1.)
Aşağıdakilerden hangisi kişisel
6.)
1.) Okul eşyalarını korumak
2.) Koridorlarda koşmak
3.) Kantinde sıraya girmek
4.) Teneffüse çıkmamak
bakım sayılmaz?
A. Banyo yapmak
B. Saç taramak
C. Kahvaltı yapmak
Aşağıdakilerden hangisini en
2.)
son yaparız?
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da
hangileri okul kuralıdır?
A. 1 – 2 – 3 – 4
7.)
A. Kahvaltı yapmak
2
Sınıf başkanımızı kim seçer
arkadaşlar?
A. Öğretmenimiz
C. 1 – 3 – 4
1
B. Okula gitmek
C. Uyanmak
3.)
B. 1 – 3
B. Müdürümüz
C. Seçim ile biz seçeriz
3
Eren’in sırası kapı tarafından 3. sıradır. Buna
göre, Eren kaç numaralı sırada oturmaktadır?
A. 1
B. 2
8.)
C.3
Okul çantamızı aşağıdakilerden
4.) 1. Kahvaltı yaparız
hangisine göre hazırlarız?
2. Okul kıyafetlerimizi giyeriz.
3. Okula gideriz.
A. Haftalık ders programına göre
4. Uyanırız.
B. Çantamızın ağırlığına göre
Yukarıda verilenleri sıraya sokarsak
sıralama nasıl olur?
A. 1 – 2 – 3 – 4
C. Anne babamızın isteğine göre
Yandaki resimde
9.)
aşağıdakilerden
B. 4 – 1 – 2 – 3
hangisi
C. 4 – 2 – 3 – 1
5.)
anlatılmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi kişisel
bakım eşyası değildir?
A. Seçim
10.)
A. tarak
B. havlu
B. Tiyatro
C. Sinema
Merdivenlerin hangi tarafından inip
çıkmalıyız arkadaşlar?
C. televizyon
A. sağ
B. sol
C. orta
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
11.)
yanlıştır?
Kurallarla ilgili hangi ifade
16.)
yanlıştır?
A. Kişisel bakımımızı tek başımıza yapabiliriz.
A. Herkes kurallara uymak zorundadır.
B. Bazı durumlarda ailemizden yardım alırız.
B. Kurallar sadece okulda geçerlidir.
C. Banyo yapmak bir kişisel bakımdır.
C. Kurallara uymazsak bir çok sorun yaşarız.
Aşağıdaki çocuklardan hangisinin
12)
yaptığı davranış yanlıştır?
A.
13.)
B.
C.
17.)
1.
2.
3.
Yukarıdaki olayları sıralarsak sıralama nasıl
olmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisini yaparken
büyüklerimiz yardım alırız?
A. Okul kıyafetlerimizi giyerken
A. 1 – 2 – 3
18.)
B. 1 – 3 – 2
C. 3 – 2 – 1
Aşağıdakilerden hangisi kişisel
bakım aracı değildir?
B. Dişlerimizi fırçalarken
C. Tırnaklarımızı keserken
A.
14.)
B.
C.
Toplum içinde uymamız gereken
……………….. vardır.
19.)
Perşembe günü okula cetvel
takımını götüreceğim.
Eymen’in tümcesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A. kurallar
15.)
B. insanlar
C. öneriler
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A. Seçimde aday olmak herkesin hakkıdır.
B. Başkanlık seçiminde herkes oy kullanamaz.
C. Sınıf başkanımızı öğretmen kendi seçer.
Buna göre, Perşembe günü hangi dersin olduğu
kesindir?
A. Matematik
20.)
B. Müzik
C. Hayat Bilgisi
A
B
C
D
E
F
Yelda’nın sınıfı 2. kattadır. Buna göre hangi
şube Yelda’nın sınıfı olamaz?
A. E
Veli Adı Soyadı :
B. C
C. A
İmza :
Download

1.) A. Banyo yapmak B. Saç taramak C. Kahvaltı yapmak 2.) A