ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Elemanları I Dönem Projesi (Ö.Ö.-I.Ö.)
Projenin Amacı
Hidrolik katlanabilir atölye vinci tasarımı ve analizi
Tasarın için gereken özellikler


Hidrolik pompa vasıtasıyla yükü istenilen yüksekliğe kadar kaldırabilmeli,
Kaldırma yükü her bir grup için 500+3xONO kg, kolon yüksekliği 1900+3xONO mm ve döner kol uzunluğu en
az 950+3xONO mm ve en fazla 2050+3xONO mm. ONO: Grupta bulunan kişilerin okul numarasının son iki
rakamının aritmetik ortalamasıdır.
 Yükün asılacağı kanca 360° dönebilmeli,
 Tekerlekler maksimum yükte bile 360° kolayca dönebilmeli,
 Hidrolik vincin yüksüz durumda ağırlığı en fazla 80 kg olmalı,
 Hidrolik vinç katlanabilir özellikte olmalı ayaklar arası Euro paletlere uyumlu olmalıdır
Proje kapsamında istenenler


Proje konusu ile ilgili araştırma özeti.
Konstrüksiyonda kullanılan tüm parçaları (destek çubukları, cıvata, pim vs.) için gerekli mukavemet hesapları
(Hidrolik pompa ve kanca standart alınacaktır.seçilecektir).
 Tasarımın en az bir tane çözülebilen ve çözülemeyen bağlantı içermesi.
 Konstrüksiyonda kullanılan parçaların imalat resimleri
 Konstrüksiyonun montaj resmi ve animasyonu
 Maliyet analizi
 Bütün çizimlerin SolidWorks ile yapılması ve Solidworks te analizi
 Hesaplamaların MATLAB veya EXCEL ile yapılması
Proje değerlendirme ölçütleri
 Projenin sunuş şekli (10P)
 Tasarım (10P)
 Gerekli mukavemet hesapları ve Solidworks analizleri (25P)
 Çözülebilen veya çözülemeyen bağlantı hesapları (5P)
 Her bir parçanın üç görünüş imalat resimleri (5P)
 Ünitenin montaj resmi (5P)
 Ünitenin animasyonu (5P)
 Değerlendirme ara rapor sonuçları (15P)
 MATLAB veya EXCEL programı (5P)
 Sözlü sınav performansı (15P)
İlave puan getirecek hususlar
 Hidrolik aksam ve kanca hesabı
 Hidrolik katlanabilir vincin maketi
Ara rapor tarihleri
Proje ara raporları internet vasıtasıyla gönderilecektir.
 1. Ara rapor tarihi 23 Ekim 2015 (Proje grubunda görev dağılımının belirlenmesi ve tasarım örnekleri ile
birlikte analiz edilecek tasarımın belirlenmesi)
 2. Ara rapor tarihi 20 Kasım 2015 (Proje kapsamında mukavemet hesaplamaların yapılması ve imalat
resimleri)
 3. Ara rapor tarihi 18 Aralık 2015 (Montaj resimleri, animasyon, maliyet analizi, varsa tasarımda yenilikler)
Proje teslimi

Projeler bitirme ödevi formatına uygun olarak 25 Aralık 2015 Cuma Saat:17:00’e kadar CD ve yazılı
doküman olarak teslim edilecektir.
Download

Proje Konusu