FĐZĐK BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETĐM YILI BAHAR DÖNEMĐ ARASINAV TARĐHLERĐ
I.Arasınav
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Atilla KILIÇ
D. Kodu
Dersin adı
Öğr.S.
Tarihi
Gün
II.Arasınav
Yeri
Saati Gözetmenler
Tarih
02-222
Vibrations and Waves
33
10.04.2014
Perşembe
236
08:40
Nevin
02-224
Physics Lab.IV (Gr. 1)
19
15.04.2014
Salı
Lab.
08:40
Murat, Nevin, Sevgi
Prof.Dr. Ahmet VARĐLCĐ
02-419
X-Ray Diffraction
19
08.04.2014
Salı
40
14:40
Prof.Dr. Cabir TERZĐOĞLU
02-356
Statistical Physics
35
14.04.2014
Pazartesi
144
13:40
Sevgi, Murat
02-411
Atomic and Molecular Physics (S)
6
24.04.2014
Perşembe
143
13:40
Sevgi
Prof.Dr. Resul ERYĐĞĐT
02-352
Quantum Mechanics
39
17.04.2014
Perşembe
232
13:40
Arzu, Tolga
Prof.Dr.Kıvılcım KILIÇ
02-224
Physics Lab.IV (Gr. 2)
15
15.04.2014
Salı
Lab.
13:40
Murat, Nevin, Sevgi
Prof.Dr. Haluk DENĐZLĐ
02-258
Electronics II
27
24.04.2014
Perşembe
144
13:40
Tolga
02-260
Electronics Lab.II (Gr.1)
20
18.04.2014
Cuma
Lab.
13:40
Arzu
02-420
Experimental Tech. in Nuc. Particle Phys.
2
02.05.2014
Cuma
147
08:40
Nevin
02-435
Nuclear and Particle Physics
1
10.04.2014
Perşembe
143
08:40
Nevin 22.05.2014
Doç.Dr. Ercan YILMAZ
02-432
Spectral Analysis
11
16.04.2014
Çarşamba
144
08:40
Tolga
02-124
Calculus II
38
28.04.2014
Pazartesi
143
13:40
Murat, Arzu
02-254
Calculus IV
23
21.04.2014
Pazartesi
31
08:40
Sevgi
02-164
Intro.to Programing II
11
30.04.2014
Çarşamba
230
13:40
Sevgi
02-310
Int. to Computing for Phys.
8
25.04.2014
Cuma
230
14:00
Sevgi
Doç.Dr. Cihan PARLAK
Doç. Dr. Hakan YETĐŞ
02-358
Solid States I
28
17.04.2014
Perşembe
40
10:40
Tolga
Doç.Dr. Hünkar KAYHAN
02-253
Calculus III
23
05.05.2014
Pazartesi
236
14:40
Nevin
02-168
Physics Lab. II
10
Doç. Dr. Mustafa AKDOĞAN
08.05.2014 Perşembe
Tolga 20.05.2014
Doç.Dr.Hüseyin KARAÇALI
Gün
Salı
22.05.2014 Perşembe
Perşembe
14.05.2014 Çarşamba
Yeri
Saati Gözetmenler
236
08:40
Arzu
40
14:40
Tolga
144
13:40
Tolga
143
08:40
Murat
144
08:40
Arzu
02-122
Physics II
38
16.04.2014
Çarşamba
32
09:00
Arzu, Nevin 28.05.2014
Çarşamba
32
09:00
Arzu, Nevin
02-414
Lab VIEW Programming (S)
7
14.04.2014
Pazartesi
40
13:40
Arzu 26.05.2014
Pazartesi
40
13:40
Arzu
Yrd.Doç.Dr. Aliekber AKTAĞ
02-361
Kinetic Theory
7
09.05.2014
Cuma
31
09:40
Yrd. Doç. Dr. Nuray ER
02-354
Classical Mechanics
28
02.04.2014
Çarşamba
40
Sevgi
26.05.2014 Çarşamba
40
10:40
Tolga
21.04.2014
Pazartesi
143
10:40
Nevin
12.05.2014 Pazartesi
143
10:40
Murat
10:40
Sevgi
Prof. Dr. Ayşe MORKAN
02-102
General Chemistry II
17
Yrd.Doç.Dr. Erhan BUDAK
02-152
General Chemistry Lab. II
11
Okt. Sibel DAYLAN
02 112
Develop Of R.and S. II
12
Cuma
236
13:40
Murat
Okt. Cezmi TEZCAN
02 206
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II
15
Çarşamba
236
10:40
Murat
Okt. Selami ALAN
02 114
Türk Dili II
6
Salı
144
13:40
Tolga
18.04.2014
Download

2013-2014 Bahar Ara Sinav tarihleri