BİREYSEL BAŞVURU FORMU
I- KİŞİSEL BİLGİLER
A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI :
2- ADI: FATİH SOYADI :HİLMİOĞLU
3- CİNSİYETİ: ERKEK :
4- UYRUĞU:T.C
5- MESLEĞİ: TIP PROFESÖRÜ
6- YAZIŞMA ADRESİ : SİLİVRİ L-1 KAPALI CEZAEVİ SİLİVRİ/İSTANBUL
AVUKATININ
1- ADI :MEHMET 2 - SOYADI :SEVER
3 - YAZIŞMA ADRESİ :
STRAZBURG CADDESİ NO:30/7 ERLER İŞHANI SIHHİYE / ANKARA
II- AÇIKLAMALAR
A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:
1-Müvekkil 06/08/2000 - 06/08/2008 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü olarak
görev yapmıştır.Emekli olmasına müteakip 2008 yılı Ekim ayından itibaren Vakıf Üniversitesi olan Ankara
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentoloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.
2-Müvekkil Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam ederken İstanbul
13.Ağır Ceza Mahkemesinin 12/04/2009 tarih ve 2009/274 sayılı kararı doğrultusunda Ankaradaki evinde
gözaltına alınmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevkine müteakip İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ve
Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra yasa dışı terör örgütü üyesi olmak ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek
Suçlarından tutuklanması istemiyle 14.Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir.
3-İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği sorguya müteakip 17/04/2009 tarih ve 2009/56 sayılı
kararı ile yasa dışı terör örgütü üyesi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya
görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek suçlarından tutuklanmasına karar vermiştir.
4-Soruşturma aşamasında tutuklama kararına ve tutukluluğunun devamı kararlarına yapılan itirazlar
çekişmeli bir duruşma yapılmadan ve yeterli bir inceleme olmadan aynı klişe ifadeler kullanılarak
reddedilmiştir.
5-Müvekkil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 16/07/2009 tarih ve 2009/1498 soruşturma,
2009/751 esas sayılı iddianamesi ile; yasa dışı terör örgütü üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek , Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, hukuka aykırı olarak
Kişisel verileri kaydetmek suçlarından dolayı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır.
6-Kovuşturma aşamasında da yapmış olduğumuz tahliye talepleri her seferinde " iddianamede yer alan
suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri, delillerin toplanmamış olması, delillerin karatılması
şüphesinin bulunması , atılı suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının devam
etmekte oluşu ve suçların C.M.K. nun 100/3. maddesinde sayılan katalog suçlardan olması" şeklindeki
hiçbir gerekçe içermeyen kanun metinlerinin tekrarı niteliğindeki klişe ifadelerle reddedilmiştir.
Keza söz konusu kararlara yapmış olduğumuz itirazlarda; " atılı suçların işlendiğine dair kuvvetli suç
şüphesini gösteren olguların bulunması, bu suçların C.M.K. nun100/3 maddesinde sayılan suçlardan
olması, suçların niteliği ve ceza miktarı dikkate alındığında dahi kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacak
olması" şeklindeki hiçbir gerekçe içermeyen klişe ifadelerle reddedilmiştir.
7-Müvekkil hakkında 05/08/2013 tarihinde yapılan duruşmada; Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri
Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmeye eksik teşebbüs suçundan 765 sayılı
T.C.K. nun 147/1, 61/1 maddeleri uyarınca 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, kişisel verileri hukuka
Aykırı olarak ele geçirmek suçundan 5237 sayılı T.C.K. nun 136/1, 43/1-2 maddeleri uyarınca 7 yıl hapis
cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.
8- Mahkumiyet hükümleri kanuna ve usule aykırı olmalarından dolayı bozulmaları istemiyle
temyiz edilmiştir, ancak bugüne kadar gerekçeli karar henüz yazılmadığından dava dosyası Yargıtay'a
gönderilmemiştir.
9-Müvekkil 17/04/2009 tarihinden beri tutukludur.Müvekkilin gerekçesiz ve klişe ifadelerle uzatılan
tutukluluğu makul süreyi aşmıştır.
10-Müvekkil tutuklanmasına müteakip 17/04/2009 tarihinde Silivri L Tipi Cezaevine konmuştur.Aşırı
stres ve diğer koşullardan dolayı yüz felci geçirmiş, bu sebeple Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine
sevkedilmiştir. Yüz felci nedeniyle uygulanan tedavide kullanılan ilaçlar müvekkilde mevcut kronik
karaciğersirozu hastalığını alevlendirmiştir.Karaciğer yetersizliğine gidiş ve ölüm riski sebebiyle önce
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Hepatoloji
Servisinin bulunmaması sebebiyle bilahare Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hepatoloji servisine nakli
yapılmıştır.
