SEMPOZYUM PROGRAMI
URSI (INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE) TÜRKİYE
ULUSAL KOMİTESİ
VII. URSI-TÜRKİYE BİLİMSEL KONGRESİ
ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI
28-30 Ağustos 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ
Bildiri Çağrısı:
Bilindiği gibi URSI; Elektromanyetik metroloji, anlalar ve dalgalar, sinyaller ve haberleşme sistemleri,
elektronik ve fotonik, elektromanyetik gürültü ve girişim, dalga yayılımı ve uzaktan algılama, iyonosferik
dalga yayılımı, dalgalar ve plazma, radyo astronomi ile biyoloji ve tıpta elektromanyetik olmak üzere on ayrı
komisyondan oluşmaktadır. URSI Türkiye Ulusal Komitesi TÜBİTAK altında örgütlenmiş olup 1993
yılından bu yana faaliyet göstermektedir. URSI- Türkiye 2014 Bilimsel Kongresi 28-30 Ağustos 2014
tarihlerinde Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin ev sahipliğinde, Elazığ’da
düzenlenecektir. Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde, sanayi ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen
çalışmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konulardaki var olan araştırma
potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmasını ve
bilgi aktarımını sağlayacak, ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin
hazırlayacaktır.
Bildiri Konuları :
Kongre, aynı zamanda Uluslararası URSI'nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın
diğer konuları kapsamakta ancak ilgili olmak kaydı ile bunlarla sınırlandırılmamaktadır.
A. Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)
VII. URSI-TÜRKİYE BİLİMSEL KONGRESİ
Onursal Başkan
Prof.Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Ü. Rektör)
Düzenleme Kurulu
Başkan
Prof.Dr.Ayhan ALTINTAŞ (Bilkent Ü.)
Başkan Yard.
Prof.Dr.Özlem AYDIN ÇİVİ (ODTÜ)
Sekreter
Prof.Dr. Birsen SAKA (Hacettepe Ü.)
Yerel Düzenleme Kurulu
Başkan
Yrd.Doç.Dr.Ayhan AKBAL (Fırat.Ü.)
Eş Başkan
Prof.Dr. Yakup DEMİR (Fırat.Ü.)
Finans Yöneticisi
Prof. Dr. Hasan KÜRÜM (Fırat.Ü.)
Yrd.Doç.Dr. Turgay KAYA (Fırat.Ü.)
Yrd.Doç.Dr. Hasan GÜLER (Fırat.Ü.)
Sekreter
Yrd.Doç.Dr. Yavuz EROL (Fırat.Ü.)
URSİ-TÜRKİYE Yönetim Kurulu
Başkan
: Prof.Dr. Ayhan ALTINTAŞ (Bilkent Ü.)
B.
Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)
C.
Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)
D.
Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)
E.
Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)
F.
Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Prop. and Remote Sensing)
G.
İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)
H.
Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)
URSI-TÜRKİYE Bilimsel Komisyon Başkanları
Dr. Fatih ÜSTÜNER ( Komisyon A)
İ.
Radyo Astronomi (Radio Astronomy)
Prof.Dr. M. İrşadi AKSUN (Komisyon B)
J.
Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)
Prof. Dr. Erdal PANAYIRCI (Komisyon C)
Bşk. Yrd. : Prof.Dr. Özlem AYDIN ÇİVİ (ODTÜ)
Sekreter
: Prof.Dr. Birsen SAKA (Hacettepe Ü.)
Üye
: Prof.Dr. Sedef KENT (İTÜ)
Üye
: Doç.Dr. Şükrü ÖZEN (Akdeniz Ü.)
Doç.Dr. Haluk KÜLAH (Komisyon D)
Önemli Tarihler:
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi
26 Mayıs 2014
Kabul Bildirimin Yapılması
14 Haziran 2014
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi 23 Temmuz 2014
Prof.Dr. Şimşek DEMİR (Komisyon E)
Doç.Dr. Sinan GEZİCİ (Komisyon F)
Prof.Dr. Feza ARIKAN (Komisyon G)
Doç.Dr. İbrahim ÜNAL (Komisyon H)
Y.Doç.Dr. Ferhat F. ÖZEREN (Komisyon J)
Prof.Dr. Ergin ATALAR (Komisyon K)
2
3
DANIŞMA KURULU
Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi-Rektör)
DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Ayhan ALTINTAŞ (BAŞKANI)
(Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)
Prof.Dr. Yakup DEMİR
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL ( BAŞKAN YRD.)
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Prof.Dr.Sedat SÜNTER
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Prof.Dr.Mustafa POYRAZ
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Prof.Dr.Mehmet CEBECİ
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Prof.Dr.Hasan KÜRÜM
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Doç.Dr.Mustafa TÜRK
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Doç.Dr.Muhsin Tunay GENÇOĞLU
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Doç.Dr.Arif GÜLTEN
Prof.Dr. Hasan ALLİ
(Fırat Üniversitesi-Rektör Yrd.)
Prof.Dr. Ahmet ÖZER
Prof.Dr. Ayhan ALTINTAŞ
(Fırat Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Dekanı)
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik
Mühendisliği)
(Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh.)
Prof.Dr. Özlem AYDIN ÇİVİ
(ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)
Prof.Dr. Birsen SAKA
(Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.)
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Prof.Dr. Sedef KENT
(İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi)
Doç.Dr. İbrahim ÜNAL
(İnönü Üniversitesi)
Doç.Dr. Şükrü ÖZEN
Doç.Dr. Ali YEŞİL
(Fırat Üniversitesi-Fizik Bölümü)
Yrd.Doç.Dr. Esat GÜZEL
(Fırat Üniversitesi-Fizik Bölümü)
(Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.)
