İSTEK
ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT
İLKOKULU
2014– 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
EKİM AYI
BÜLTENİ
Sayı 2
Bu sayıda:
1. Sınıflar
Bülteni
2
2. Sınıflar
Bülteni
3
3. Sınıflar
Bülteni
4-5
4. Sınıflar
Bülteni
6-7
Bu Ay Neler
Yapalım?
8
1. SINIFLAR
HAYAT BİLGİSİ
Kişisel bakımımızı sağlayabilmek için neler yapmamız gerektiğini belirleyeceğiz.
Sınıfı-
mızın yerini sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında
gibi ifadelerle tarif edeceğiz. Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılacağız
ve bu kurallara uyacağız. Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergileyeceğiz. Milli bayramları kutlamak için yapılan hazırlıklara katılacağız.
MATEMATİK
Saat başlarını okuyup yazacağız. Verilen bir örüntüde eksik bırakılan şekilleri tamamlayacağız ve kendimiz örüntü kuralı oluşturmayı öğreneceğiz. Verilen nesneleri parçalarıyla
eşleştireceğiz. Eksik olan parçaları birleştireceğiz. 3, 4, 5,6,7,8 ve 9 rakamını okuyup
yazacağız.
TÜRKÇE
Söylenen bir cümlede anlamı bozan kelimeyi bulup bu kelimenin yerine doğrusunu kullanacağız. Dinlediğimiz masal veya hikayeleri oyunlaştıracağız. Dinleme kurallarını, okuma
kurallarını ve yazma kurallarını uygulayarak derslerimizi işleyeceğiz.'A' ve 'T' seslerini
öğreneceğiz. Bu seslerden oluşan hece ve kelimeleri okuyup yazacağız.
İNGİLİZCE
Bu ay İngilizce dersinde ‘Aile’, ‘Duygular’ ve ‘Hayvanlar’ konuları ile ilgili hikayeler dinleyip bunları canlandıracağız. Yeni kelime ve kalıpların yer aldığı şarkılar ezberleyeceğiz.
‘Ailemiz’ konulu ‘lapbook’lar hazırlayıp arkadaşlarımıza sunacağız. ‘Raz-kids’ interaktif
okuma platformundan konularımızla ilgili hikayeler dinleyip onlarla ilgili sınıf içi ve sınıf
dışı aktiviteler yapacağız. Tüm öğrendiklerimizi oyunlar ve videolarla destekleyip pekiştireceğiz.
REHBERLİK
-1.sınıf öğrencileri ile Ekim ayı içinde dikkat ve algı çalışmaları,
-İkinci hafta itibari ile çocukların yaratıcılığını ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla
masal etkinliği,
-Dengeli beslenme ve temizlik alışkanlığı geliştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapacağız.
Sayfa 2
2. SINIFLAR
HAYAT BİLGİSİ
“Haydi Seçime, Bu Gün Bayram Var, Neler Yapabiliriz? Dayanışma ile Başarabiliriz, Dayanışma ile Başarabiliriz? Bayrağımız, Millî Marşımız, Dengeli ve Düzenli Beslenme,
Dengeli ve Düzenli Beslenme, Ben ve Arkadaşlarım” etkinlikleri üzerinde konuşacak ve
ilgili çalışmalarını yapacağız. Liderlik, girişimcilik, etik davranma, eleştirisel düşünme
yeteneğini geliştirme, sağlığını koruma ve farklılıklara saygı duyma üzerinde duracak ve
bunlarla ilgili günlük yaşantımızdan örnekler vererek konuyu kavrayacağız.
MATEMATİK
Deste ve düzine konuları örneklerle birlikte işleyeceğiz. Doğal sayılarda basamak kavramını (onluk, birlik) öğreneceğiz. Doğal sayıları yazıp okuyacak, basamak değerleri ve sayı değerleri ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 100'den küçük doğal sayılarla eldesiz toplama ve onluk bozmadan çıkarma işlemi yapacağız. Konularla ilgili alıştırmalar ve problemler çözümleyeceğiz.
TÜRKÇE
Birey ve toplum temasından “Trafik, Affetmek büyüklüktür” metinlerini okuyup etkinliklerini yapacağız. Atatürk temasından “Atatürk’ün hayatı ve Cumhuriyet” metinleri okuyarak etkinliklerini yapacağız. Defter kullanma ve okunaklı bir bitişik eğik yazı yazma
üzerinde duracak ve yazımızı daha da güzelleştireceğiz. Alfabemizde bulunan harfler,
alfabetik sıralama ve sözlük kullanma ile ilgili çalışmalar yapacağız. Kitap okuma çalışmalarına ağırlık vererek, sınıf ve okul kütüphanemizden çeşitli kitaplar alıp okuyacağız.
