.Krespi. ”Kronik travmatik beyin
yaralanmalı bir vakada botulinum toxin A(Btx-A)ve zorunlu hareket tedavisinin (ZHT) birlikte
uygulaması-olgu sunumu Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(2):110, 2009.
17
E49. B.E.Hüseyinsinoğlu, A.R.Özdinçler, Ö.E.Oğul,Y.Krespi‚ ‘‘Erken dönem inmeli bir olguda
zorunlu hareket tedavisi uygulaması ve takip sonuçları:olgu sunumu Türk Nöroloji Dergisi
15(2) 19 suppl ,Kasım 2009.
E50.
B.E.Hüseyinsinoğlu,
A.R.Özdinçler,
Ö.E.Oğul,
Y.Kresp,
Motor
aktivite
günlüğü-
28’inTürkçe’ye kültürler arası adaptasyonu Türk Nöroloji Dergisi15(2) :124 suppl, Kasım
2009.
E51. Ayşe Neriman Yılmaz, Ayşe Zengin, Arzu Razak Özdinçler, Fulya Yaman Ağaoğlu.
Ewing Sarkomu Sonrası Gelişen Lenfödem Tedavisi: Olgu sunumu. 9. Ulusal Radyasyon
Onkolojisi Kongresi. Kıbrıs. 21-25 Nisan 2010.
E52. Kaya Mutlu E, Tarakçı E, Zenginler Y, Özdinçler AR. “Huzurevinde yaşayan
geriatriklerde üriner inkontinans incelenmesi” 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim
2011.
E53. Kaya Mutlu E, Kuran G, Özdinçler AR. “Sağlıklı kişilerde kinesio bantlamanın solunum
kas kuvvetine etkisi“. TÜSAD 31. Ulusal Solunum Kongresi, 15-19 Ekim 2011.
E54. Kaya Mutlu E, Zenginler Y, Tarakçı E, Özdinçler AR “Huzurevinde yaşayan geriatrik
olgularda diyabetin depresyon ve sağlık durumuna etkisi; pilot çalışma. I. Ulusal Diyabette
Fizyoterapi Kongresi İzmir, 23-25 Aralık 2011. (Sözel Bildiri)
E55. D. Tarakcı , F. Tütüncüoğlu, E. Tarakcı, AR. Özdinçler. Serebral palsili çocuklarda sanal
gerçeklik
rehabilitasyon
uygulamalarının
alt
ekstremite
fonksiyonlarına
etkisi.
14.
Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2012.
E56. A.R. Özdinçler , E. Tarakcı, A. Zengin, 2009-2011 yılları arasında inme rehabilitasyonu
ile ilgili yayınların incelenmesi 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2012.
E57. Y Aslan, C. Can, G. Kuş, E. Tarakcı, AR. Özdinçler İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Bölümü
öğrencilerinin
fizyoterapi
konusundaki
farkındalıklarının değerlendirilmesi 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2012.
E58. E. Tarakcı , AR. Özdinçler, D. Tarakcı Masa başında çalışan farklı meslek gruplarında
kas iskelet sistemi problemlerinin incelemesi 14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 2012.
E59. Kaya Mutlu E, Mutlu C, Özdinçler AR. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda
Metilfenidat Kullanımı Fiziksel Aktivite Düzeyini Etkiler Mi? Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,
26-28 Nisan 2012.
18
E60.
Kaya
Mutlu
E,
Celik
D,
Mutlu
C,
Özdinçler
AR.
Fizyoterapide
Gelişmeler
Sempozyumlarında Kabul Edilen Sözlü Sunumların Yayınlanma Oranı. Fizyoterapide Gelişmeler
Kongresi, 26-28 Nisan 2012.
E61. Apti A, Özdinçler AR. Türkiye’de fizyoterapistlerin elektroterapi modalitelerini kullanım
alışkanlıkları. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 26-28 Nisan 2012.
E62. Çelik D, Demirel M, Kuş G, Erdil M, Özdinçler AR. The western ontarıo menisküs
değerlendirme formunun (WOMET) türkçeye çevirisi, kültürel adaptasyonu, geçerliliği ve
güvenilirliği. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması. 24-27 Nisan 2013.
E63. Kaya Mutlu E, Celik D, Özdinçler AR. Torakal disk herniasyonu ve sırt ağrısı: olgu
sunumu. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 Mayıs 2013.
E64. Kaya Mutlu E, Celik D, Özdinçler AR. Kılıçoğlu Ö, Nilsson-Helander N. Aşil Tendon Total
Rüptür Skoru’nun türkçeye çevirisi, kültürel adaptasyonu, geçerliliği ve güvenilirliği 4.Ulusal
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 Mayıs 2013.
