Hazırlayan
Gülnihal BAYINDIR ALKAN
İMKB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ANADOLU LİSESİ
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI BÖLÜM ŞEFİ
RGB - CMYK
RGB
RGB ingilizce Red (kırmızı), Green (yeşil) ve Blue
(mavi) renklerinden oluşur
• monitör (CRT-LCD)
• projektör
• televizyon (CRT-LCD-plazma)
• kamera
• cep telefonu
• irili ufaklı oyun konsollar
• tarayıcılar
• bazı yazıcılar gibi sayısal görüntüleme ve baskı
cihazlarının kullandığı,
TOPLAMSAL (additive) bir renk modelidir.
RGB ingilizce Red (kırmızı), Green (yeşil) ve Blue (mavi) renklerinden oluşan,
monitör (CRT-LCD) / projektör / televizyon (CRT-LCD-plazma) / kamera / cep
telefonu irili ufaklı oyun konsolları / tarayıcılar / bazı kişisel yazıcılar gibi sayısal
görüntüleme ve baskı cihazlarının kullandığı, TOPLAMSAL (additive) bir renk
modelidir. Bu modelin eklemeli olarak adlandırılmasının nedeni, beyaz renk
oluşturmak için tüm R, G, B renklerinin tam güç yayımlanıyor olması,
yani 0-255 arasındaki 256 renklik skalada 255 değerinde birbirlerine eklenerek
beyazı oluşturuyor olmalarıdır. Diğer bir deyişle,
RGB sisteminde ideal beyaz oluşturmak için
R:255 / G:255 / B:255
değerlerine ulaşması,
ideal siyah oluşturmak üzere ise hiç bir emisyonun olmaması, yani
R:0 / G:0 / B:0
değerleri olması gerekmektedir.
CMYK
CMYK ise baskI cihazlarında (yazıcı - printer) kullanılan bir
renk modelidir ve siyah, beyaz renk oluşturmada RGB
modeli ile bütünüyle karşıt bir şekilde çalışmaktadır.
ÇIKARIMSAL (subtractive) sistem olarak adlandırılan CMYK
modelinde beyaz oluşturmak üzere hiç bir mürekkebin
kağıda dökülmemesi gereklidir. Beyaz renk çoğunlukla
beyaz olan kağıdın rengi kullanılarak elde edilir ve
ideal beyazın
CMYK kodu C:0 / M:0 / Y:0 / K:0 olarak belirlenir. Siyah için
ise tüm mürekkeplerin yüksek değer taşıması gereklidir.
Yalnız burada, RBG sisteminde olduğu gibi
ideal siyah kodlaması söz konusu değildir.
Bu konuda en doğru çözüme ulaşabilmek
için, sürekli olarak aynı matbaa ile çalışmak ve o
matbaanın vereceği ideal siyah kodlamasını
dikkate almak, istenen siyah değerine
ulaşabilmek için daha doğru bir yöntem
olacaktır.
Renk ayrımı
Basılacak orijinali, kendisini oluşturan ana renklere
ayırma işlemidir. Bu ana renkler:
cyan, magenta, sarı ve siyahtır. Bu renkleri içeren
ayrımların (filmlerin) herbiri farklı bir kalıp üzerine
pozlandırılır. Pozlanan kalıplar aynı zemin üzerine
üst üste basılır. Bu sürecin sonunda renkli baskı
gerçekleşir.
ideal siyah: Matbaa baskısında siyah rengin basıldığı
bölümlerde tam bir siyahın oluşması mümkün olmaz. Tam
siyahın oluşması, siyah renge eklenen magenta ve cyan
renklerin kullanımıyla gerçekleşir. Bu ton, ideal siyah olarak
adlandırılır.
RGB VE CMYK RENK ARALIKLARI ARASINDAKİ FARKLAR
• RGB üç adet, CMYK ise 4 adet kanaldan
oluşmaktadır
• RGB daha canlı, CMYK ise daha donuk renkler
içeren paletlere sahiptir
• RGB ekran tabanlı görüntüleme
sistemlerinde,CMYK ise baskı sistemlerinde
kullanılan renk aralıklarıdır
• RGB fotoğraf çekim sürecinde CMYK ise
matbaada baskı sürecinde kullanılır
Download

RGB - EBA