08:30
10:00
10:00
10:45
10:40
11:00
11:00
12:30
12:30
13:30
13:40
15:00
15:00
16:20
Registration
Opening Cocktail
Main
Hall
Opening speech by Prof. Dr. Ramazan ABACI - Istanbul Commerce University
Keynote Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU - Günümüz Toplumunda
Aile ve Aile Danışmanlığının Önemi
Keynote Prof. Dr. Bradley T. Erford - Former President of ACA
Dining Hall
Hall 3
LUNCH BREAK -1. Floor
26.05.2014
ÇOCUK NARSİSİZMİ İLE ÇOCUKLUK DÖNEMİ
MUTLULUK/HUZUR ANILARI ARASINDAKİ
İLİŞKİ
Nuray Eran
Doç. Dr. Erkan Yaman
Miray Özözen
BİR BABA KATILIM EĞİTİMİNİN NİTEL
BULGULARI: BABALARIN, DENEYİMLERİ VE
ÇOCUKLARI İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE
DÜŞÜNCELERİ
Dr. Ercan Kocayörük
Abdullah Mert
BLOOM’UN BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİ VE
REVİZE EDİLEN TAKSONOMİNİN
KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
Doç. Dr. Ömer F. Tutkun
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Demirtaş
Arş.Gör. Duygu Gür Erdogan
Arş.Gör. Dr. Serhat Arslan
BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ HAZIRLANAN
EĞİTİM PROGRAMININ BİREYLERİN
Volkan Demir
DEPRESYON VE STRES DÜZEYLERİ ÜZERİNE
ETKİSİ
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ Prof. Dr.Ramazan Abacı
ÇOCUKLARIN BELİRLENMESİNDE BİLSEM
Yrd. Doç.Dr. Çağlar Çetinkaya
ÖĞRETMEN FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ Arş.Gör.Ümmühan Akpınar
NORMAL VE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN
BAZI ANTROPOMETRİK VE MOTOR BECERİ
DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Hall 4
15:00
16:20
Hall 5
Neşe Candan
Yrd. Doç. Dr. Fatih Kaya
PSİKOSOMATİK DERİ HASTALIĞI (ÜRTİKER,
SEBOREİK DERMATİT, NÖRODERMATİT)
TANISI ALMIŞ VE ALMAMIŞ KİŞİLERDE STRES, Özlem Şen
BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ
HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFEDİCLİK
DAVRANIŞLARINI YORDAMADA ÖZNEL İYİ
OLUŞ VE KİŞİLİK TİPLERİ ETKİSİ
Doç. Dr. Ali Haydar Şar
TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞINA
BÜTÜNCÜL VE TEKNOLOJİK BİR YAKLAŞIM
Orkun Şahmalı
Berk Orbay
Dr. Hande Gürel
Ferda Şahmalı
SABIR ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA,
GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Ayşe Eliüşük
Doç. Dr. Coşkun Arslan
ÇÖZÜM ODAKLI ENVANTER: GÜVENLİK VE
GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Faik Şanal Karahan
Doç. Dr. Erdal Hamarta
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF VOCATIONAL
OUTCOME EXPECTATIONS SCALE IN TURKISH Dr. Erkan Işık
UNDERGRADUATE STUDENTS
9:30
10:40
Main Hall
WORKSHOP
Dr. Brian Canfield: Family
Counseling Practice
9:30
10:40
Hall 1
WORKSHOP
Dr. Zümra Özyeşil: Mindfulness
in Schools
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK
GELİRLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Kasım Tatlılıoğlu
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BİLİNÇLERİ
(ÖZ FARKINDALIK) İLE UTANGAÇLIKLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doç. Dr. Erdal Hamarta
İzzet Parmaksız
Faika Şanal Karahan
Eyup Zorlu
09:30