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik
Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Yavuz EROL
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Vedat ÇELİK
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Turgay KAYA
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Sencer ÜNAL
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZDEMİR
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Mahmut Temel ÖZDEMİR
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Hasan GÜLER
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Fikret ATA
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ORHAN
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr.Abuzer ÇALIŞKAN
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Yrd.Doç.Dr. Murat CANYILMAZ
(Fırat Üniversitesi-Fizik Bölümü)
Arş.Gör.Dr.Zehra URAL BAYRAK
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Abdulcelil KÜLEKÇİOĞLU
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Ebru KARAKÖSE
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Duygu KAYA
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Melike ESEN
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Merve YILDIRIM
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Bircan KAMIŞLIOĞLU
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş.Gör.Rumeysa KÜLEKÇİOĞLU
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş. Gör.Mehmet SÖNMEZ
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş. Gör.Musab COŞKUN
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
Arş. Gör.Barış KARAKAYA
(Fırat Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
4
Prof.Dr. Yakup DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL
5
DAVETLİ KONUŞMACILAR
BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ayhan ALTINTAŞ
(Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. )
Prof.Dr. Özlem AYDIN ÇİVİ
Prof.Dr. Birsen SAKA
Prof.Dr. Sedef KENT
Doç.Dr. Şükrü ÖZEN
(ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. )
(Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
(İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi)
(Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
Prof.Dr. Orhan ARIKAN
Prof.Dr. Erdem YAZGAN
Prof.Dr. Vakur ERTÜRK
(Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
(Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
(Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
Doç.Dr. Selçuk HELHEL
Doç.Dr. Özlem ÖZGÜN
Prof.Dr. Erdal PANAYIRCI
(Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
(TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik )
(Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
Prof.Dr. Gökhan UZGÖREN
Y.Doç.Dr. Ayhan AKBAL
Dr. Fatih ÜSTÜNER
Prof.Dr. M. İrşadi AKSUN
(İKÜ Elektronik Müh. )
(Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
(Director, National Metrology Institute, Tubitak)
(Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
Prof.Dr. Erdal PANAYIRCI
Doç.Dr. Haluk KÜLAH
Prof.Dr. Şimşek DEMİR
(Kadir Has Üniversity Elektrik-Elektronik Müh. )
(ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. )
(ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. )
Doç.Dr. Sinan GEZİCİ
(Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
Prof.Dr. Feza ARIKAN
(Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
Doç.Dr. İbrahim ÜNAL
(İnönü Üniversitesi)
Y.Doç.Dr. Ferhat Fikri ÖZEREN(Erciyes Üniversitesi)
Prof.Dr. Ergin ATALAR
(Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. )
6
A KOMİSYONU
Elektromanyetik Metrolojide Yeni Yönelimler
Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ
TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü),
C KOMİSYONU
OFDM with Index Modulation; A Remedy for High Mobility
Prof.Dr. Erdal Panayirci
Kadir Has University
D KOMİSYONU
77 GHz için tasarlanan alıcı entegre devre ve antenlerin gerçeklenmesi
Prof.Dr.İbrahim Tekin
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi.
F KOMİSYONU
Ionolab İyonküre Uzaktan Algılaması ve 2-B ve 3-B Görüntüleme Çalışmaları
Prof.Dr. Orhan ARIKAN
Bilkent Üniversitesi
G KOMİSYONU
İyonkürenin F-Bölgesi Fiziği ve F.Ü. Fizik Bölümündeki Çalışmalar
Prof.Dr. Mehmet AYDOĞDU
Fırat Üniversitesi
H KOMİSYONU
Electromagnetıc Wave Propagatıon In Ionospherıc Plasma
Doç.Dr. İbrahim ÜNAL
İnönü Üniversitesi
J KOMİSYONU
TÜRKİYE’de Radyo Astronomi Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Ferhat Fikri ÖZEREN
Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,
K KOMİSYONU
Ultrakısa Atımlı Küme Modlu Fiber Lazer Sistemi Geliştirilmesi ve Doku ve
Malzeme İşlemede Kullanım
Dr. Hamit Kalaycıoğlu
Bilkent Üniversitesi
7
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos 2014 Perşembe
Saat
08:30
16:00
KAYIT
AÇILIS TÖRENİ
(Atatürk Kültür Merkezi-AKM)
09:00
09:30
09:30
10:40
Mimar
Sinan
Davetli
Konuşmacı
G
10:40
11:00
11:00
13:00
Yusuf Has
Hacib
Davetli
Konuşmacı
J
Mimar
Sinan
Oturum
A2
19:00
21:00
Farabi
Yusuf Has
Hacib
Oturum
B2
İbn-i Sina
Oturum
C2
Kaşgarlı
Mahmud
Oturum
D2
Farabi
Davetli
Konuşmacı
F
Yemek Arası
Mimar
Sinan
Yusuf Has
Hacib
İbn-i Sina
Kaşgarlı
Mahmud
Farabi
Davetli
Konuşmacı
A
Davetli
Konuşmacı
K
Oturum
C3
Oturum
D3
Oturum
E3
16:00
16:30
16:30
18:30
Oturum
C1
Kaşgarlı
Mahmud
Oturum
D1
Çay-Kahve İkramı
13:00
14:00
14:00
16:00
İbn-i Sina
Çay-Kahve İkramı
Mimar
Sinan
Oturum
A4
Yusuf Has
Hacib
Oturum
B4
İbn-i Sina
Oturum
C4
Kaşgarlı
Mahmud
Oturum
D4
Açılış Yemeği - Yöresel Müzik – Çayda Çıra
Mavi Göl Tesisleri –HAZAR GÖLÜ/ SİVRİCE]
8
Farabi
Notlar:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
9
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (09:30-10:40)
Davetli Konuşmacı G: Prof.Dr. Mehmet AYDOĞDU
(Mimar Sinan Salonu)
Davetli Konuşmacı J: TÜRKİYE’de Radyo Astronomi Çalışmaları
Yrd.Doç.Dr.Ferhat Fikri ÖZEREN
(Yusuf Has Hacib Salonu)
OTURUM C1: (İbn-i Sina Salonu)
ID No
47
54
141
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
WLAN Uygulamaları için Eşdüzlemsel Hat Beslemeli
Çift Bantlı Monopol Düzlemsel Bir Anten
Emrah SEVER, Cevdet IŞIK
Bir Doğru Akım Motorunun Akım Bilgisinin Alınmasının Ve
Analizinin Kablosuz Algılayıcı Ağ Ve Matlab Web Sunucusu
Kullanılarak Tasarlanması
Mehmet BAKIR, İlyas ÇANKAYA, Selim Şeref ÖZTÜRK
Tek Çanak Verilerinin GILDAS/CLASS Programıyla İndirgenmesi
Kerem Osman ÇUBUK, Ferhat Fikri ÖZEREN, Selçuk TOPAL
OTURUM D1: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
67
93
99
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Tümdevrelerde Elektromanyetik Uyumluluk için Besleme Uçlarının
Empedansının Modellenmesi
Muhammed Emin BAŞAK, Ayten KUNTMAN
Ultrasonik İşaterlerin Algılanmasında İletim Hattı Gürültülerinin
Bozucu Etkilerinin Giderilmesi Hakkında Bir Saha Uygulaması Örneği
Ahmet Turan ÖZDEMİR
Hava Araçlarında Antenden Kabloya Kuplajın Modellenmesi ve
Doğrulanması
Fatih ÜSTÜNER, Ersan BARAN, Ekrem DEMİREL, Coşkun COŞAR, İ.
