•
•
•
Temamıza sürpriz bir kutu ile giriş yaptık. Kutuyu salladık, kokladık ve
içinde neler olabileceğini tahmin ettik. Kutuyu açtık ve içinden çıkan
oyuncaklar konusunda sohbet ettik. Bu oyuncaklarla oynama fırsatı bulduk.
Oyuncaklar arasındaki en keyif aldığımız oyuncağın resmini yaptık. Süreç
değerlendirmemizde oyuncaklar ve oyun teması arasındaki bağlantıyı
kurarak temamıza başlangıç yaptık.
Dairelerle kuklalar yaptık ve yaptığımız kuklalarla bildiğimiz oyunları
paylaştık. Bildiğimiz oyunlardan oyun kutusu oluşturup tema süresince
kutudan seçtiğimiz oyunlarımızı oynadık.
Oyun temamızda oyun kurdu oluşturmaya karar verdik. Oyun kutusundan
seçtiğimiz ve oynadığımız her oyunu kurdumuza yapıştırıp tema süresince
kurdumuzu büyüttük.
•
•
•
•
Fen materyallerini kullanarak gözlem ve inceleme çalışmaları yaptık. Bu
materyallerin ne işe yaradığı ve nerede kullanıldığına dair beyin fırtınası
yaparak kendimizi ifade ettik. “Bence fen... “ konulu resim çalışması ile
sürecimizi tamamladık.
Evimizde bulunan malzemelerden fen ile bağlantı kurduğumuz
malzemeleri okula getirdik ve bu malzemeleri kullanarak fen istasyonları
oluşturduk. İstasyonda bulunan farklı malzemeleri inceleyerek değişik
öğrenme fırsatları elde ettik.
Büyük ve küçük dairelerle gruplama ve karşılaştırma çalışmaları ve rakam
tanıma-yazma etkinlikleri ile matematiksel kavramları keşfettik.
“Oyuncakların Hepsi Benim” hikayesini dinledik. Paylaşmanın önemi ve
paylaşımlarımız konusunda sohbet ettik.
•
•
•
•
En sevdiğim oyun konulu resim çalışması yaptık. Yaptığımız resimleri küçük grup
çalışmaları ile paylaştık.
Makas tutma ve kullanma konusunda sohbet ettik. Düz çizgiler üzerinden giderek
şeritler kestik. Kestiğimiz şeritleri birleştirerek sınıf zincirimiz oluşturduk. Sınıf
zincirlerimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda okulumuzu süslemek için kullandık.
Atatürk ve Cumhuriyet konulu sunumlar izledik. Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve
önemi hakkında konuşarak paylaşımlarda bulunduk.
Oyun malzemeleri ile ilgili ppt sunum izledik ve nasıl oyunlar oynanabileceği
konusunda sohbet ettik. Bilinen oyun malzemeleri dışındaki malzemelerle (kapak,
köpük vb.) hayal gücümüz ve yaratıcılığımızı kullanarak kendi oyunlarımızı yarattık.
•
•
•
•
•
•
•
•
Şarkı Söyle Dans Et
Şekil Sepeti
Fener Oyunu (Japonya)
Ersco Kolo
Serespondes
“Oyun Kutusu” Oyunları
Rakam oyunları
Sözel zincir oyunu
• Boncuk ve bakliyatları kullanarak bardaktan bardağa boşaltma
çalışmaları ile el göz
koordinasyonumuzu ve dikkatimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık.
• Oyun hamurlarımızı kullanıp serbest formda ve kalıplarla çeşitli çalışmalar yaparak
küçük kaslarımızı çalıştırdık.
• Legolarla üst üste ve yan yana dizme çalışmaları yaptık.
• Renkli çivi ve panolarla takma çıkarma çalışmaları yaparak küçük kaslarımızı
geliştirmeye yönelik deneyimler kazandık.
•Parmak oyunları ile parmaklarımızı kalem tutma çalışmalarına hazırladık ve kalem
tutma çalışmaları ile karalama, noktalama çalışmaları yaptık.