İNGİLİZCE
Bu ay İngilizce dersinde duygularımızı ifade etmeyi öğreneceğiz. Duygu ifadeleri ile ilgili
hikayeler okuyup şarkılar dinleyeceğiz. Duygusal ifadeleri konu alan ‘lapbook’lar hazırlayıp arkadaşlarımıza sunumlar yapacağız. Öğrendiğimiz kelimeleri farklı cümle kalıplarıyla
kullanarak diyaloglar oluşturacağız. ‘Raz-kids’ interaktif okuma platformundan konumuz
ile ilgili olan ‘The hungry goat’, ‘Feelings’, ‘Sherman Sure is shy’ hikayeleri okuyup onlarla ilgili ödevler hazırlayacağız. Tüm öğrendiklerimizi videolarla destekleyip pekiştireceğiz.
REHBERLİK
-İkinci hafta itibari ile çocukların yaratıcılığını ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla
masal etkinliği,
-Dengeli beslenme ve temizlik alışkanlığı geliştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapacağız.
Sayfa 3
3. SINIFLAR
MATEMATİK
Üç basamaklı doğal sayılarla tanışıyoruz!!!Üç basamaklı doğal sayıların basamak ve
basamak değerlerinin bulunmasını,onluğa yuvarlama ve üç basamaklı doğal sayıların karşılaştırılmasını, üç basamaklı doğal sayılarla eldeli ve eldesiz toplama işlemi yapmayı,zihinden toplama işlemi de yaparak matematik kazanımlarımızı zenginleştiriyoruz.
TÜRKÇE
Bu ay iki tema birden işliyoruz..“Birey ve Toplum” temasından Ailemiz ve Trafik İşaretlerinin anlamı; ‘Atatürk ‘ temasından Mustafa Kemal’ in Okul Hayatı ve Mustafa Kemal’in Elleri adlı konular işlenerek etkinlikleri yapılacaktır.
HAYAT BİLGİSİ
Okulumuzun tarihi ile ilgili araştırma yapıp sınıfta arkadaşlarımıza sunacağız. Sınıf
eşyalarımızı özenli kullanmadığımızda ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında çözüm yolları
arayacağız. Kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kavrayıp,kurallara uyulmadığında
ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında tartışacağız.okulda bir kaza yada acil durumda neyapmamız gerektiğini öğrenip ,iyimser bakış açımızı geliştireceğiz. Özel günlerin toplumsal açıdan önemini kavrayıp, milli bayramlarımızın kutlama sebeplerini açıklayacağız.
Atatürk’ün öğrenim hayatını araştırıp,nasıl daha iyi öğrenebileceğimiziseçeceğiz.tüketici
olarak haklarımızın farkedip,bilinçli tüketici olma yolunda adımlar atacağız.
Sayfa 4
3. SINIFLAR
FEN BİLGİSİ
İkinci ünitemiz Olan ‘Kuvveti Tanıyalım’ ile Ekim ayına başlıyoruz. Bu ünitede varlıkların
hareket özelliklerini, bu hareketlerin nasıl nitelendirildiğini öğrenip, örneklerle bilgilerimizi zenginleştireceğiz.Cisimleri hareket ettirme ve durdurma konusuyla itme ve
çekme kuvveti konularını işleyeceğiz. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri öğreneceğiz.
İNGİLİZCE
Bu ay hobilerimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Hobilerimiz ile ilgili hikâyeler okuyup şarkılar
dinleyeceğiz. Hobilerimizle ilgili ‘lapbook’lar hazırlayıp arkadaşlarımıza sunumlar yapacağız. Öğrendiğimiz yeni sözcükleri ve kalıpları kullanarak diyaloglar oluşturacağız. Karşılaştırma sıfatlarını çeşitli örneklerle pekiştireceğiz. ‘Raz-Kids’ interaktif okuma platformundan konumuzla ilgili olan ‘Hobbies’, ‘I Need an Eraser’, ‘Caretakers’, ‘Why Can’t I?’,
‘Stop Snoring’, ‘The Sky is Falling’, ‘Senses’ hikâyelerini okuyup onlarla ilgili ödevler hazırlayacağız. Tüm öğrendiklerimizi videolarla destekleyip pekiştireceğiz.
REHBERLİK
-İkinci hafta itibari ile çocukların yaratıcılığını ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla
masal etkinliği,
-Dengeli beslenme ve temizlik alışkanlığı geliştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapacağız.
Sayfa 5
4. SINIFLAR
MATEMATİK
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını,üçgenleri açı ölçülerine ve kenar uzunluklarına
göre sınıflandıracağız.Kare ve dikdörtgenin kenar ve açı özelliklerini öğreneceğiz.Açıölçer, gönye ve cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgen;düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirleyip çizeceğiz.Örüntü ve süslemeler bölümünde karesel,
dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak süslemeler yapacağız. Üçgen, kare ve
dikdörtgeni isimlendirip, kenarlarını, köşelerini ve açılarını öğreneceğiz. Açıları isimlendirip, sembolle göstereceğiz. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı
ölçü biriminin gerekliliğini açıklayacağız. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek;
dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirleyeceğiz. Ölçüsü verilen bir açıyı çizip, açıların
ölçülerini tahmin edeceğiz.