Hakan GÖKDOĞAN
10
Notlar:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
11
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (11:00-13:00)
OTURUM A2: (Mimar Sinan Salonu)
ID No
5
6
7
9
11
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Geri İzlemeli Arama Algoritması ile Doğrusal ve Dairesel Eşmerkezli
Anten Dizilerinin Sentezi
Kerim GÜNEY, Ali DURMUŞ, Suad BAŞBUĞ
Polarizasyon Bağımsız Çok-Bantlı Silindirik Dalga Kılavuzu Şekilli
Sinyal Emici Metamalzeme
Olcay ALTINTAŞ, Furkan DİNÇER, Emin ÜNAL, Muharrem
KARAASLAN, Oğuzhan AKGÖL, Cumali SABAH
Polarizasyon Bağımsız FSS Metamalzeme Mükemmel Sinyal Emici
Furkan DİNÇER, Muharrem KARAASLAN, Emin ÜNAL, Oğuzhan
AKGÖL, Cumali SABAH, Olcay ALTINTAŞ
Kuşlarda Eş Seçme Algoritması İle Lineer Anten Dizilerinde Diyagram
Sıfırlama
Kerim GÜNEY, Erhan KURT, Suad BAŞBUĞ
Yüksek Frekans Monostatik Deniz Radarının İki Boyutlu Kartezyen
Koordinatlarda Hareketli Pencere Zaman Uzayı Sonlu Farklar Yöntemi
İle Modellenmesi
Mehmet Burak ÖZAKIN, Halil Alptuğ DALGIÇ, Serkan AKSOY
OTURUM B2: (Yusuf Has Hacib Salonu)
ID No
1
10
24
34
35
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Sualtı Akustik Haberleşmesi Uygulaması
Lütfullah DURNA, İsmet Yılmaz ERGUN, Sefa ÖZLÜ, Salim
KAHVECİ
IMS Konfigürasyon Parametreleri İzleme Çözümü
Merve GÜNAYDIN, İzzet ÇELİK
GSM-HÜCRE Planlama Yöntemi
Ahmet KIRDAR, Askın DEMIRKOL
Poisson Denklemini Kullanarak Mobil Tabanlı Fotomontaj
Bekir DİZDAROĞLU, Ender KARAAĞAÇ, Murat KAYA
Önsel Bilgiyle El İmgelerinin Çevritini Bulma ve Temel Bileşenler
Analiziyle Eli Yeniden Modelleme
Bekir DİZDAROĞLU, Elif BAYRAK
12
Notlar:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
13
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (11:00-13:00)
OTURUM C2: (İbn-i Sina Salonu)
ID No
133
139
145
150
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Enine Kuplajlı ve AHR Tabanlı Anten Yapıları İçin Elektriksel Boyut ve
Kazanç Analizi
Evren EKMEKÇİ, Alparslan ÇINAR, Ahmet AYAN, Havva Demet
KORUCU, Esra DEMİR
Gerçel Frekans Tekniği Kullanarak Mikroşerit Yama Anten Uyum
Devresi Tasarımı
Ramazan KÖPRÜ, Sedat KILINÇ, Bekir BİNBOĞA, Sıddık YARMAN
Tekil Potansiyel İntegralleri için Özdeşlikler
Sevda ÖZDEMİR, Alper ÜNAL, Sema Nur KOÇ, Adnan KÖKSAL
Altıgen Şekilli Ayrık Halka Rezonatör Yapılarının Analizi
Sultan CAN, A. Egemen YILMAZ, Gönül Turhan SAYAN
OTURUM D2: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
79
90
91
100
101
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsünde Paralel İki Hat
Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Değişimi
Burak DİLEK, Nilüfer AS
Bir Radyolink İstasyonunda Yüksek Frekanslı Elektrik Alanların Uzun
Süreli Ölçümü, Sonuçların Ortam Sıcaklığı ve Nem Değişimi ile
İlişkisinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Teoman KARADAĞ, Tuncay ÖZDEMİR, Teymuraz ABBASOV
Metropol Bir Şehirde GSM & UMTS Frekanslarındaki Elektrik
Alanların Uzun Süreli Ölçülmü, Sonuçların Ortam Sıcaklığı ve Nem
Değişimi ile İlişkisinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Teoman KARADAĞ, Tuncay ÖZDEMİR, Teymuraz ABBASOV
İnsansız Hava Aracı Kullanarak Anten Işıma Örüntüsü Ölçümü
Emre AYDEMİR, Erhan GÜLEÇ, Mustafa İLARSLAN, Mansur ÇELEBİ,
Ekrem DEMİREL, Fatih ÜSTÜNER
Gemilerde Üstyapının HF Monopol Antenlerin Empedans ve Işıma
Karakteristiklerine Etkisi
Fatih ÜSTÜNER
14
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
15
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (14:00-16:00)
Davetli Konuşmacı A: Elektromanyetik Metrolojide Yeni Yönelimler
Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ
(Mimar Sinan Salonu)