11-Müvekkil Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hepatoloji servisinde yatırılarak yapılan takip
ve tedavisine müteakip hakkında 19/08/2009 tarih ve 4282 Sayılı Sıhhi Kurul raporu tanzim edilerek
mahkemeye gönderilmiştir
Söz konusu sıhhi kurul raporunun sonuç bölümünde "kronik hepatit-B ve karaciğer sirozu hastası
olması nedeniyle stresli koşullar bağışıklığını düşürerek enfeksiyon ve mide kanamalarına zemin
hazırlayabilir.Bu gibi durum gelişmesi ciddi ölüm tehlikesi yaratır.Tutukluluğun devamı halinde bu
hastalık tutuklunun hayatı için kesin bir tehlike teşkil eder." denmesine rağmen mahkemece tahliye
edilmemiştir.
12-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sıhhi Kurulu 18/11/2009 tarih ve 6041 sayılı bir rapor daha tanzim ederek
mahkemeye göndermiştir.
18/11/2009 tarihli Sıhhi Kurul raporunda da "olağan dışı ve stresli koşullar enfeksiyonlar, özofapus
ve diğer gastrointestinal sistem kanamalarına zemin hazırlayabilir.Bu gibi bir durum gelişmesi ciddi ölüm
tehlikesi yaratır. Hastanın uygun olmayan ortamlarda bulunması hastanın hayatı için kesin bir tehlike
teşkil eder. Kompanse sirozu olan hastanın koşulları uygun olmayan başka ortama transferinde kesin
hayati tehlike söz konusu olur" denmesine rağmen mahkemece yine tahliye edilmemiştir.
13-Mahkemenin İstanbul Adli Tıp Kurumundan müvekkilin cezaevi şartlarında tedavisinin yapılıp
yapılamayacağı, tutuklu olmasının hayati tehlike oluşturup oluşturmayacağı hususunda görüş sorması
üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu 25/09/2009 tarih ve 8369 nolu raporu tanzim edip
mahkemeye göndermiştir.
Adli Tıp 3. İhtisas Kurulunun 25/09/2009 tarihli raporunda; "Müvekkilde ileri evre kronik karaciğer
hastalığı bulunduğu, cezaevi şartlarında hayati tehlike oluşacağına dair tıbbi bulgu tespit edilemediği,
hastalığı sebebiyle iki ayda bir üniversite hastanesinin hepatoloji bölümünde takiplerinin yaptırılmasının
uygun olacağı" belirtilmiştir.
14-İstanbul Adli Tıp 3.İhtisas Kurulunun raporuna müvekkil ve avukatları tarafından itiraz edilmesi
üzerine, mahkeme bu kez Adli Tıp Genel Kurulundan, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporu ile Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Hastanesi Sıhhi Kurul raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi ve müvekkilin cezaevine alınması
halinde bu durumun hayatı için kesin bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı hususunda görüş sormuştur.
Adli Tıp Genel Kurulu oyçokluğu ile karar verdiği 28/01/2010 tarih ve 1 nolu raporunda "müvekkilin
Kronik Karaciğer hastası olduğu, siroz hastalığının A evresinde bulunduğu, hastalık tablosunun bu haliyle
cezaevi şartlarında hayati tehlike oluşturacağına dair tıbbi bulgu tespit edilemediği, hastalığı sebebiyle iki
ay aralıkla bir üniversite hastanesi hepatoloji bölümünde takiplerinin yaptırılmasının uygun bulunduğu"
belirtilmiştir.
Çoğunluğun kararına muhalif kalan 4 kurul üyesi muhalefet şerhlerinde " müvekkilin Kronik Hepatit B+
Kompanse Karaciğer Sirozu ve buna bağlı özafapus varisleri olduğunu, uygun olmayan ve stresli
koşullardabu hastalığın yakından izlenemeyeceğini, hastalığın dekompanse döneme ulaşması sebebiyle
ve kanama gibi ölümcül komplikasyonlarının engellenemeyeceğini, bu nedenle müvekkilin hastaneden
cezaevine gönderilmesi halinde bu durumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil edeceğini" belirtmişlerdir.
15-Müvekkilin yargılandığı Ergenekon davası savcısının Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden yeniden rapor
talep etmesi, bu talepten önce müvekkil ile aynı davadan yargılanan Prof.Dr.Mehmet HABERAL 'a
hastanede kalması yönünde rapor veren doktorların örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlamasıyla
tutuklanmaları sebebiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sıhhi Kurul doktorları kendilerinin de tutuklanabileceği
endişesiyle müvekkilin durumunda herhangi bir düzelme olmadığı halde daha evvelki raporlarına ters
02/02/2011 tarih ve 763 nolu sıhhi kurul raporunu tanzim edip savcılığa göndermişlerdir.