10:40
Hall 3
LİSE 9. VE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET
BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME Assist.Prof. Dr. Müge Yüksel
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ
Emre Yılmaz
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
27.05.2014
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DENETİM
BECERİLERİ İLE ÖFKEYİ YIKICI İFADE ETME VE
ÖFKEYLE OLUMLU BAŞETME BECERİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doç. Dr. Erdal Hamarta
İzzet Parmaksız
Faika Şanal Karahan
Eyup Zorlu
ERGEN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞININ
EBEVEYN BOŞANMASI AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Kübra Sülükoğlu
Büşra Meşeli
Yard. Doç. Dr. Taşkın Tanrıkulu
EVLİ BİREYLERİN EVLİLİKLERİNE YÖNELİK ÖZ Yrd. Doç. Dr. A. Nilgün Canel
YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
Arş. Gör. Seher Merve Erus
09:30
10:40
09:30
10:40
10:40
11:00
11:00
12:15
11:00
12:15
11:00
12:15
Hall 4
Hall 5
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜKLEME
KARMAŞIKLIĞI DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL
ZEKÂ VE AKICI ZEKÂ ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ
Hamdi Korkman
Prof. Dr. M. Engin Deniz
SOSYAL PROBLEM ÇÖZME EĞİTİM
PROGRAMININ ERGENLERİN KARAR VERME
SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yıldız Bilge
Tuğba Türk
Gülşah Ertekin
Prof. Dr. M. Engin Deniz
THERAPEUTIC CONSIDERATIONS WITH
PORNOGRAPHY ADDICTED FEMALE CLIENTS
Dr. William C. Viser
THE MODERN TEACHER'S ROLE
Dr. Hanane Sarnau
MYTHS ABOUT NON-SUICIDAL SELF INJURY
Bilge Sulak
SUPERVISION IN CACREP ACCREDITED
COUNSELOR TRAINING PROGRAMS: AN
OVERVIEW THROUGH THE EYES OF TURKISH
GRADUATE STUDENTS IN THE US.
Süleyman Akçıl
Ahmet Can
COFFEE BREAK
Main Hall
WORKSHOP
Hall 1
WORKSHOP
Hall 3
Dr. Brian Canfield: Family
Counseling Practice
Dr. Zümra Özyeşil: Mindfulness
in Schools
PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI: KENDİNE
ZARAR VERME VE RİSK ALMA DAVRANIŞI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Vesile Oktan
SİBER ZORBACA DAVRANIŞLARIN
YORDAYICISI OLARAK SOSYAL ZEKA
Yard. Doç. Dr. Taşkın Tanrıkulu
Arş. Gör. Hüseyin Kınay
Arş. Gör. Süleyman Kahraman
SANAL BİRİKTİRME BOZUKLUĞU: KAVRAMSAL
BİR TANIMLAMA VE ÖLÇEK GELİŞTİRME
Yard. Doç. Dr. Taşkın Tanrıkulu
ÇALIŞMASI
11:00
12:15
Hall 3
ERGENLERDE PROBLEMLİ İNTERNET
KULLANIMINI AZALTMA PSİKO-EĞİTİM
PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
POZİTİF PSİKOLOJİ VE SOSYAL
KARŞILAŞTIRMA TEORİSİNE UYGUN
GELİŞTİRİLEN PROGRAMIN BİREYİN
BAĞIMSIZLIĞI VE ÖZGÜVENİNE ETKİSİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA
KULLANIMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
11:00
12:15
Hall 4
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÜST BİLİŞLER
İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Süleyman Kahraman
Abdülrezzak Çil
Hakan Metan
Gülcan Sungur
Özlem Şener
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Fatma Mızrak
Arş.Gör. Osman Amil
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan
Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli
Dr. Hakan Sarıçam
Yard. Doç. Dr.İsmail Çelik
Mevlüt Kacar
Ferhat Bayoğlu
27.05.2014
LİSE 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGI
DÜZEYLERİ İLE VANDALİST DAVRANIŞLARI
Mehmet Emin KALGI
SERGİLEME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN Ramin ALİYEV
İNCELENMESİ (ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ)
11:00
12:15
12:15
12:30
12:30
13:40
Hall 5
THE CONTRIBUTION OF META COGNITION IN
THE PREDICTION OF SOCIAL ANXIETY
İlhan YALÇIN
Volkan AVŞAR
Ebru GÜÇ
Elif Gülçin ÇELİK
INVESTIGATION OF THE PERCEPTION ABOUT
EARTHQUAKE BASED ON ELEMENTARY
SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS
Yard. Doç. Dr. Fuat Tanhan
Gamze Mukba
Elvan Ekinc
THE EFFECT OF FAMILY EDUCATION PROGRAM
UPON FEMALE SPOUSES’ COUPLE BURNOUT
LEVEL
THE EFFECTS OF EMOTIONAL AWARENESS
AND EXPRESSION PSYCHO-EDUCATION
PROGRAM ON THE COUNSELOR TRAINEES’
SELF COMPASSION LEVELS
Dr. Hatice Deveci Şirin
Prof. Dr. M. Engin Deniz
COFFEE BREAK
Main Hall
WORKSHOP
10.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE (ERGENLERDE)
DUYGUSAL ZEKÂ EĞİTİM PROGRAMININ
ERGENLERİN ÖFKE KONTROL BECERİSİNE
ETKİSİ
12:30
13:40
Dr. Bahar Mete Otlu
Doç. Dr. F. Ebru İkiz
Esra Asıcı
Hall 3
DRAMA TEMELLİ HAZIRLANAN ATILGANLIK
EĞİTİM PROGRAMININ ERGENLERDE AKRAN
ZORBALIĞI MAĞDURLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ÇALIŞANLARIN KENDİNİ SABOTAJ
DÜŞÜNCELERİ İLE KİŞİLİK TİPLERİ VE
EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
ANNELERİN ÇOCUKLARININ GELECEĞİNE
İLİŞKİN KAYGILARININ İNCELENMESİ
Dr. Brian Canfield: Family
Counseling Practice
Hakan Metan
Abdülrezzak Çil
Süleyman Kahraman
Gülcan Sungur
Özlem Şener
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Gülcan Sungur
Özlem Şener
Süleyman Kahraman
Hakan Metan
Abdülrezzak Çil
Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Arş.Gör. Osman Amil
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan
Doç. Dr. Hasan Bozgeyikli
Şengül İlgar
AKADEMİSYENLERİN PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI
Adem Şat
VE İŞ DOYUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan
AÇISINDAN İNCELENMESİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ
12:30
13:40
Hall 4
TÜRK KÜLTÜREL STRESLE BAŞA ÇIKMA
ÖLÇEĞİNİN (TKSBÖ) GELİŞTİRİLMESİ
POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU
ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ
VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Kamile Bahar
Aydın
Esra Çetin Özden
Yrd. Doç. Dr. Erkan Efilti
12:30
13:40
12:30
13:40
13:40
15:00
15:00
16:20
Hall 4
Hall 5
AİLELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK-EKONOMİK
DEĞİŞKENLERİN AİLE YAŞAM KALİTESİNE
ETKİLERİ
ITEM SELECTION METHODS IN COMPUTERIZED
ADAPTIVE TESTING
THE INTERCONNECTION BETWEEN
CURRICULUM DEVELOPMENT AND ICT
THE CONTRUBITION OF MEANING IN LIFE ON
PREDICTING DEPRESSION, ANXIETY, STRESS
AND LIFE SATISFACTION
GIVE CHANCE STUDENTS TO CRY “WE DON’T
NEED NO EDUCATION” IN A CLASS - NO ONE`S
LOSS BUT EVERYONE’S GAIN.