Davetli Konuşmacı K: Ultrakısa Atımlı Küme Modlu Fiber Lazer Sistemi
Geliştirilmesi ve Doku ve Malzeme İşlemede Kullanım
Dr. Hamit Kalaycıoğlu
(Yusuf Has Hacib Salonu)
OTURUM C3: (İbn-i Sina Salonu)
ID
No
36
37
50
52
59
64
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Pencereleme Teknikleriyle FIR QMF Bankası Tasarımı
Bircan KAMIŞLIOĞLU, Nurhan KARABOĞA
Degree distribution effects on rateless codes and performance of these
codes in AWGN channel
Omar Raad Kadhim KADHIM, Orhan GAZİ
OFDM with Index Modulation; A Remedy for High Mobilit
Erdal PANAYIRCI
Çok Kullanıcılı Sistemler için Optimal Kod Üreteci Tasarımı
Mehmet SÖNMEZ, Ayhan AKBAL
The Performance of Turbo Equalization Using Blind and Non-blind
Channel Estimation Technique
Ahmed Sami Ali AL-ISAWİ, Orhan GAZİ
Kesir Dereceli Sallen Key Filtrelerin Tasarımı ve Analizi
Özkan ATAN, Mustafa TÜRK
16
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
17
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (14:00-16:00)
OTURUM D3: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
126
128
15
25
38
118
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Dikdörtgen ve Dairesel Mikroşerit Anten İçin Parametrik Tasarım Ve
Analiz Yazılımı
Ayşe ÇODUR, Deniz BÖLÜKBAŞ
Manolya
Yaprağının
Dielektrik
Özelliklerinin
X-Bandında
Hesaplanması
Yunus Emre YÖRÜK, Selçuk HELHEL, Şükrü ÖZEN
Güneş’te Meydana Gelen C 1.9 Sınıfı Patlamanın Super SID Sistemi İle
Tespit Edilmesi
T.AKDOĞAN, E. GÜZEL, M. CANYILMAZ, M. YAŞAR
İyonkürenin Küresel Izgara Modelinde Işın İzleme
Esra ERDEM, Feza ARIKAN, M. Necat DEVİREN
Türkiye Üzerindeki İyonküre’nin Dinamik Süreçlere Tepkisinin
İstatistiksel Analizi
Seçil KARATAY, Feza ARIKAN, Orhan ARIKAN, Ali ÇINAR, M. Necat
DEVİREN
İyonküre Elektrik Gerilimlerinin IRI-Plas Modeli ile Hesaplanması
Ismail COR, Muhammet Necat DEVİREN, Seymur SHUKUROV, Feza
ARİKAN, Tamara GULYAEVA
OTURUM E3: (Farabi Salonu)
ID No
55
76
108
112
135
136
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Akustik Tabanlı Uzaktan Silahlı Ateş Algılama Sistemleri
Özgür ÖZUĞUR , Tolga SÖNMEZ , Kemal LEBLEBİCİOĞLU
Meme Kanseri Tespiti için Çift-Çıkıntılı Horn Anten Kullanarak
Deneysel ve Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Emine AVŞAR AYDIN
Deniz Yüzey Kargaşası Ortamında Radarlar için Optimum Radar
Parametreleri ve Konuş Yerlerinin Belirlenmesi
Cemil TEPECİK, İsa NAVRUZ
Yol Kaybı İndeks Hesabı ve WiFi Tabanlı Kontrolsüz Gezginlerden
Arındırılmış Bina İçi Konum Tespit Sistemi
Atalay KOCAKUŞAK, Selçuk HELHEL
2.45 GHz Elektromanyetik Enerji Hasatçısı
Osman CEYLAN, Emre AYDIN, Bekir ÇELİK, Selçuk PAKER, H. Bülent
YAĞCI
2.4 GHz’de Yüksek Kazançlı Dairesel Polarizasyonlu Yama Anten
Dizisi Tasarımı
Alican UYSAL, Osman CEYLAN, Selçuk PAKER, Bülent YAĞCI
18
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
19
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (16:30-18:30)
OTURUM A4: (Mimar Sinan Salonu)
ID No
12
13
14
16
18
17
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
İç İçe Geçmiş Çok Halkalı Çok Bandlı Metamalzeme Rezonatörleri
Öznur TÜRKMEN KÜÇÜKSARI, Gönül TURHAN SAYAN
Üçlü şerit iletken yapılarla çok bandlı frekans seçici yüzey
Kemal DELİHACIOĞLU
U-şekilli iletken elemanlarla ikili band band durduran frekans seçici
yüzey
Kemal DELİHACIOĞLU, Muharrem KARASLAN, Emin ÜNAL, Cumali
SABAH, Mehmet BAKIR, Furkan DİNÇER
Nanoçubukların Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Hızlı ve
Doğru Analizleri
Barışcan KARAOSMANOĞLU, Akif YILMAZ, Özgür ERGÜL
Üç-Boyutlu Sonlu Fotonik Kristal Yapıların Yüksek Doğrulukta
Tam-Dalga Benzetimleri
Tolga ÇİFTÇİ, Ahmet EROL, Özgür ERGÜL
Balıkağı Şeklindeki Optik Metamalzemelerin Yüzey İntegral