E65. Kaya Mutlu E,
Özdinçler AR, Uz Tunçay S, Güngör F. Primer dismenorede kinesio
bantlama ve transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu: pilot çalışma. 4. Ulusal Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Kongresi. 9-11 Mayıs 2013.
E66. Hüseyinsinoğlu B.E, Tarakcı E. , Tarakcı D. , Özdinçler A.R. , “Hemiparetik Cerecral
Palsili Olgularda Modifiye Kısıtlayıcı Zorunlu Hareket Tedavisi Sonuçları: Vaka Serisi”, 4.Ulusal
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Pamukkale, 09-11 Mayıs 2013.(Sözel bildiri)
E67. Alpözgen AZ, Özdinçler AR, Akalan E. Siringohidromyeli Skolyoz Birlikteliği-Olgu
Sunumu. 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Denizli. 9-11 Mayıs 2013.
F. Diğer yayınlar:
F1- Ulusal Projede Görev Alma
Yaşlılarda özürlülüğün değerlendirimine yönelik çok merkezli epidemiyolojik çalışma:
Arslan Ş , Kutsal Y. G ; Geriatri , 2(3): 103-114, 1999.
G. Atıflar:
G1. “The effectiveness of low-level laser therapy on shoulder function in subacromial
impingement syndrome” başlıklı yayınım (citation sayısı 20).
19
G2. “Bobath concept versus constraint-induced movement therapy to improve arm function
recovery in stroke patients:a randomized controlled trial” başlıklı yayınım (citation sayısı 9)
G3. “Geriatrik hastalarda düşme risk faktörlerinin günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam
kalitesine etkisi” başlıklı yayınım (citation sayısı 2)
G4. “Life-views and ethical view points among physiotherapy students in Sweden and
Turkey-a comparative study” başlıklı yayınım (citation sayısı 11)
G5. “What is the relation between motor function assessment outcome and activities of daily
living after stroke” başlıklı yayınım (citation sayısı 3)
G6. “Effect of TENS and LEL on Pain and Functional Performance of Patients with Shoulder
Pain” başlıklı yayınım (citation sayısı 3)
H. Diğer Faaliyetler
H1-Kongrelerde Davetli Konuşmacı Olmak
H 1. 1.
H emi pl ej i k Ha st al ard a Ma rg a r e t J oh n st on e T ed avi Y ön t e mi : 2. Fi z i k
T eda vi v e R eh abi l i tas y on M ez u n i y et S o n ra sı Eği ti m K u r su ,
İstan b u l , 22 - 2 3
Ma yı s 1992 .
H 1. 2. S po r Ya ral an mal arı n da Fi z i k T ed avi v e R eh abi l i tasy o n : II. R eh a bi li tasy on
Gü n l e ri ,
L e fk o ş e ,
8 - 9 Ni s an 199 4.
H 1. 3. Pan el : Tü r ki y e’ d e Fi z y ot e rapi E ği ti mi n i n Dü n ü ,
R eh abi l i tasyo n Gü n l e ri ,
B u gü n ü v e Ya rı n ı : V.
İz mi r , 7 - 8 Ni san 19 97 .
H 1. 4. K u vv et l en di r me Egz e r si z l eri : H e r k es İçi n Egz e r si z Se mp oz yu mu ,
Bol u ,
19 - 2 1 Ma yı s 199 7.
H 1. 5. C o xa ar t ro z Pan el i , C e r rah i Dı ş ı ( K on se r va t i f) T ed avi si : I. O rt op edi k
Fi z yot e r ap i v e R eh a bi li t asy on S emp oz yu mu ,
İz mi r , 2- 4 Ni sa n 19 98 .
H 1. 6. M en a p oz da F i z yot e ra pi v e R eh ab il i tasyo n : K a dı n Sa ğl ı ğı n da F i z yot e r ap i
v e R eh abi l i t asy on S em p oz yu mu , İst an b u l , 8 Eyl ü l 199 8.
H 1. 7. Ya şl ıl arda öz ü rl ü l ü k dağı l ı mı : 2000’ e d oğ ru Ya şl ıl arda Ya şam K al i t esi v e
Fi z yot e r api S em p oz yu mu , İs t an bu l , 7 E yl ü l 1999 .
20
H 1. 8. Di si pl i nl er a r ası i li şki l er : F i z y o te ra pi v e R eh a bi li tas y on S em p oz yu mu
2001 , An ka ra , 28- 2 9 Ma yı s 2 001 .
