HAZİRAN 2014 ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Yael Taranto | [email protected]
Elektrik Tüketimi ve Sanayi
Üretiminde Yavaşlama
TEİAŞ Haziran ayına ait elektrik
tüketimi verilerini açıkladı. Haziran
ayında elektrik tüketimi bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla %2,3
oranında arttı. İlk altı ayda kümülatif
büyüme % 3,6 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mart döneminde ortalama %3
civarında olan elektrik tüketimi artışı
Nisan ve Mayıs aylarında hızlanarak
%5-5,5 seviyesine gelmiş, Haziran’da
ise önemli ölçüde yavaşlayarak
%2,3’e gerilemiştir. Artış hızındaki
yavaşlamada Haziran ayının serin ve
yağışlı geçmesi, dolayısıyla klima
kullanımın sınırlı olması etkili
olmuştur. Öte yandan geçen yıldan
gelen zayıf baz etkisine rağmen
artışın kısıtlı kalması sanayi
üretiminden gelen talebin de zayıf
olduğunu düşündürüyor.
Kışın ılıman geçtiği ilk dört ayda
elektrik tüketiminin büyük ölçüde
sanayiden gelen taleple arttığı, ancak
tüketimde önemli payı olan ark ocaklı
demir-çelik tesislerinin üretimindeki
azalma nedeniyle düşük kaldığı
görülüyor. Bu döneme ait sanayi
üretim endeksi verileri söz konusu
trendleri teyit etmektedir. Mayıs’taki
elektrik tüketimi artışında ise artan
demir-çelik üretimi önem kazanmıştır.
Mayıs ayı elektrik tüketimi ve ihracat
verilerinden yola çıkarak Mayıs
ayında sanayi üretiminde ılımlı artışın
süreceğini, elektrik tüketimindeki
artışın ise özellikle demir-çelik
üretiminde toparlanmadan
kaynaklandığını tahmin etmiştik.
Açıklanan Mayıs ayı sanayi üretim
endeksi, demir-çelik üretimindeki
artış öngörümüzü desteklemektedir.
Ancak tahmin edilenin aksine imalat
sanayi endeksindeki artış durmuş;
kok kömürü/rafine edilmiş petrol,
gıda/içecek, tekstil, beyaz eşya gibi
temel sektörlerdeki daralma eczacılık
ürünleri, ana metal sanayi,
bilgisayar/elektronikten gelen pozitif
katkıyı azaltmıştır.
Ocak-Haziran döneminde elektrik
tüketimi %3,6 arttı.
İlk dört ayda sanayiden gelen
talep etkili olurken, ark ocaklı
tesislerin üretimindeki azalma
elektrik tüketimini kısıtladı.
Beşinci ayda ise demir-çelik
üretimindeki artış elektrik
tüketimi artışını tetikledi.
Haziran’da azalan elektrik
tüketimi imalat sanayiinde
yavaşlama sinyali veriyor.
Yılın ilk altı ayında elektrik tüketimi
%3,6 oranında artarken imalat sanayi
ihracatı %6,9 büyüdü; ilk beş aydaki
imalat sanayi üretim endeksi artışı
ise %4,0 olarak gerçekleşti.
İmalat sanayi üretimi için Haziran
ayıyla ilgili öncü göstergeler
değerlendirildiğinde, sanayi ürünleri
ihracatındaki yüksek ivmeli artışın
sürdüğü, ancak elektrik tüketimi ile
HSBC PMI endeksi verilerinin
yavaşlamaya işaret ettiği görülüyor.
1
HAZİRAN 2014 ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Yael Taranto | [email protected]
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin uzman kadrosunca güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen
verilerle hazırlanmıştır. Notta yer alan görüşler ve öngörüler, not kapsamında belirtilen ve kullanılan yöntemler ile sektör
temsilcileriyle yapılan görüşmelerle üretilen sonuçları yansıtmakta olup bu verilerin tamlığı ve doğruluğundan Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadı. Notta yer alan sonuçlar, görüşler, düşünceler ve
öngörüler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşturmaz. Diğer bir
ifadeyle; bu dokümanda yer alan tüm bilgi ve verileri kullanma ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu
rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, elde edilen sonuçtan dolayı üçüncü kişilerin
doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zarardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu döküman ileriye dönük tahminleri de kapsamaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu tahminlere ulaşılamaması ya
da Doküman’daki bilgilerin tam ve doğru olmamasından sorumlu tutulamaz.
© Bu dokümanın tüm hakları saklıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin izni olmadan raporun içeriği herhangi bir şekilde
basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz.
2
Download

Haziran Ayı Elektrik Tüketimi Değerlendirmesi