EYLÜL 2014 ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Yael Taranto | [email protected]
Elektrik Tüketiminde Yükseliş, İmalat
Sanayi İçin Artış Sinyali
TEİAŞ Eylül ayına ait elektrik tüketimi
verilerini açıkladı. Eylül ayında
elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla %5,9 oranında arttı. İlk
dokuz ayda kümülatif büyüme % 4,6
olarak gerçekleşti.
Ağustos’taki rekor artışın ardından
Eylül’de de elektrik tüketiminde
yeniden yüksek oranlı artış görülüyor.
Eylül ayındaki elektrik tüketimi
artışının esas olarak sanayi
üretimindeki artıştan kaynaklandığı
düşünülüyor. Elektrik dağıtım
şirketleri ile yapılan görüşmelerde,
Ekimden itibaren elektrik tarifelerinde
artış beklentisi olan sanayi
tesislerinin, özellikle elektrikli ark
ocaklarının stoğa çalışarak
üretimlerini artırdıkları bildirilmiştir.
Elektrik tüketimi ile birlikte öncü
gösterge niteliğinde olan HSBC PMI
endeksinde de Ağustos’ta başlayan
ılımlı yükseliş Eylül’de sürmüştür.
TİM’in aylık ihracat verileri de benzer
şekilde artışa işaret ediyor.
Geçen ayki elektrik tüketimi notunda
elektrik tüketimi, imalat sanayi
ihracatı ve HSBC PMI endeksi gibi
öncü göstergelerden yola çıkarak
Ağustos’ta imalat sanayi üretiminde
toparlanma öngörmüştük.
Açıklanan Ağustos ayı sanayi üretim
endeksi verisi üretim artışını teyit
etmiştir.
Yılın ilk dokuz ayında elektrik
tüketimi %4,6 oranında artarken
imalat sanayi ihracatı %6,1 büyüdü;
ilk sekiz aydaki imalat sanayi üretim
endeksi artışı ise %3,3 olarak
gerçekleşti.
Eylül’de talepteki artış ve
hidroelektrik üretimin payının %14’e
kadar gerilemesi ve doğal gazdan
üretimin payının %50 artmasıyla
PMUM fiyatları mevsim
ortalamalarına kıyasla yaklaşık %5
yüksek gerçekleşti.
Ocak-Eylül döneminde elektrik
tüketimi %4,6 arttı.
Eylül’de artan elektrik tüketimi
artış hızı, imalat sanayi
üretiminde artışa işaret ediyor.
Talepteki artış ve hidroelektrik
üretimin payındaki gerileme
Eylül’de PMUM fiyatlarını
mevsim ortalamasının üstüne
taşıdı.
Yılın son üç ayında geçen yıldan
gelen baz etkisi ve ekonomik
belirsizlikler nedeniyle elektrik
tüketimindeki artış hızının düşmesi
beklenmektedir. Ağustos ve
Eylül’deki yüksek artışların ardından
yıl sonu elektrik tüketiminin 254-255
milyar KWh bandında gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.
Gerçekleşmeler ve beklentilerle ilgili
ayrıntılılı analizler üçüncü çeyrek
elektrik sektörü değerlendirme
notunda yer alacaktır.
1
EYLÜL 2014 ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Yael Taranto | [email protected]
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin uzman kadrosunca güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen
verilerle hazırlanmıştır. Notta yer alan görüşler ve öngörüler, not kapsamında belirtilen ve kullanılan yöntemler ile sektör
temsilcileriyle yapılan görüşmelerle üretilen sonuçları yansıtmakta olup bu verilerin tamlığı ve doğruluğundan Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadı. Notta yer alan sonuçlar, görüşler, düşünceler ve
öngörüler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşturmaz. Diğer bir
ifadeyle; bu dokümanda yer alan tüm bilgi ve verileri kullanma ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu
rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, elde edilen sonuçtan dolayı üçüncü kişilerin
doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zarardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu döküman ileriye dönük tahminleri de kapsamaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu tahminlere ulaşılamaması ya
da Doküman’daki bilgilerin tam ve doğru olmamasından sorumlu tutulamaz.
© Bu dokümanın tüm hakları saklıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin izni olmadan raporun içeriği herhangi bir şekilde
basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz.
2
Download

Eylül Ayı Elektrik Tüketimi Değerlendirmesi