H 1. 9. Öz ü rl ü l erd e S po r: C e r eb ral Pal s y R eh abi l i tasyo n u Se mp oz yu mu , K ay s e ri ,
30 H az i ran - 1 T em m u z 20 01 .
H 1. 10 . FT R ’ d e H ast a M emn u n i y eti : 9.F i z yot e ra pi ’d e G el i şmel er S e mp oz yu mu ,
N ev ş eh i r , 17- 20 Eki m 2 002 .
H 1. 11 . O st e op o r oz v e Sp o r: O st e op o r oz S em po z yu mu , İst an bu l , 30 Ma rt 20 04 .
H 1. 12 .
Mü z i s y en l e rd e
Kas
İs k el et
S i ste mi
R eh abi l i tasyo n Y akl aşı ml arı : Mü z i s y en
Sa kat l ı kl arı n da
Sağl ı ğı
Gü n l eri
Fi z y ot e r api
ve
1 , 11 -1 2 M a rt 20 05
İst an bu l
H1.13. 1.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, “Çocuk, Erişkin ve Yaşlılarda Ağrı ve
Tedavisi” 4-6 Mayıs 2007, Ankara.
H1.14. Engellilerin Yaşama Entegrasyonu ve Engelli İş Gücünün Ekonomiye Kazandırılması,
“Japonya’da Mesleki Rehabilitasyon Uygulama Örnekleri” Lefkoşa, Kıbrıs, Mayıs 2007.
H1.15. 6.Ulusal Geriatri Kongresi “Geriatride Koruyucu Rehabilitasyon Uygulamaları” Antalya
16-21 Ekim 2007.
H1.16. 12.Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu “Eğitimde Hayata Geçirilen Yenilikler
Paneli” Eskişehir,6-9 Kasım 2008.
H1.17.
2.Ulusal
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyon
Kongresi
“Elektroterapi,
Yenilikler,
Mikroakımlar” İzmir ,16.Mayıs 2009.
H1.18. Mustafa Kemal Üniversitesi 1.Antakya Fizyoterapi Günleri “Omurga Sağlığı” Skolyoz
ve Fizyoterapisi 20.Kasım 2009.
H1.19. 3.Manuel Terapi ve Osteopati Günleri “Artrozda Fizyoterapinin Kanıta Dayalı Tedavi
Yöntemleri İstanbul ”24-25 Nisan 2010.
H 1. 20 . İETT Genel Müdürlüğü “Toplumsal Yaşam ve Özürlüler” Özürlü ve Engellilerin Mesleki
Rehabilitasyonu 17.Mayıs 2010.
H1.21. 9.Ulusal Geriatri Kongresi “İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”Geriatri ve
Geriatrik Nöropsikiatri 2: suppl :13 Kasım 2010.
21
H1.22. 22.Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyum ve Sergisi “Kentiçi Toplu Ulaşımda Engellilerin
Erişimi” 2-3 Aralık 2010
H1.23. İstanbul Fizyoterapi Günleri 1 Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi “İnkontinans ve
Fizyoterapisi” 8 Mart 2011
H1.24. Bezmialem Vakıf Üniversitesi El’i Kavramak Sempozyumu “Fizyoterapi ve El” 23 Kasım
2011 İstanbul .
H1.25. 23. Geleneksel Multiple Skleroz Günü “MS de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” 6 Mayıs
2012.
H1.26. Multiple Skleroz Ve Fizyoterapi Günleri “Fizyoterapistler için her yönü ile MS” “Mesane
ve Barsak Eğtimi” 18 Mayıs 2012.
H1.27. Multiple Skleroz Ve Fizyoterapi Günleri “Fizyoterapistler için her yönü ile MS” “Fiziksel
Modaliteler ve Elektroterapi ” 18 Mayıs 2012.
H1.28. Annual Moscow Goverment International Conference Equal Rights-equal Oppurtunities
10-11 May 2012 Moscow . (Co-reporter)
H1.29. 1. Davraz Fizyoterapi Günler Kongresi “İnme Rehabilitasyonunda Nerdeyiz?” 25-26
Ekim 2013, Isparta.
H2- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlığı
H2.1. “Stroke Rehabilitation: Current Evidence”, “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında
Cerrahi Yaklaşımlar”, “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Fizyoterapi Uygulamaları”.
12. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Eskişehir. 6-9 Kasım 2008. (Oturum Başkanı)
H2.2. “Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite” Marmara Fizyoterapi Günleri-I, 10 Nisan 2009
(Panel Başkanı)
H2.3. “Özürlüler “Yaşamak için Teknoloji Kongresi” 2-3.12.2011, İstanbul.