Denklemleri ve Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Benzetimleri
Tolga ÇİFTÇİ, Atıf Emre OFLUOĞLU, Özgür ERGÜL
OTURUM B4: (Yusuf Has Hacib Salonu)
ID No
107
140
109
113
122
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Rüzgar Türbin Sistemlerinin Karşılaştırılması
Soner ÇELİKDEMİR, Mehmet ÖZDEMİR
Haberleşme Mühendisliği için Mobil Öğrenme Uygulaması
Uğur İlker ATMACA, Nedim Güner UYGUN, Mehmet Fatih ÇAĞLAR
Manyetik Rezonans Görüntüle Sırasında Aktif İmplant Kaynaklı Doku
Isınmasının Değiştirilmiş İletim Hattı Modeli ile İncelenmesi
Volkan AÇIKEL, Ergin ATALAR
Düşük Enerjili Darbe Elektromagnetik Dalga Tekniği Ile Kronik Yara
İyileştirme Analizi
Mehmet GÜMÜŞAY, Adnan KAYA
Pulslu Elektromanyetik Alanın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine
Etkileri
Veysi AKPOLAT, Mehmet Siraç ÖZERDEM, İsmail YILDIZ
20
Notlar:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
21
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
28 Ağustos-2014 Perşembe (16:30-18:30)
OTURUM C4: (İbn-i Sina Salonu)
ID No
68
69
70
71
75
78
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Rasgele Sayı Üretiminde Güneş Işınımı Kaynaklı Eşit Aralıklı
Örnekleme Yönteminin Başarı Ölçümü
Süleyman Gökhun TANYER, Kumru Didem ATALAY, Sıtkı Çağdaş İNAM
Düşük İşaret Gürültü Oranı ve Düşük Gözlem Sayılarında Önbilgisiz
Sezimleme Probleminde Uydurulmuş Olasılık Dağılım Modeli Yöntemi
Süleyman Gökhun TANYER
Güneş Işınımlarından Kaynaklı Doğal Doğru Gürültü Üreteci Sisteminin
Geliştirilmesi
Süleyman Gökhun TANYER, Kumru Didem ATALAY, Sıtkı Çağdaş
İNAM, Cengiz KOÇUM
Temel Bileşenler Analizi İle Radyo Astronomi İmgelerinden Gürültünün
Ayrıştırılması
Mehmet Cem ÇATALBAŞ, Didem İŞSEVER, Arif GÜLTEN
Pilot Örüntüsünün ÇGÇÇ-DFBÇ Sistem Başarımına Etkisi
Seda Üstün ERCAN, Çetin KURNAZ
Zaman Gecikmeli Kaotik Bir Sistemin Aktif Kontrol İle
Senkronizasyonu
Gülten ÇETİNTAŞ, Vedat ÇELİK
OTURUM D4: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
31
95
125
86
117
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Otomotiv Egzoz Gazının Plazmayla Temizlenmesi
Ali OKTAY
Elektromanyetik Dalgaların Soğuk Plazma ve Serbest Uzay Arayüzünde
Saçılması
İsmail YILDIZ
H Şeklindeki Nano Anten Dizilerinde Polarizasyonun Yansıma ve Geçiş
Spektrumlarına Etkisi
Erdem ASLAN, Mustafa TÜRKMEN, Ö. Galip SARAÇOĞLU
Radyo Astronomide Radyo Frekans Girişim (RFI) Etkileri
Tuba ÇETİN, İbrahim KÜÇÜK
TÜRKİYE’DE Radyo Astronomi Çalışmaları
Ferhat Fikri ÖZEREN
22
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
23
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos 2014 Cuma
Saat
08:30
16:00
08:30
09:30
Kayıt
Mimar
Sinan
Davetli
Konuşmacı
D
09:30
10:30
10:30
11:00
11:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:40
18:00
18:15
18:30
22:00
İbn-i Sina
Kaşgarlı
Mahmud
Farabi
Oturum
C5
Oturum
D5
Öğrenci
Yarışması
Çay-Kahve Arası
Mimar
Sinan
Oturum
A6
Yusuf Has
Hacib
Oturum
B6
İbn-i Sina
Oturum
C6
Kaşgarlı
Mahmud
Oturum
D6
Farabi
Öğrenci
Yarışması
Yemek Arası
Mimar
Sinan
Davetli
Konuşmacı
H
15:40
16:00
16:00
18:00
Yusuf Has
Hacib
Davetli
Konuşmacı
C
Yusuf Has
Hacib
İbn-i Sina
Kaşgarlı
Mahmud
Farabi
Oturum
B7
Oturum
C7
Oturum
D7
Öğrenci
Yarışması
Çay-Kahve Arası
Mimar
Sinan
Oturum
A8
Yusuf Has
Hacib
İbn-i Sina
Oturum
C8
Kaşgarlı
Mahmud
Oturum
D8
Farabi
Öğrenci Bildirileri Yarışması Ödül Töreni (Mimar Sinan Salonu)
Keban Gezisi ve Akşam Yemeği
[Keban Çırçır Şelalesi Alabalık Tesisleri]
24
Notlar::…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………......................................................................................................