02/02/2011 tarih ve 763 nolu sıhhi kurul raporunda; " müvekkilin karaciğer sirozu ve kronik hepatit B
hastası olduğu, olağan dışı stresli koşullar ve enfeksiyonların mevcut hastalığın ilerlemesine ve ciddi ölüm
tehlikesi yaratacak komplikasyonların gelişmesine neden olabileceği, displastik nodüllerden
hepatoselüler kanser gelişmesinin söz konusu olabileceği, ancak mevcut bulgulara göre tedavi için
hastaneye yatırılmasının zorunlu olmadığı" belirtildiği için müvekkil 07/03/2011 tarihinde 15/06/2009
tarihinden beri yatarak tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hepatoloji servisinden taburcu
edilerek Silivri Devlet Hastanesine gönderilmiş, bu hastaneden de 08/03/2011 tarihinde Silivri 2 Nolu L
Tipi cezaevine sevk edilmiştir.
16-Müvekkil Silivri Cezaevine tekrar alındığı 08/03/2011 tarihinden bugüne kadar, Adli Tıp 3. İhtisas
Kurulu ile Adli Tıp Genel Kurulunun " iki ay aralıklarla bir üniversite hastanesi hepatoloji bölümünde
takiplerinin yaptırılması gerektiği "şeklindeki raporlarına rağmen bir üniversite hastanesinin hepatoloji
servisine sevki yapılmamıştır.
Müvekkil 29/06/2011 tarihinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş , ancak hastanın
deneyimli hepatoloji, patoloji ve karaciğer cerrahisinin olduğu multidisipliner bir merkezde takibi
gerektiğinden tetkik ve tedavisi yapılamamıştır.
Daha sonraki tarihlerde müvekkil zaman zaman Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tıbbi yönden
daha yetersiz Silivri Devlet Hastanesine ve Avcılar Murat KÖLÜK Devlet Hastanesine sevki yapılarak tetkik
ve tedavisi yaptırılmak istenmiştir.Müvekkilin cezaevi koşullarında hastalığı her gün ilerlemekte ve bir
üniversitenin hepatoloji servisine sevk edilmeyerek tetkik ve tedavisi yaptırılmadığı için yaşama hakkı
ihlal edilmektedir.
17-Müvekkilimin sağlık durumunun 2014 yılı Ocak ayı başlarında kötüleşmesi üzerine Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Hastanesine sevki yapılmış, yapılan teşhis, tedavi ve kontrolleri sonucu karaciğerinde tümör
Tespit edilmiştir.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Sıhhi Kurulunun 2014 yılı Ocak ayında tanzim etmiş
Olduğu rapora henüz erişilememiştir.Müvekkilimin sağlık durumu gün geçtikçe bozulmakta, ciddi biçimde
ölüm riski ile karşı karşıya bulunmaktadır.
B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal
edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:
1-17/04/2009 tarihinden beri hiçbir gerekçe içermeyen klişe ifadelerle tutukluluk hali devam ettirilen
müvekkilimin tutuklu kaldığı süre yönünden makul süre aşılmış ve Anayasanın 19. maddesinin yedinci
fıkrası ihlal edilmiştir.
2-Müvekkilimin hastalıkları sebebiyle hayatı kesin tehlike içerisinde olmasına rağmen cezaevinde
tutulmaya devam edilmiş ve iki ayda bir üniversite hastaneleri hepatoloji bölümlerinin birinde takipleri
yaptırılmayarak yaşam hakkını güvence altına alan Anayasanın 17. maddesinin birinci fıkrası ihlal
edilmiştir.
C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının
açıklanması:
Müvekkilin tutukluluğu makul süreyi aştığından güncel ve kişisel bir hakkı olan kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkı doğrudan zedelenmiştir.
Müvekkilin hastalıkları hayatı için kesin tehlike teşkil etmesine rağmen tutukluluğuna devam olunması,
ayrıca iki ayda bir üniversite hastanelerinin birinde takibi ve tedavisi yaptırılmayarak güncel ve kişisel bir
hakkı olan yaşam hakkı doğrudan zedelenmiş bulunmaktadır.
III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:
Müvekkilimin tahliyesi hususunda en son yapılan tahliye başvurusu İstanbul 13.Ağır Ceza
Mahkemesinin 12/12/2013 tarih ve 2013/802 değişik iş sayılı kararı ile "Kovuşturma aşamasının
tamamlanmış olması sebebiyle yeniden karar verilmesine mahal olmadığına" karar verilerek başvurumuz
muallakta bırakılmıştır.