•Kağıtlarla yırtma-yapıştırma ve yuvarlama çalışmaları yaptık. Kağıtlardan çıkan
sesleri dinledik ve nasıl sesler olduğunu tartıştık. Bu kağıtları kullanarak sınıf ağacı
yaptık ve maskeler oluşturduk. Bu tür çalışmalarla farklı öğrenme fırsatları elde
ettik.
•Labirent çalışmaları ile hedefe ulaşan farklı yollar bularak düşünme becerilerimizi
geliştirdik.
•
Oyunlarla birleştirdik matematik çalışmalarımızı ve eğlenerek
öğrendik çalıştığımız kavramları. 1 - 10 arası rakamlarla çalıştık,
bazen yazdık, bazen karışan rakamları sıraya soktuk. Bazen de tüylü
tellerle şeklini verdik rakamlara davulun sesiyle. Mandallarla
eşleştirme oyunu oynadık. Grafik oluşturarak Az x çok x eşit
kavramına yönelik yorumlamalar yaptık.
En Sevdiğim Oyun Günü:
•
•
•
•
Oyuncakların Hepsi Benim
Somurtkan Kaplumbağa
Kültürlü Kurt
Cesur Fırfır
Kütüphane saatlerimizde kitapları
inceledik. Merak ettiğimiz
kitaplardan seçtiğimiz kitapları
okuduk.
Oyun temamız süresince
oynadığımız oyunları oyun
kurdumuzdan takip ederek
hatırladık. Oyunlarımız
arasından en sevdiğimiz oyuna
karar verip resmini çizdik.
Yaptığımız resimleri grafik
şekline getirerek en sevilen
oyunu seçtik. En beğenilen
oyunu grup olarak oynadık ve
sürecimizi tamamladık.
YUMOŞ AYI
Rahmi Koç Oyuncak Müzesi
Gezi öncesinde gezi yerini
söyleyerek öğrencilerin temamız
ile olan bağlantıyı keşfetmelerini
sağladık. Neler görebileceğimiz
konusunda sohbet ettik. Gezi
sırasında gözlem, inceleme ve
keşfetme süreçleri ile çeşitli
öğrenme fırsatları ile farklı
deneyimler elde ettik.
Yumoş Ayı ile öğrencilerimizin
aldıkları sorumlulukları yerine
getirmeleri ve evde Yumoş Ayı ile
yaşadıkları süreci sınıf ortamında
arkadaşlarıyla paylaşımlarına devam
ediyoruz.
•
•
•
Cloude Monet ve
Nilüferler-Sanat eseri
inceleme çalışması
Kapı Süsleri - 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımız
için çelenk tasarımları
yapılmış ve sınıflarımıza
asılmıştır.
‘Renk Pastası’ - Hikâye
Resimleme - Ana renkler
karıştırılarak ara renkler
oluşturulmuştur.
Müzik dersimizde piyanoyu tanıdık.
Öğrendik ki 3 çeşit piyano varmış.
Piyanoyu güzel çalabilmemiz için
uymamız gereken kurallar varmış.
Bütün kuralları çok iyi öğrendikten
sonra hepimiz sırayla piyano çalarak
sınıf konseri verdik. Çaldığımız şarkı
bittiğinde arkadaşlarımız tarafından
alkışlandık ve selam vererek konserimizi
tamamladık. Tekerleme çalışmaları
yaptık. Söylediğimiz tekerlemelerde
önemli olan ritimli söylemek ve her
zaman kulağımızla piyanoyu takip
etmekti. Yeni tekerlemeler öğrendik ve
bunlarla ilgili ritmik oyunlar oynadık.
* Küçük Kurbağa’ şarkısını öğrendik,
şarkımızı oyunlar oynayarak birbirimize
sorular sorarak söyledik.