H2.4. “2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi” 7-9.10.2011, İstanbul.
H2.5. “14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi” 26-28 Nisan, 2012, Nevşehir.
H2.6. “Fizyoterapide Güncel Yaklaşımlar” 30.5.2012, İstanbul .
22
H2.7. 8 Eylül Dünya Fiyoterapi günü 26.09.2012 İstanbul (Organizasyon Kurulu Onursal
Başkanı)
H2.8. “Skolyozun Multidispliner Değerlendirmesi, Tedavi ve Cerrahisi” 07 Şubat 2013
İstanbul.
H2.9. “4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” 11 Mayıs 2013, Denizli.
H2.10. “Uluslar arası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” “Ruh Sağlığı ve Toplum
Temelli Rehabilitasyon” 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Ankara.
H2.11. “1. Davraz Fizyoterapi Günler Kongresi”25-26 Ekim 2013, Isparta.
H2.12. “Özürlüler Kongresi 2013 Yaşam Hakkı: Eşit Haklar ve Fırsatlar” 20-21 Aralık 2013,
İstanbul .
H3. Kongre ve Çalıştayda Bilim Kurulu, Düzenleme Üyeliği
H3.1. “Özürlüler Kongresi 2010” 28-29 Mayıs 2010, İstanbul. (Bilim Kurulu)
H3.2. “Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ayak Sağlığı Sempozyumu” 3 Mayıs 2012 İstanbul.
(Düzenleme Kurulu)
H3.3. İstanbul Yaşlılık Çalıştayı “Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlıların Sağlık Sorunları” 20 Mart
2012.
H3.4. “Uluslar arası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi” “Ruh Sağlığı ve Toplum
Temelli Rehabilitasyon” 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Ankara .(Bilim Kurulu)
H3.5. “Özürlüler Kongresi 2013 Yaşam Hakkı: Eşit Haklar ve Fırsatlar” 20-21 Aralık 2013,
İstanbul.(Kongre Başkanı)
H3.6. Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi ( Danışma Kurulu Üyesi)
H4. Uluslararası Hakemli Dergilerde Editörlük ve Hakemlik
H4.1. Mc Master Online Rating of Evidence (MORE) 2012-Devam
H5. Jüri Üyelikleri
23
H5.1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora programına başvuran adayların belirlenmesi için
jüri üyesi.
H5.2. Doktora öğrencisi Gönül Acar’ın, Ayşe Zengin’in, Devrim Tarakcı, Yıldız Analay
Akbaba’nın Doktora Yeterlilik jüri Üyesi.
H5.3. Doktora öğrencisi Gökşen Kuran’ın, Aysel Yıldız’ın, Semra Oğuz’un Doktora Yeterlilik
jüri üyesi.
H5.4. Yüksek lisans öğrencisi Gonca Candan’ın Tez Sınav jüri üyesi.
H5.5. Doktora öğrencisi Derya Çelik’in Tez Sınav jüri üyesi.
H5.6. Burcu Semin Akel, Seyit Çıtaker, Derya Özer Kaya, Serkan Bakırhan, Deran Oskay’ın
Doçent Eser İnceleme jürisi.
H5.7. Burcu Semin Akel, Seyit Çıtaker Doçentlik Sınav Jürisi.
H5.8. Prof.Dr.Ferda Dokuztuğ Üçsular, Prof.Dr.Hanifegül Taşkıran ve Prof.Dr.H.Nilgün
Gürsesin Bilimsel dosya inceleme jürisi. ( Prof. Kadrosu)
H5.9. Uzm.Fzt.Devrim Tarakcı’nın Bilimsel dosya inceleme jürisi .(Yardımcı Doç. Kadrosu)
H5.10.Yard.Doç.Dr.Necmiye Ün Yıldırım’ın Doçent Eser İnceleme jürisi.
H5.11. Yard.Doç.Dr.Gülçin Bozkurt Doçent Eser İnceleme jürisi.
H5.12. Dr.Besey Ören, Dr.Psk. Reyhan Bahçıvan Saydam Yardımcı Doçent Eser İnceleme
jürisi.
H5.13. Dr.Fikret Büyükkaya ve Uzm.Dr.Fatih Tufan Yardımcı Doçent Eser İnceleme jürisi.
H5.14. Doç.Dr.Salih Angın Bilimsel dosya İnceleme jürisi. (Prof. Kadrosu)
24
Download

arzu razak özdinçler - Sağlık Bilimleri Fakültesi