25
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (08:30-09:30)
Davetli Konuşmacı D: 77 GHz için tasarlanan alıcı entegre devre ve antenlerin
gerçeklenmesi Prof.Dr.İbrahim Tekin (Mimar Sinan Salonu)
Davetli Konuşmacı C: OFDM with Index Modulation; A Remedy for High Mobility
Prof.Dr. Erdal Panayirci (Yusuf Has Hacib Salonu)
OTURUM C5: (İbn-i Sina Salonu)
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Zaman Modülasyonlu Dizilerde Yanbant Bastırım Eniyilemesi Üzerine
81
İstatistiksel Regresyon Analizine Dayalı Bir Değerlendirme
Ertuğrul AKSOY, H. Hasan ÖRKCÜ, Mustafa İsa DOĞAN
Sıfır Alt-Taşıyıcılar Tabanlı Çoklu Taşıyıcı Frekansı Ötelenmesi
Senkronizasyonu Kullanan GFDMA ve SC-FDMA Sistemlerinin
87
Karşılaştırmalı Performans Analiz
Mustafa Anıl REŞAT, Özgür ERTUĞ
Beton Yapılarda Görüntü Filtreleme Tekniklerinin Uygulanması
106
Meltem YAVUZ ÇELİKDEMİR, Ayhan AKBAL
4. Nesil Haberleşme Teknolojilerinde OFDMA
111
Necmi TAŞPINAR, Gökçen ÖZDEMİR
LabVIEW Tabanlı EKG Sinyallerinin Analizi ve Yorumlanması
114
Seda Güzel, Turgay KAYA, Hasan GÜLER, Ayhan AKBAL
Varış Zamanları Farkı Tabanlı Doğrusal ve Doğrusal Olmayan
Yöntemlerin Birlikte Kullanımıyla Konumlandırma Başarımının
132
Arttırılması
Oğuzhan ÇAKIR, İsmail KAYA
OTURUM D5: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
ID No
129
130
134
146
158
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
A Statıstıcal Study On Relatıonshıp Between Earthquakes and
Ionospherıc F2 Regıon Crıtıcal Frequencıes
Tuba KARABOĞA, Murat CANYILMAZ, Osman OZCAN
Uzak Mesafe HF Haberleşme Çalışmaları
Salim AKYOL
GPS ölçümleri ve IRI-Plas modeli kullanarak iyonkürede 3 boyutlu
elektron yoğunluğu dağılımı tahmini
Orhan ARIKAN, Hakan TUNA, Feza ARIKAN
HF Haberleşme için İyonosferin Neden Olduğu Doppler Kaymasının
İncelenmesi
Gizem ARI, Cenk TOKER
Yıldırım Kaynaklı Elektro Manyetik Işımanın Alt İyonküre Elektron
Yoğunluğu Üzerindeki Etkisi
Ramazan ATICI, Murat CANYILMAZ, Esat GÜZEL
26
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
27
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (08:30-09:30)
Öğrenci Yarışması : (FarabiSalonu)
ID No
21
29
39
43
44
49
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Mikrodalga Görüntülemede Linear Sampling Metodu ve MUSIC
Algoritmasının Karşılaştırılması
H.Önder BEKTAŞ, Özgür ÖZDEMIR
Sayısal Hesabı Kötü Koşullu Analitik Bir Formülasyonun
Düzgünleştirilmesi: İki Dairesel Empedans Silindirinden Saçılma
Emrah SEVER, Fatih DİKMEN, Farhad MAZLUMİ
Mikrodalga Karasal Radyo Link Analiz ve Simülasyonlarının Rec.
ITU-R P.530 Tavsiyesine Uygun Olarak Gerçeklenmesi
Polat GÖKTAŞ, Satılmış TOPCU, Ezhan KARAŞAN, Ayhan ALTINTAŞ
Kapalı Ortamlara Gömülü Cisimlere İlişkin Elektromanyetik Ters
Saçılma Problemleri
Gizem DİLMAÇ, Ali YAPAR
Yürüyen Dalga Yarıklı Silindirik Substrat Tümleşik Dalga Kılavuzu
(SSTDK) Anten Dizisi
Ömer BAYRAKTAR, Özlem Aydın ÇİVİ
Geniş Açı Taramalı Anten Dizisi Tasarım ve Üretimi
Yücel TAKAK, Özlem Aydın ÇİVİ
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (09:30-10:30)
Davetli Konuşmacı F: Ionolab İyonküre Uzaktan Algılaması ve 2-B ve 3-B
Görüntüleme Çalışmaları
Prof.Dr. Orhan ARIKAN
(Yusuf Has Hacib Salonu)
28
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
29
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (11:00-13:00)
OTURUM A6: (Mimar Sinan Salonu)
ID No
19
20
22
23
26
27
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
DVB-T and DAB-T Transmitter Antenna Design by Using Stacked
Suspended Plates
Abdul Ali KAKAR, Mehmet ÇIYDEM, Ayhan ALTINTAŞ, Sencer KOÇ
Kağıt Baskıya Uygun Inkjet Tipi Antenlerin Tasarımları ve
Benzetimleri
Furkan Aral TUNÇ, Furkan GÖKÇE, Barışcan KARAOSMANOĞLU,
Özgür ERGÜL
Plasmonik Özellik Gösteren Nanoantenlerin Yüzey İntegral
Denklemleriyle Yüksek Doğrulukta Analizleri
Barışcan KARAOSMANOĞLU, Uğur Meriç GÜR, Özgür ERGÜL
Genel Uniaxial Bir Ortamın ve İzotropik Bir Ortamın Elektrik Alanları
Arasındaki Basit İlişkiler
Saffet Gökçen ŞEN
Çeşitli Kanonik Cisimlerin Radar Kesit Alanlarının İstatistiki
Dağılımları
Fatih DİKMEN, Selçuk KAVUT, A. Arif ERGİN
Dairesel Katmanları Farklı Eksenli Dielektrik Silindirlerden Saçılma
İçin İyi Koşullu Algoritma
Fatih DİKMEN, Emrah SEVER
OTURUM B6: (Yusuf Has Hacib Salonu)
ID No
65
74
77
88
89
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Silindirik Geometriler için Konformal Anten Tasarımları
Mustafa ÖZCAN, Özlem AYDIN ÇİVİ
