Adı Soyadı : …………………………………
TÜRKÇE
……/ ……/ 2015
ANA KUŞ
Taner ile Şener kuş avlamayı çok severdi. Bir gün lastik sapanlarını alıp yine kırların yolunu tuttular.
Ağaçlarda, çalılarda oynayan kuşlar vardı. Sapanla kuşlara taş attılar. Bir tek kuş vuramadılar. Eve
dönmeye karar verdiler.
Yolda gelirken Taner birden durdu. Şu ağaçta kuş var, dedi. Şener de durdu. Taner‟in gösterdiği
ağaca baktı. Bir dalında otlardan yapılmış bir kuş yuvası vardı.
Elini yuvaya doğru uzattı. Tam bu sırada ana kuş hızla geldi. Yuvanın üzerinde uçtu. Yavrularını korumak istediği belliydi. Onu gören Taner de durdu. Bir yuvaya, bir ana kuşa bakıyordu. Minik yavrular,
annelerini görünce gagalarını açıp ötmeye başladılar.
Hüseyin YURTTAŞ ( Hınzır Çiçek )
(İlk beş soruyu metne göre cevaplayalım.)
1. Taner ile Şener kuşları ne ile avlarmış?
“Ağaçlar yapraklarını döküyordu. Çünkü ............”
A. taşla
B. lastik sapanla
C. tahtayla
6. Yukarıdaki noktalı yere hangi kelime grubu gel2. Taner ile Şener sapanlarını alıp nereye gidiyormelidir?
larmış?
A. susuz kalmışlardı.
B. sonbahar gelmişti.
A. bahçelere
B. kırlara
C. havalar sıcaktı.
C. hayvanat bahçesine
7. Aşağıdakilerden hangisinin nedeni dikkatsizliktir?
3. Taner‟in gösterdiği ağacın dalında ne varmış?
A. güneşin batması
A. yaprak
B. ceviz
C. kuş yuvası
B. çiçeklerin solması
4. Taner, elini yuvaya uzatınca ne olmuş?
C. yemeğin yanması
A. Ana kuş gelmiş. B. Yavru kuşu yakalamış.
8. “Aysel çok başarılı bir öğrencidir. Çünkü ................”
C. Yavru kuş uçmuş.
İfadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
5. Minik yavrular, annelerini görünce ne yapmış?
gelmelidir?
A. Kanat çırpmışlar.
B. Çok korkmuşlar
A. derslerine düzenli çalışır. B. çok yemek yer.
C. Gagalarını açıp ötmüşler.
C. arkadaşlarını çok sever.
MATEMATİK
* Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterelim.
* Aşağıdaki modellerin boyalı bölümlerini ifade eden
kesirleri örnekteki gibi yazalım.
1 1 1 3
+
+
=
4 4 4 4
PROBLEMLER
PROBLEM 1) 64 cevizin yar›s›n›n
1
„i kaç cevizdir?
8
1
„ini kardeşime
4
verdim. Yarısını harcadım. Geriye kaç liram kaldı?
PROBLEM 2)
56 lira param vardı.
HAYAT BİLGİSİ
DOĞRU YANLIŞ
* Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına "D",
yanlış olanlarının başına "Y" harfi yazınız.
(......) Liderler grubu yönlendirir, ihtiyaçlarını karşılar.
(......) Aile içinde anne, babalar liderlik etmezler.
(......) Liderlerin hiç bir görevi ve sorumluluğu yoktur..
(......) Okulumuzdaki okul müdürü de bir liderdir.
(......) Liderler, grup ya da toplumlara yön verirler.
(......) Grup ya da toplumun iyiliği için çalışırlar.
(......) Kaynakları kullanırken özenli davranmalıyız.
(......) Reklamlar, ürünlerin çok satılması için yapılır.
(......) Satın alacağınız ürünü görerek almalıyız.
(......) Paramızı gereksiz yere harcamak tutumlu olmaktır.
(......) insanların haklarına karşı saygılı olunmalıdır.
(......) Çocuk hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır.
(......) Otobüste yaşlılara yer vermek olumsuz bir davranıştır.
SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi kaynaklan bilinçli tüketmeye
örnek değildir?
a. Odadan çıkarken lambayı söndürmek
b. Akşamları televizyon izlememek
c. Diş fırçalarken musluğu kapatmak
2. Kaynaklan bilinçli kullanmak aşağıdakilerden hangisini etkiler?
a. Fiziksel gelişimi
b. Aile bütçesini
c. Vatandaşlık haklarını
3. Aşağıdakilerin hangisinden tasarruf yapılamaz?
a. hava
b. zaman
c. doğal gaz
4. Aşağıdakilerden hangisi paradan tasarruf etmektir?
a. Açıkta satılan yiyeceklerden almamak
b. Kumbaraya para atmak
c. Çalışma planı hazırlamak
"Denizler, yedi kaili apartmanın altıncı kalında oturmakladır. Üst komşuları, Denizlerin camı açıkken hiçbir
şey çırpmamaktadır."
5.
a.
b.
c.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
Apartmanda bir gün temizlik günüdür.
Denizin babası apartman yöneticisidir.
Komşular birbirlerine saygı duymaktadırlar.
FEN BİLİMLERİ
Aşağıdaki bilgileri ( D )- ( Y ) olarak değerlendiriniz.
(........) Mutfaktaki bulaşıklar elde yıkanırsa daha az su harcanacaktır.
(........) Okuldaki suya para ödemediğimiz için istediğimiz kadar kullanabiliriz.
(........) Banyoda uzun süre kalınmamalı ve daha az su akıtan
fıskiyeler tercih edilmelidir.
(........) Dış fırçalarken muslukları akar vaziyette bırakmamalıyız, ihtiyacımız olduğunda açmalıyız.
(........) Ellerim izi yıkarken önce az suyla ıslayıp sabun kullanmalı ve elimizi sabunlarken musluğu kapalı tutmalıyız.
(........) Eğer kullanılmayacak ise elektrik enerjisi tüketen cihazlar kapatılmalıdır.
(........) Aydınlatmak için güneş ışığı yeterli ise elektrik tüketilmesine gerek yoktur.
(........) Kullanmadığımız süre içinde elektronik araçların fişlerini prizden çıkarmak gerekir.
(........) Bu sayede elektrik enerjisinin boşa gitmesi engellenir.
(........) Yaşadığımız mekânları aydınlatırken daha az elektrik
enerjisi tüketen (tasarruflu) ampuller tercih edilmelidir.
SORULAR
Sevim: "Evde daha az su tüketmek istiyorum."
1. Sevim'e hangi tavsiyeyi yapmamız yanlış olur?
A) Bulaşıkları elinle yıka.
B) Banyoda gereksiz yere boşa su akıtma.
C) Dişlerini fırçalarken suyu akar vaziyette bırakma.
I. Bozuk olan musluklar tamir edilmelidir.
II. Çamaşır makineleri tam doluyken çalıştırılmalıdır.
III. Yağmurlu havalarda araba yıkanmamalıdır.
IV. Sebzeler, musluk altında bol suyla yıkanmalıdır.
2. Yukarıdakilerden hangileri su tasarrufu sağlar?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
"Sinan, ailesiyle bir toplantı yaptı. Evde daha az elektrik
enerjisi tüketmek için konuştular. Bazı kararlar aldılar."
3. Aşağıdakilerden hangisi bu kararlarla ilgili değildir?
A) Banyo ve tuvaletten çıkarken ışıklar açık unutulmayacak,
zaman zaman kontrol edilecek.
B) Gündüz vakti gerekli değilse lamba yakılmayacak.
C) Her gün düzenli olarak kitap okunacak.
"Suların çok israf edildiği bir yörede yağışların da yetersiz
olduğunu düşünelim."
4. Bu durumda aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşabiliriz?
A) deprem
B) erozyon
C) kuraklık
"İshak Bey, yazın serinlemek için evindeki klimayı sürekli açık
tutardı. Bahçeyi sularken ve arabasını yıkarken suyu gere
ğinden fazla kullanırdı."
5. Bu afişlerde yazanlardan hangisi su tasarrufu ile ilgili
değildir?
A) Su geleceğimizdir. Boşa akmasına izin verme.
B) Yaşamak istiyorsan su kaynaklarını koru.
C) Ormanlar bizim geleceğimizdir.
Veli İmza : ...............................
Download

20 Mart Ödevi - Kartanelerim.com