MEME KANSERİ SONRASI MEME ONARIMI FARKINDALIK GÜNÜ
10 EKİM 2014 CUMA
Congresium /Angora Balo Salonu
PROGRAM:
12.00-12.45 – BASIN TOPLANTISI
13:00 – 13:15 AÇILIŞ

Doç. Dr. Murat Gültekin - SB, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Dairesi
Başkanı

Prof. Dr. Sühan Ayhan - Genel Sekreter, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Derneği -

Prof. Dr. Serdar Özbaş - Genel Sekreter, Ankara Meme Hastalıkları Derneği
13:15 – 14:15 PANEL: MEME KANSERİNDE ERKEN TANI VE TEDAVİ SÜRECİ

Doç. Dr. Serap Gültekin - Meme kanserinde erken tanıda mamografinin önemi ve
etkinliği

Doç. Dr. Osman Kurukahvecioğlu – Meme kanserinde risk faktörleri ve cerrahi
tedavide yenilikler

Prof. Dr. Deniz Yamaç – Meme kanserinde tıbbi onkolojik tedavide yenilikler

Prof. Dr. Müge Akmansu - Meme kanserinde radyoterapinin etkinliği ve yeni
yaklaşımlar

Öğr. Gör. Dr. Sevil Güler Demir - Meme kanseri tedavisi sonrası evde bakım
14:15 – 15:00
PANEL : MEME KANSERİ TEDAVİSİNDEN SONRAKİ YOL
HARİTASI

Prof. Dr. Selçuk Aslan - Memesini kaybeden hastada psikolojik sorunlar ve baş etme

Doç Dr. Burcu Çelet Özden - Mastektomi sonrası memenin yeniden yapılması

Doç. Dr. Yener Demirtaş - Meme kanseri sonrası lenfödemden korunma ve çözüm
yolları

Doç. Dr. Fzt. İlke Keser - Meme kanseri ve lenfödem sürecinde fizyoterapinin önemi

Dyt. Elvan Odabaşı Kanar - Kanser sonrası beslenme
15:00 - 15:30 ARA
15:30 – 16:30
PANEL : HASTA DENEYİMLERİ - Meme onarımı yapılmış
kadınlar konuşuyor.
16:30 – 17:30

PANEL : SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BAKIŞI
Nimet Özmel (Kanserle Dans Derneği) – Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen
yanlışlar veya mitler

Canan Perdahlı (Europa Donna) - Meme kanseri sonrası yaşam kalitesinin
sağlanması

Dr. Psk. Pelin Erbil (Kansersiz Yaşam Derneği) - Meme kanseri ve cinsellik
17:30 – 18:30
KONSER VE DANS GÖSTERİSİ
Konser: Farkındalık Korosu
Dans Gösterisi - Tüm katılımcılarla birlikte Zumba dansı, ayrıca Tango gösterisi
Diğer etkinlikler:
1. Standlar – Meme implant firmaları, iç çamaşırı firmaları, Sivil Toplum Kuruluşları,
kadınla ilgili herşey...
2. Hasta eğitimi – Maket üzerinde kendi kendine muayene ve onarım yöntemlerinin
aktarılması
3. Artterapi - Meme kanseri sonrası resim ve sanatla yolculuk – 90 dakika
Download

Meme Onarımı Farkındalık Günü Programı için Tıklayınız