PORTAKALI SOYDUM
Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum
Dedemin sakalına
kondurdum
O PİTİ PİTİ
O piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik cimlastik
Biz size geldik bitlendik
Hamama gittik temizlendik
Dik dik dik
KÜÇÜK KURBAĞA
Küçük kurbağa küçük kurbağa
Kulağın nerede
Kulağım yok kulağım yok
Yüzerim derede
Küçük kurbağa küçük kurbağa
Kuyruğun nerede
Kuyruğum yok kuyruğum yok
Yüzerim derede
Kuu vrakk vrakk vrakkk
Kuu vrakk vrakk vrakkk
Kuu vrakk vrakk vrakkk vrakk vrakkk
Kuu vrakk vrakk vrakkk
Kuu vrakk vrakk vrakkk
Kuu vrakk vrakk vrakkk vrakk vrakkk
• Ekim ayının ilk haftasında ritim çalışmalarına başladık. Müzik
eşliğinde’’ Dev Prens ve Hafif tüy’’ oyunu oynadık. Ekim ayının
ikinci haftasında iki ayak üzerinde nesnelerin üzerinden
atlama çalışması yaptık. Ekim ayının üçüncü haftasında galop
çeşitlerini öğrendik. Neşeli sekmeler yaparak “Ata Binme”
oyunu oynadık. Ekim ayının dördüncü haftasında sıçrama ve
hoplama ile ilgili çalışmalar yaptık. Ekim ayının son haftasında
ise nesne atma tutma konusu ile ilgili Kar Günü ve Dinazor
Yumurtası etkinliklerini yaptık.
•
Ekim ayında ana sınıflarımızda günlük rutinlerimiz (hava durumu, günlerden ne
olduğu, hello and goodbye şarkısı) yapılmış, ‘Outdoor Fun - Dışarıda Eğlence’ adlı
konu işlenmiştir. Bu doğrultuda park nesneleri (swings-salıncak, slide-kaydırak,
park) ve actions- (hareketler) öğretilmiştir. Öğrenilen sözcükler: jump-zıpla, fly-uç,
swim-yüz, walk-yürü, bounce – topu zıplatmak, go and get the… -gidip almak,
fast/slow – hızlı/yavaş. Öğrenilen kalıp: I like .. (swimming) - (Yüzmeyi) severim.
Bu hareketler öğretilirken hayvanlardan da bahsedilmiştir. Bu hayvanların yaptığı
hareketler konuşulmuştur. Hayvanlar: fish-balık, turtle- kaplumbağa, kangarookangru, frog- kurbağa, bird-kuş ve elephant-fil.
•
•
•
•
Drama saatlerimizde öğrencilerimizin kinestetik ve işitsel becerilerini arttıran
interaktif dersler yapılmış, şarkılar söylenmiş ve canlandırmalar yapılmıştır.
Öğrenilen bazı şarkılar Hockey Cokey, I Like to Dance, Hold still, I Can Walk,
Reach up High ve Touch the Stars.
Digital günlerimizde bilgisayar odaklı dersler yapılmıştır. Bu derslerde trafik
ışıklarının anlamlarını ve trafik kurallarını gösteren videolar izlenmiş ve
canlandırmalar yapılmıştır.
Library saatimizde ‘At School’ hikayesi etkinlikleriyle birlikte yapılmaya devam
edilmektedir.
İstasyon saatlerimizde temamıza yönelik dört farklı çalışma yapılmıştır.
Bu aydan itibaren sınıfta yapılan çalışma kağıtları eve yollanacaktır. Bu çalışma
kağıtlarından da sınıfta yapılanları takip edebilirsiniz.
Sınıflarımızda “Okulumu
Seviyorum.” etkinliği
uygulanmıştır. Bu etkinlikte
öğrencilerimizin okula ait duygu ve
düşüncelerinin farkına varmaları,
aidiyet duygularını pekiştirmeleri,
uymaları gereken kuralları ve bu
kuralların önemini ifade etmeleri
amaçlanmıştır. Soru-cevap, resim
yapma ve resimleri paylaşma
aşamalarıyla gerçekleştirilen
etkinlikte şu sorular üzerinde
çalışılmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okulumuzun adı ne?
Hangi sınıftasın?
Öğretmeninin adı ne?
Yardımcı öğretmeninin adı ne?
En sevdiğin etkinlik hangisi?
Sınıfında en sevdiğin eşya hangisi?
Okulunda yapmayı en çok sevdiğin şey
ne?
Bu okulda kendini nasıl hissediyorsun?
Hangi kuralın resmini çizdin?
Niçin bu kurala uymamız gerekir?
Bu kurala uymazsak ne olur?
Download

En Sevdiğim Oyun Günü