Negatif Kırılma İndisi Özelliği Gösteren Karesel ve Dairesel Yarık
Halka Rezonatörlerin Analizi ve Karşılaştırılması
Selma ÇİĞDEM, Cihan TUNCA, Sultan CAN, Asım Egemen YILMAZ
Smith Abağının Geometrik Yorumuyla L-Devresi Tasarımı Yazılımı
Mehmet Fatih ÇELEBİ, Cengiz SAMANCI, Funda CIRIK, Deniz
BÖLÜKBAŞ
KU ve K Bant Uygulamaları için Birleşik Altıgen Frekans Seçici
Yüzey Tasarımı
Cihan TUNCA, Selma ÇİĞDEM, Sultan CAN, A. Egemen YILMAZ
Frekans Seçici Yüzey: Kelebek Şekilli Birim Hücre Yapı Önerisi
Selma ÇİĞDEM, Cihan TUNCA, Sultan CAN, A.Egemen YILMAZ
30
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
31
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (11:00-13:00)
OTURUM C6: (İbn-i Sina Salonu)
ID No
142
144
148
157
84
4
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Farksal Gelişim Algoritması kullanılarak Kısmi İletim Dizisi
Yöntemiyle Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Tepe
Gücü/Ortalama Güç Oranının Düşürülmesi
Yüksel BOZKURT, Necmi TAŞPINAR
Tek Taşıyıcılı ve Çoklu Taşıyıcılı Dalga Biçimlerin İdeal Olmayan
Geniş Bant HF Kanallarda Karşılaştırılması
Fatih GENÇ, M. Anıl REŞAT, Asuman YAVANOĞLU, Özgür ERTUĞ
GSM ve WCDMA haberleşme sistemlerinin boyutlandırılması
Aktül KAVAS, Gizem TELÇEKEN
TINYOS Platformunda Uygulamaya Özel Simülasyon Ortamının
Oluşturulması
Güngör YILDIRIM, Yetkin TATAR, Mahmut Temel ÖZDEMİR
21. Güneş Döngüsü İçin Güneş Aktivite İndisleri İle Ortaenlem D112
Fof2 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayşe İNCE, Erdinç TİMOÇİN, Ali YEŞİL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesinin Elektromanyetik Alan Haritasının Çıkarılması
Nurbanu KAYNAK, Hazal KAYA, Semra HAZAROĞLU, Özlem
COŞKUN, Selçuk ÇÖMLEKÇİ
OTURUM D6: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
41
66
62
103
153
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Uzaktan Algılanan VLF Sinyallerindeki Düzensizliklerin Sayısal Filtre
Yöntemleri ile Giderilmesi
Duygu KAYA, Murat CANYILMAZ, Esat GÜZEL, Mustafa TÜRK
Güneş ve Jeomanyetik Hareketliliğin Türkiye İyonküresine Etkilerinin
İncelenmesi
Ali ÇINAR, M. Necat DEVİREN, Seçil KARATAY, Feza ARIKAN,
Orhan ARIKAN
İyonküre Geniş Anlamda Durağanlık Süresi Üzerine Bir Çalışma
Ozan KOROGLU, Feza ARIKAN
Türkiye
İyonkürede
IRI-Plas-STEC
ve
IONOLAB-STEC
Karşılaştırılması
Seymur SHUKUROV, Feza ARIKAN, Hakan TUNA, Orhan ARIKAN,
Tamara GULYAEVA
RF Empedans Ölçümüne Dayanan Alternatif İletimle Yayınım
Deneyleri
Soydan ÇAKIR, Osman ŞEN, Mehmet ÇINAR, Mustafa ÇETİNTAŞ
32
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
33
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (11:00-13:00)
Öğrenci Yarışması: (Farabi Salonu)
ID No
53
56
63
80
83
85
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
İyonküre Elektron İçeriği Kullanılarak Deprem Öncülü Olasılıksal
Modeli
Ali Alp AKYOL, Orhan ARIKAN, Feza ARIKAN
3.5 GHz’de Çalışan WiMAX Yama Anten Tasarımı
Funda CIRIK , Bahadır S. YILDIRIM
IRI-Plas-G ve Evrensel Krigleme Kullanılarak Orta Enlem İyonküre
Parametrelerinin 2-B Görüntülenmesi
Muhammet Necat DEVİREN, Feza ARIKAN, Tamara GULYAEVA
Elektromanyetik Radyasyonun İnsan Üzerindeki Etkilerinin Çok
Katmanlı Küresel Kafa Modeli ve Eşdeğer Devre Modeli Yardımıyla
İncelenmesi
Burcu YENİ, Gülbin DURAL
Pasif Güneş Aktivitesinde Orta Enlem Fof2 Değerlerinin Enlemsel
Değişiminin İstatistiksel Olarak İncelenmesi
Erdinç TİMOÇİN, İbrahim ÜNAL, Yurdanur TULUNAY
Uzaktan Yapısal Sağlık İzleme İçin Metamalzeme Tabanlı Kablosuz
Yer Değiştirme Algılayıcıları
Burak ÖZBEY, Özgür KURÇ, Vakur B. ERTÜRK, Hilmi Volkan
DEMİR, Ayhan ALTINTAŞ
34
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
35
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (14:00-15:40)
OTURUM B7: (Yusuf Has Hacib Salonu)
ID No
115
120
121
127
131
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Kesirli Fourier Dönüşümü ile Açıklık Antenden Yayılan Elektrik
Alanların Hesaplanması
Işıltan SAYIN, Feza ARIKAN
Mikrodalga Bölgesinde Zaman Domeni Sonlu Farklar Metodu ve
Zaman Çevrimi Algoritması ile Görüntüleme
Cemile BARDAK , Mohammad SAED
Yama Anten Dizgelerinin Genetik Algoritmalar ve Çok Seviyeli Hızlı
Çokkutup Yöntemiyle Tasarımları
Can ÖNOL, İlyas GENEL, Bengisu ELİŞ, Özgür ERGÜL
Sadece Faz ile Dizi Anteni Örüntü Sentezi Probleminin NewtonRaphson Metodu ile Çözümü
Erdinç ERÇİL, Lale ALATAN, Özlem ÇİVİ
Düzlemsel Dielektrik Lens Antenin Reflektör Beslemesi Olarak
Kullanılması
Fikret TOKAN
OTURUM C7: (İbn-i Sina Salonu)
ID No
