İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
YILI: ………….
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
8
MÜKELLEFİN / SORUMLUNUN
İL -İLÇE
1
Vergi Kimlik Numarası
2
Telefon No.
4
Faks No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
3
Vergi Dairesi
5
Soyadı (Unvanı)
6
Adı
7
Adresi
Cadde
(Alan Kodu)
(Telefon)
(Alan Kodu)
(Faks)
Kapı No.
Sokak
İlçe Adı
Daire No.
İl Adı
Posta Kodu
VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve Reklamın
Asıldığı, Takıldığı,
Konulduğu, Gerildiği,
Yapıştırıldığı ve
Yazıldığı Yerler
İlan ve Reklamın Türü
(Levha, Yazı, Resim,
Işıklı, Projeksiyon, İlan
ve Reklam, Broşür,
Katalog, Takvim vb.)
Yüzölçümü
m2
Adedi
1
2
3
4
Birimi
Süresi
(Haftalık, Aylık,
Yıllık)
Ödenecek Vergi
(Birim*Vergi tutar)
Vergi Tutarı
TL
5
Kr
7
6
Ödenecek Vergi Toplamı
8
Beyannameye Ait Damga Vergisi
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Adı - Soyadı
2
1
Mükellef
Sorumlu
TC Kimlik No.
Kanuni Temsilcisi/Vekili
3
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
E-Posta Adresi
İmza
4
Cep Tel. No:
Tarih …../…../…..
5
6
BEYANNAME NASIL DOLDURULUR?
Beyanname bölümleri renklere ayrılmış olup doldurulması gereken bilgiler numaralar
ile belirlenmiştir:
KIRMIZI ALAN
Mükellef ile ilgili bilgiler alanı
1-Tahakkuk; Şahıs üzerine yapılacaksa TC Kimlik Numarası, Şirket üzerine yapılacaksa
Vergi Numarası yazılır
2-Şahsın Firmasının, Şirketin telefon numaraları yazılır.
3-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi yazılır.
4-Şahıs Firmasının, Şirketin Faks numaraları yazılır.
5-Şahıs firmalarında Şahsın Soyadı, Ticari Şirketlerde ise Tüzel Kişiliğin Ünvanı yazılır.
6- Şahıs firmalarında Şahsın Adı, Ticari Şirketlerde ise bu kısım boş bırakılır.
7-Şirketin veya Firmanın açık adresi yazılır.
8- Ticari Şirket veya Şahıs Firmalarının Tabelalarının var olduğu ilçe İsmi Yazılır.
YEŞİL ALAN
1-İlan-Reklamın asıldığı veya takıldığı yer
Bina Haricinde umuma ait olan yerde; İlan-Reklam, Meydan, cadde, kaldırım, yeşil alan
gibi bina cephesinin haricindeki umuma ait (özel mülk olmayan) yerlere konulacak ise
beyannamede bu ifade kullanılacaktır.
Bina Haricinde umuma ait olmayan yerde; İlan-Reklam, Bahçe, bahçe duvarı, arsa, gibi
bina cephesinin haricindeki umuma ait olmayan (özel mülk olan) yerlere konulacak ise
beyannamede bu ifade kullanılacaktır.
Bina Cephesi; İlan-Reklam Bina-İşyerinin cephesine veya bina cephesine monte edilen
inşaat paravana sistemleri üzerine konulacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır.
Bina Çatısı; İlan-Reklam, binanın çatısına konulacak ise beyannamede bu ifade
kullanılacaktır.
Araç Üzeri; İlan-Reklam araç üzerine monte edilecek ise, aracın plakası mutlaka
beyannameye yazılacak.)
2-İlan-Reklamın nitelikleri
İlan ve Reklamın Türü Kısmını var olan tabelanın Işıklı-Işıksız , Çift Yüzlü – Tek Yüzlü
gibi özelliklerini belirtiniz.(örnek: Işıklı-Tek Yönlü, Işıksız Çift Yönlü, Işıklı-Çift Yönlü
vb.)
3-İlan-Reklamın Ölçüleri
Ölçüler cm cinsinden yazılmalıdır. (Örnek: 100x200, 0.60x580 gibi)
4-İlan-Reklamın kaç adet olduğu
5-İlan-Reklamın asılacağı süre (Örnek: 1 yıl)
6-Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
7-Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
8-Beyannameye ait Damga Vergisi
MAVİ ALAN
1-Ticari Şirketlerde Beyannamenin kim tarafından verildiği(Mükellef, Sorumlu, Kanuni
Temsilci/Vekil) yazılır.
2-Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin Adı Soyadı yazılır.
3- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin TC Kimlik
Numarası yazılır.
4- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin İmzası atılır.
5- Ticari Şirketlerde Şirket elektronik Postası, Şahıs Firmalarında şahıs elektronik postası
yazılır.
6- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin Cep Telefonu
Numarası yazılır.
7-Beyannamenin doldurulduğu tarih yazılır.
Download

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Teknik Resim-II)