TÜRKÇE
Metin kurgusuna yönelik 5N1K çalışmalarını,hikâye haritası tamamlama etkinliklerini,“-mi
“soru ekinin cümleye kattığı anlamı ve yazımı ile ilgili etkinlikleri, kurallı cümle etkinliklerini,harf konusunu bitirerek hece ve sözcük konularıyla ilgili etkinlikleri yapacağız.Atatürk’ün kendi sesinden 10.Yıl Nutku’nu dinleyeceğiz; neden ve sonuç ilişkileri kurarak Atatürk’ün yaptığı yenilikleri ve bu yenilikleri yapma nedenlerini öğreneceğiz.Destekleyici ve açıklayıcı ifadelerle, önem belirten ifadeleri kullanarak konuşmalarımızı zenginleştireceğiz.
SOSYAL BİLGİLER
Sahip olduğumuz resmi kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek çıkarımlarda bulunacağız. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturacağız.
Aile ve çevremizdeki milli kültürü yansıtan öğeleri araştıracağız. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnekler vereceğiz. Kültür
öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevremizden kanıtlar göstereceğiz.
Sayfa 6
4. SINIFLAR
FEN BİLGİSİ
Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları öğreneceğiz ve model üzerinde göstereceğiz. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışacağız. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan
yapı ve organlarını, damarlarımızı öğreneceğiz. Kendimizin ve arkadaşımızın nabzını sayacağız. Basit bir stetoskop yapacağız. Egzersizin nabza etkisini gözlemleyeceğiz. Elde
ettiğimiz verileri kaydedip, yorumlayacağız. Derslerde işlediğimiz bu konuları laboratuarda çeşitli etkinliklerle pekiştireceğiz. Ünite sonu değerlendirmeler yaparak, eksik öğrenmelerimizi tamamlayacağız.
İNGİLİZCE
Bu ay İngilizce dersinde haftanın günlerini öğreneceğiz. Ayrıca öğrencilerin sahip oldukları eşyalar ile ilgili hikayeler okuyup şarkılar dinleyeceğiz. Öğrencilerin en sevdiği şeyleri konu alan ‘lapbook’lar hazırlayıp arkadaşlarımıza sunumlar yapacağız. Öğrendiğimiz
kelimeleri farklı cümle kalıplarıyla kullanarak diyaloglar oluşturacağız. ‘Raz-kids’
interaktif okuma platformundan konumuz ile ilgili olan ‘Cleaning My Room’, ‘Does It Sink
or Float?’, ‘Our Class Flag’, ‘SuperZero’ adlı hikayeleri okuyup onlarla ilgili ödevler hazırlayacağız. Tüm öğrendiklerimizi videolarla destekleyip pekiştireceğiz.
REHBERLİK
-İkinci hafta itibari ile çocukların yaratıcılığını ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla
masal etkinliği,
-Dengeli beslenme ve temizlik alışkanlığı geliştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapacağız.
Sayfa 7
BU AY NELER YAPALIM ?
KENTİN YÜZLERİ
(RESİM SERGİSİ)
MATMAZEL MACARON
(KURS)
TARİH : 25Eylül– 13Ekim
2014
TARİH : 11 Ekim 2014
YER
: Mutfak Sanatları
Akademisi– Şişli
YER
: Galeri Servin–
Beşiktaş
JAZZ JAM SESSIONS
JURASSİC ADVENTURES
TARİH : 1-24 Ekim 2014
TARİH : 5-26 Ekim 2014
SAAT : 20.30
SAAT : 14.00– 17.00
YER
YER
: Trump Kültür ve
Gösteri Merkezi
: Morini Terrace
ELİF GİBİ SEVMEK
(ROMAN)
Hikmet Anıl ÖZTEKİN
OKULUMUZDA BU AY…
‘’Eko Okullar’’ Proje Çalışmalarının Başlaması
15-16 Ekim Bowling Turnuvası (1,2,3,4.Sınıflar)
15-16 Ekim ‘’Bilgi Ağacı’’ Aktivitesi (1,2,3.Sınıflar)
15-16 Ekim ‘’Haftanın Yıldızı’’ Çalışmasının Başlaması (1,2,3.Sınıflar)
15-16 Ekim ‘’İki Dil İki İnsan’’ Kulübü Etkinliklerinin Başlaması (1,2,3,4.Sınıflar)
15-16 Ekim ‘’Cambridge Penfriends’’ Çalışmaları (1,2,3,4.Sınıflar)
15-16 Ekim ‘’Masal Saati’’ Etkinlikleri (1,2,3,4.Sınıflar)
17 Ekim ‘’Topkapı Trafik Parkı’’ Gezisi (2.Sınıflar)
29 Ekim ‘’Cumhuriyet Bayramı’’ Töreni
Download

4. sınıflar