GYTE Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilimsel ToplanYları Bilişimsel Elektromanye1kte Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemi Uygulamaları Doç. Dr. Özgür Ergül Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15 Ekim Çarşamba @ 12:50 GYTE Bilgisayar Mühendisliği Binası Z23 IEEE Computer Society taraNndan 20. yüzyılın en önemli 10 algoritmasından biri olarak seçilen hızlı çokkutup yöntemi (FMM) ve bu yöntemin çok katmanlı versiyonu olan çok seviyeli hızlı çokkutup yöntemi (MLFMA), elektromanye1zma problemlerinin hızlı, doğru ve etkin çözümleri için kullanılabilen en güçlü algoritmalar arasındadır. Son yıllarda yüksek bilişimli hesaplama yöntemleriyle kabiliyetleri daha da arYrılan FMM ve MLFMA tabanlı benze1m ortamlarında, op1k metamalzemeler, fotonik kristaller, antenler ve anten dizgeleri, nanoantenler, ve karmaşık yapılardan saçılım problemleri, homojenleş1rme, periyodiklik ve sonsuzluk gibi varsayımlara gidilmeden çözülebilmektedir. Bu seminerde, FMM ve MLFMA çözücülerindeki ana mekanizmalar, bunların varyasyonları ve son gelişmeler ele alınacak, ve bu çözücülerin çeşitli alanlardaki uygulamalarından örnekler sunulacakYr. Biyografi Doç. Dr. Özgür ERGÜL, lisans, yüksek lisans ve doktora eği=mlerini sırasıyla 2001, 2003 ve 2009 yıllarında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamışKr. Aynı bölümde 2001-­‐2009 yıllarında öğre=m asistanı olarak görev alan Ergül, araşKrmalarını 2000-­‐2005 yıllarında Bilişimsel Elektromanye=k Grubu’nda, 2005-­‐2009 yıllarında ise Bilkent Üniversitesi Bilişimsel Elektromanye=k AraşKrma Merkezi’nde (BiLCEM) sürdürmüştür. 2009-­‐2012 yıllarında Strathclyde Üniversitesi Matema=k ve İsta=s=k Bölümü’nde öğre=m görevliliği yapan Ergül, 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne kaKlmışKr. Bu bölümde CEMMETU araşKrma grubunun liderliğini yapmaktadır. Ergül’ün ilgi duyduğu araşKrma konularına, büyük ölçekli ve karmaşık elektromanye=zma problemlerinin çözümleri için hızlı ve hassas algoritmaların geliş=rilmesi, integral denklemleri, itera=f metotlar, paralel programlama ve yüksek bilişimli hesaplama girmektedir. Bu konulardaki bilimsel çalışmaları nedeniyle aldığı ödüller arasında, 2007 IEEE Antenler ve Yayınım Topluluğu Yüksek Lisans Ödülü, 2007 Leopold B. Felsen Elektromanye=kte Mükemmelliyet Ödülü, 2010 Serhat Özyar Yılın Genç Biliminsanı Ödülü, 2011 URSI Genç Biliminsanı Ödülü, 2013 Bilim Akademisi Genç Biliminsanı Ödülü, 2013 ACES Kariyer Ödülü, 2013 Parlar Vakc AraşKrma Teşvik Ödülü, ve 2014 TÜBİTAK Teşvik Ödülü bulunmaktadır. zHT 483 ,yarrA annetnaonaN 5x5
i+2i+4i+8i+21i+51-
=ε
=ε
=ε
=ε
=ε
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
=ε
=ε
=ε
=ε
7.0
6.0
5.0
4.0
)m/V( dleiF cirtc
i+51i+02i+52i+92-
)m/V( dleiF cirtcelE enoZ−raF
Ergül “Guide to Programming and Algorithms Using R” (Springer) isimli ders kitabının yazarıdır. Ayrıca, 160’tan fazla dergi ve konferans makalesi ve “ The Mul=level Fast Mul=pole Algorithm (MLFMA) for Solving Large-­‐Scale Computa=onal Electromagne=cs Problems” (Wiley-­‐IEEE) isimli araşKrma kitabının ortak yazarları arasındadır. Ergül, IEEE Antennas and Propaga=on Magazine ve Scien=fic Report (Nature) dergilerinde yardımcı editörlük görevlerini de yürütmektedir. 
Download

DUYURU