104
105
124
141
40
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Bir Genişband Empedans Uyum Devresinin Richards Uzayında Eş
Uzunluklu Birim Elemanlar ile Sentezlenmesi
Sedat KILINÇ, Ramazan KÖPRÜ, B. Sıddık YARMAN
PSoC Tabanlı Dokunmatik LED Dimmer Tasarımı
Burak TAŞÇI, Yavuz EROL
Polarizasyon Bağımsız Plazmonik Nano Anten Dizilerinde Metal
Kalınlığının Etkisinin İncelenmesi
Ekin ASLAN, Sabri KAYA, Mustafa TÜRKMEN
Tek Çanak Verilerinin GILDAS/CLASS Programıyla İndirgenmesi
Kerem Osman ÇUBUK, Ferhat Fikri ÖZEREN
Mobil Telefonların Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik
Sistemlere Etkileri
Ayhan AKBAL, Hasan H. BALIK
36
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
37
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (14:00-15:40)
OTURUM D7: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
151
152
154
155
156
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
nH Seviyesinde İndüktans Ölçümü
Yakup GÜLMEZ, Enis TURHAN, Turgay ÖZKAN, Gülay GÜLMEZ
Primer Seviyede İndüktif Gerilim Bölücü Kalibrasyonu
Enis TURHAN, Gülay GÜLMEZ, Yakup GÜLMEZ, Turgay ÖZKAN
RS103 Testinde Farklı Seviyelendirme Metodları
Osman ŞEN, Soydan ÇAKIR, Mehmet ÇINAR, Mustafa ÇETİNTAŞ
Sıcaklık Kontrolü Pasif Faz Standardı Yapımı
Gülay GÜLMEZ, Yakup GÜLMEZ, Hakan KARACADAĞ, Ömer
ERKAN, Cem HAYIRLI
S-Parametreleri Rezonans Yöntemi le Kapasitans Standartlarının
Kalibrasyonu
Turgay ÖZKAN, Gülay GÜLMEZ, Nigar Berna TEŞNELİ
Öğrenci Yarışması: (Farabi Salonu)
ID No
92
110
119
123
143
46
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Rastgele Saçılım: Dik Etkime Durumunda Dalga ve Ortam
Parametrelerinin Rastgeleliği Üzerine Bir İnceleme
Salim ÇOPUROĞLU, Asım Egemen YILMAZ
Silindirik Katmanlı Ortamlarda Yarıklı Sektörel Dalga Kılavuzu Dizi
Antenlerin Analizi
Mert KALFA, Vakur B. ERTÜRK
Termal Kamera Görüntülerinin Piksel Süper Çözünürlük
Yöntemleriyle İyileştirilmesi
Eren Alp ÇELİK, İsa NAVRUZ
Kablosuz Haberleşme Uygulamaları için Çoklu Bant Yüzeysel
Devrilmiş-F Anten Tasarımı
Jiyan AVCI, S. Cumhur BAŞARAN
Geniş Bant İmplant Anten Tasarımı
Metin AKDAĞ, S. Cumhur BAŞARAN
1x8 Çoklu Mod Girişimli Substrat Tümleşik Dalga Kılavuzu (STDK)
Güç Bölücü
Orçun KİRİŞ, Özlem AYDIN ÇİVİ
38
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
39
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (16:00-18:00)
OTURUM A8: (Mimar Sinan Salonu)
ID No
28
30
32
60
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Etkin Bir Seken Işın Yöntemi Uygulaması Üzerine
Selim ŞAHİN, Fatih DİKMEN, A. Arif ERGİN
Mikroakışkan Teknolojisi ile Eleman Döndürme Metodunu Uygulayan
Ayarlanabilir Halka-Ayrık Halka İleti Dizi Birim Hücresi
Emre ERDİL, Kağan TOPALLI, Nasim Seyedpour ESMAEİLZAD,
Özge ZORLU, Haluk KÜLAH, Özlem AYDIN ÇİVİ
Mobil Cihazlar için Çok Bantlı Anten Tasarım
Aktül KAVAS, Murat KARAGÖZ
Green Fonksiyonunun Ölçekli Köşegenleştirilmesine Dayalı Geniş
Bantlı Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemi
Barışcan KARAOSMANOĞLU, Özgür ERGÜL
OTURUM C8: (İbn-i Sina Salonu)
ID No
42
45
58
94
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
EGG ile Çölyak Hastalığının Tespiti için Sinyal Analiz Metotlarının
Uygulanması
Duygu KAYA, Turgay KAYA, Hasan GÜLER, Mustafa TÜRK
900 MHz Frekans Bandındaki Elektromanyetik Alanların Termal
Etkilerinin Araştırılması İçin Fantom Hazırlanması
Uğur SORGUCU, İbrahim DEVELİ, Şükrü ÖZEN
Biyomedikal Resimlerdeki Rastgele Değerli Darbe Gürültüsünün Çift
Gürültü Kontrollü Hızlı Adaptif Medyan Filtre ile Azaltılması
Cafer BUDAK, Mustafa TÜRK, Abdullah TOPRAK
Elektromanyetik Alanların Nöronal Haberleşme Üzerindeki Etkileri
Kemal BALIKÇI
40
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
41
URSI-2014 TEKNİK PROGRAM
29 Ağustos-2014 Cuma (16:00-18:00)
OTURUM D8: (Kaşgarlı Mahmud Salonu)
ID No
96
97
98
102
137
138
Bildiri Başlığı ve Yazarlar
Çift Rezonanslı Mikroşerit Yama Anten
Evren ÇETİNKAYA, Taha İMECİ
10.77 GHz Ku Band Mikroşerit Rezonans Anten
Recep AYCI, Taha İMECİ
Birleşik Hat Filtresi
Muzaffer Serkan ÖCAL, Taha İMECİ
İki Modlu Işıma Örüntülü Vücut Alan Ağı Ağ Geçidi Anteni
Sema DUMANLİ
3 Rezonanslı Dizi Anten
Emrah BARIŞ, Taha İMECİ
Ortası Delikli İki Ayar Çubuklu Yama Anten
Dinç DİNÇTÜRK, İrem EMİR, Taha İMECİ
URSI-2014 SOSYAL PROGRAM
30 Ağustos 2014 Cumartesi
07:00-22:00
KEMALİYE GEZİSİ
42
Notlar:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
43
Download

Program - URSI Turkiye Ulusal Komitesi