Dining
Hall
Main Hall
27.05.2014
Hall 3
Dr. Sema Sulak
Dr. Hanane Sarnau
Yard. Doç. Dr. Zümra Özyeşil
Itır Tarı Cömert
Dr. Mehmed Numan Kanar
LUNCH BREAK -1. Floor
WORKSHOP
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL
BECERİ, YAŞAMDA ANLAM VE YAŞAM
DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
15:00
16:20
Dr. Hatice Deveci Şirin
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK TEMELLİ
HAZIRLANAN GRUP REHBERLİĞİ
PROGRAMININ ERGENLERİN YALNIZLIK
DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE “YANSITICI
TAKIM” YÖNTEMİ
ERGENLERDE İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİM
PROGRAMININ SOSYAL KAYGI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Dr. Brian Canfield: Family
Counseling Practice
Prof. Dr. M. Engin Deniz
Yrd. Doç. Dr. Esin Özer
Arş. Gör.Taner AtmacaD
Arş. Gör.Muhammed Bahtiyar
Ayşe Yıldız
Cemrenur Topuz
Bilge Konaşoğlu
Prof. Dr. M. Engin Deniz
Yrd. Doç. Dr. Ferah Çekici
Gülşah Ertekin
Yıldız Bilge
Tuğba Türk
Prof. Dr. M. Engin Deniz
KİŞİSEL FARKINDALIK VE DUYGUSAL
TEPKİLER: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Hall 4
15:00
16:20
Hall 5
Yrd. Doç. Dr. Hasan Uğur
Yrd. Doç. Dr.Taşkın Tanrıkulu
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Tosun
YENİ EĞİTİM SİSTEMİYLE (4+4+4) EĞİTİMDoç. Dr. Neşe Güler
ÖĞRETİME DAHİL OLAN SEÇMELİ DERSLERE
Yunus Dovan
KATILMA ORANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER Süleyman Demir
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dr. Gülşen Taşdelen Teker
UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN
Yrd. Doç.Dr. Elif Dülger
MATEMATİK DERSİ BAŞARI DURUMLARININ
Kahraman
İNCELENMESİ (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Neşe Güler
ÖRNEĞİ)
TEACHING ENGLISH TO GIFTED CHILDREN
Cihan Başer
INVESTIGATION OF THINKING STYLES
ACCORDING TO LEARNING STYLES SCHOOL OF Dr. Hakan Salim Çağlayan
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Dr. Erkan Faruk Şirin
STUDENTS'
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL
VULNERABILITY, FORGIVENESS AND SOCIAL
SAFENESS
19:00
Terrace
Doç. Dr Mehmet Çardak
Dr. Hakan Sarıçam
Dr. Recep Uysal
GALA DINNER
9:30
10:40
9:30
10:40
Main
Hall
WORKSHOP
Dr. Bradley T. Erford: School
Counseling Practice
Hall 1
WORKSHOP
Dr. Ebru İkiz: Art of Helping
9:30
10:40
Hall 2
WORKSHOP
Dr. Ömer Faruk Şimşek: An
Introduction to
Structural Equation Modeling
AUDIOLOGICAL ASSESSMENT OF CHILDREN
WITH ATTENTİON DEFICIT HYPERACTIVITY
DISORDER
09:30
10:40
Hall 3
Doç. Dr. M. Rita Krespi
Boothby
Mustafa Çekiç
Tuğba Çekiç
Şule Kaya
Doç. Dr. M. Rita Krespi
DUYGUSAL EMEK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE
Boothby
UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
Öğr. Gör. Pervin Tunçı
28.05.2014
A CASE STUDY: A HELPING WAY TO
ADOLESCENTS FOR MANAGING THEIR ANGER
FEELINGS CONSTRUCTIVELY
Yard. Doç. Dr. Ülkü Tosun
Berna Çepni
DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE
BOZUKLUĞU VE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SAHİP
Yard. Doç. Dr. Ülkü Tosun
ÖĞRENCİLERİN “KİMDİR BU?” TEKNİĞİ İLE
BELİRLENMELERİ
09:30
10:40
10:40
11:00
11:00
12:15
11:00
12:15
11:00
12:15
12:15
12:30
12:30
12:15
12:30
13:40
13:40
15:00
15:00
16:30
15:00
16:30
Hall AN INVESTIGATION OF THE PREDICTIVE ROLE
OF SELF-COMPASSION ON HOPE IN TURKISH
4 UNIVERSITY STUDENTS
Doç. Dr Mehmet Çardak
Dr. Hakan Sarıçam
Dr. Recep Uysal
COFFEE BREAK
Main
Hall
WORKSHOP
Dr. Bradley T. Erford: School
Counseling Practice
Hall 1
WORKSHOP
Dr. Ebru İkiz: Art of Helping
Hall 2
WORKSHOP
Dr. Ömer Faruk Şimşek: An
Introduction to
COFFEE BREAK
Main
Hall
WORKSHOP
Hall 2
WORKSHOP
Dining
Hall
Main
Hall
WORKSHOP
Hall 2
WORKSHOP
Dr. Bradley T. Erford: School
Counseling Practice
Dr. Ömer Faruk Şimşek: An
Introduction to
LUNCH BREAK -1. Floor
Dr. Bradley T. Erford: School
Counseling Practice
Dr. Ömer Faruk Şimşek: An
Introduction to
Download

ICEC 2014 Conference Program