Söz konusu karar müvekkilimin diğer avukatı Av.Hayati HİLMİOĞLU'na 22/12/2013 tarihinde
mahkeme kaleminde tebliğ olunmuştur.
Söz konusu kararda herhangi bir başvuru yolu öngörülmemiştir.
5271 Sayılı C.M.K. nun 2. maddesinin f bendine göre; kovuşturma iddianamenin kabulü ile başlayıp
hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi kapsamasına rağmen mahkemenin neden bu şekilde karar
verdiğinin sebebi anlaşılamamıştır.
B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin
öğrenildiği tarih:
1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI: 12/12/2013 tarih ve 2013/802 değişik iş
3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ : 22/12/2013
C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:
1- MAZERET NEDENİ :
2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
a- BAŞLANGIÇ TARİHİ :
b- BİTİŞ TARİHİ :
3- MAZERETE İLİŞKİN BELGELER :
IV- DİĞER BİLGİLER
A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa
numarası: YOK
B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun
gerekçesi:
1-TALEBİ YOK :
2-TALEBİ VAR :
V- SONUÇ TALEPLERİ
1- Müvekkilimin tutukluluk süresinin makul süreyi aşması nedeniyle Anayasanın 19. maddesinin
yedinci fıkrasının İHLAL EDİLDİĞİNE,
2-Müvekkilimin yaşam hakkının ihlal edilmesi sebebiyle Anayasanın 17. maddesinin birinci fıkrasının
İHLAL EDİLDİĞİNE,
3- Müvekkilimin hayati tehlikesinin devam etmesi sebebiyle yaşamına yönelik ciddi bir tehlike
içerisinde bulunmasından dolayı TEDBİREN MÜVEKKİLİM PROF.DR.FATİH HİLMİOĞLU’NUN
TAHLİYESİNE,
4- Müvekkilin tutukluluğunun makul süreyi aşması ve yaşam hakkının ihlal edilmesi sebebiyle manevi
zararlarının tazmini için 250.000,00 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,
5- Bireysel başvuru incelemesinin DURUŞMALI OLARAK YAPILMASINA,
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde,
adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye
bildireceğimi beyan ederim.
Başvurucu :PROF.DR.FATİH HİLMİOĞLU Temsilcisi/Avukatı:
Av.Mehmer SEVER
Tarih :16.01.2014
EKLER :
1-Vekaletname,
2-Başvuru harcının ödendiğine dair belge,
3-Nüfus cüzdan örneği,
4-İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12/12/2013 tarih ve 2013/802 değişik iş sayılı kararı,
5-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/04/2009 tarih ve 2009/827 sayılı 14.Ağır Ceza
Mahkemesine gönderdiği tutuklama istemi,
6- İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği'nin 17/04/2009 tarih ve 2009/56 sorgu sayılı tutuklama
müzekkeresi,
7- 07/02/2011, 30/09/2011, 14/01/2012, 02/04/2012 ve 07/05/2012 tarihli duruşmalarda verilen
gerekçesiz ve klişe ifadelerden ibaret tutukluluk halinin devamı kararları,
8- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 24/08/2011,12/09/2011,28/12/2011ve 21/06/2012 tarihli
gerekçesiz ve klişe ifadelerden ibaret itirazın reddi kararları,
9- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16/07/2009 tarih ve 2009/1498 soruşturma, 2009/751 esas
sayılı iddianamesi,
10- Mahkeme Başkanı Köksal ŞENGÜN'ün görevden alınmasından önce 18/02/2011 ve 20/05/2011
günü yapılan duruşmalarda müvekkilimin tahliye edilmesi gerektiği hususundaki muhalefet şerhi,
27/05/5211 tarihli değişik iş sayılı karara koyduğu muhalefet şerhi.
11- Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 10/06/2009 ve 11/06/2009 tarihli konsültasyon istek
formları,
12-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Sıhhi Kurulu'nun 19/08/2009 tarih ve 4282 sayılı raporu,
13-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Sıhhi Kurulu'nun 18/11/2009 tarih ve 6041 sayılı raporu,
14-İstanbul Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu'nun 25/09/2009 tarih ve 8369 sayılı raporu,
15-İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun 28/01/2010 tarih ve 1 sayılı kararı,
16-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Sıhhi Kurulu'nun 02/02/2011 tarih ve 763 sayılı raporu,
17-İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17/05/2012 tarih ve 2012/361 değişik iş, 2009/191 esas sayılı
kararı,
18- Yerli ve yabancı bilim adamlarının "displastik nodüller" hakkındaki bilimsel görüşleri,
19-Başkent Hastanesi Radyodipnostik Anabilim dalının raporu,
20- 05/08/2013 tarihli duruşmada verilen nihai karar,
Download

BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A